• Những tư tưởng cơ bản của Chủ nghĩa Mac - Lênin về con người và ý nghĩa hiện thời của chúng

  Những tư tưởng cơ bản của Chủ nghĩa Mac - Lênin về con người và ý nghĩa hiện thời của chúng

  Bài viết "Những tư tưởng cơ bản của Chủ nghĩa Mac - Lênin về con người và ý nghĩa hiện thời của chúng" trình bày 10 tư tưởng cơ bản về con người, giải phóng con người, con người và xã hội, khẳng định các tư tưởng đó vẫn còn nguyên giá trị, đóng vai trò là cơ sở lý luận khoa học, định hướng cho các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa...

   13 p thuvienbrvt 25/07/2022 9 0

 • Hệ thống hóa giá trị và hạn chế của một số trường phái triết học nhân sinh Mỹ

  Hệ thống hóa giá trị và hạn chế của một số trường phái triết học nhân sinh Mỹ

  Bài viết Hệ thống hóa giá trị và hạn chế của một số trường phái triết học nhân sinh Mỹ trình bày giá trị và hạn chế của một số trường phái triết học nhân sinh Mỹ tiêu biểu; Chủ nghĩa hiện sinh Mỹ; Chủ nghĩa Freud mới.

   5 p thuvienbrvt 25/07/2022 9 0

 • Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin về nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

  Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin về nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết "Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin về nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay" trình bày hai nội dung chính gồm quan điểm của Mác - Lênin về bản chất con người, nhân tố con người trong sự phát triển kinh tế tri thức Việt Nam.

   8 p thuvienbrvt 25/07/2022 10 0

 • Ebook Tâm lý học dân số: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dân số: Phần 1

  Phần 1 ebook "Tìm hiểu tâm lý học dân số" trình bày nội dung của 2 chương đầu tiên bao gồm: Tâm lý học dân số nghiên cứu cái gì, những vấn đề tâm lý học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p thuvienbrvt 26/06/2022 43 0

 • Ebook Tâm lý học dân số: Phần 2

  Ebook Tâm lý học dân số: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 2 ebook "Tìm hiểu tâm lý học dân số" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề tâm lý học của hành vi sinh để ở cấp độ gia đình; những vấn đề tâm lý học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p thuvienbrvt 26/06/2022 37 0

 • Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 1

  Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, nền tâm lý học Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, những kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh, quốc phòng, ý tế, thể dục thể thao. Một trong những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng và có...

   471 p thuvienbrvt 26/06/2022 42 0

 • Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 2

  Tâm lý học nói chung và việc nghiên cứu nhân cách con người nói riêng đứng trước những thách thức to lớn trong việc định hướng đúng đắn và đưa ra các chuẩn mực, giá trị xã hội chung cho mọi người, nhất là các thế hệ trẻ. Qua hơn 40 năm hoạt động nghiên cứu khoa học, tác giả đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về tâm lý học giáo...

   297 p thuvienbrvt 26/06/2022 34 0

 • Ebook Nhân học: Khoa học về sự khác biệt văn hóa - Phần 1

  Ebook Nhân học: Khoa học về sự khác biệt văn hóa - Phần 1

  Cuốn sách “Nhân học – Khoa học về sự khác biệt văn hóa” sẽ cung cấp cho người đọc câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về nhân học như “Nhân học là gì”, “kiến thức nhân học có thể được ứng dụng ở đâu”, “một sinh viên ngành nhân học sau khi ra trường có thể làm những công việc gì và tại sao họ lại có thể đảm nhiệm...

   71 p thuvienbrvt 26/06/2022 39 0

 • Ebook Nhân học: Khoa học về sự khác biệt văn hóa - Phần 2

  Ebook Nhân học: Khoa học về sự khác biệt văn hóa - Phần 2

  Bằng một lối diễn đạt giản dị và dễ hiểu, tác giả không chỉ giúp người đọc làm sáng tỏ những vấn đề trên, mà còn cung cấp cho chúng ta một cách nhìn mới mẻ về nhân học. Nhân học là một trong những khoa học hiếm hoi mà mối quan tâm chủ đạo của nó là lý giải sự khác biệt về văn hóa giữa con người ở nơi này và con người ở nơi khác...

   47 p thuvienbrvt 26/06/2022 38 0

 • Ebook Triết lý hành động Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Triết lý hành động Hồ Chí Minh: Phần 1

  Cuốn sách "Triết lý hành động Hồ Chí Minh" được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc những vấn đề lý luận, giá trị dân tộc và thời đại của triết lý hành động Hồ Chí Minh. Phần 1 cuốn sách trình bày các khái niệm, cơ sở hình thành và bản chất của triết lý hành động Hồ Chí Minh, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p thuvienbrvt 26/06/2022 22 0

 • Ebook Triết lý hành động Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Triết lý hành động Hồ Chí Minh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Triết lý hành động Hồ Chí Minh" trình bày các nội dung cơ bản của triết lý hành động Hồ Chí Minh, Giá trị dân tộc và thời đại cảu triết lý hành động Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   175 p thuvienbrvt 26/06/2022 21 0

 • Mối quan hệ giữa khó khăn giữa quản lí cảm xúc và hành vi tự gây tổn thương ở học sinh trung học cơ sở

  Mối quan hệ giữa khó khăn giữa quản lí cảm xúc và hành vi tự gây tổn thương ở học sinh trung học cơ sở

  Để nghiên cứu mối quan hệ giữa khó khăn quản lí cảm xúc và hành vi tự gây tổn thương (TGTT) ở học sinh trung học cơ sở (THCS), tác giả đã sử dụng sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phương pháp trắc nghiệm tiến hành điều tra 347 học sinh THCS ở thành phố Huế.

   9 p thuvienbrvt 26/06/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số