• Tín ngưỡng thờ Mẫu và chư vị ở Thừa Thiên Huế

  Tín ngưỡng thờ Mẫu và chư vị ở Thừa Thiên Huế

  Bài viết khảo cứu về tín ngưỡng thờ Mẫu và chư vị ở Thừa Thiên Huế qua các nội dung chính: Nguồn gốc; Việc hành lễ và Những nét đặc sắc trong tín ngưỡng thờ Mẫu và chư vị ở TTH. So với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tín ngưỡng thờ Mẫu ở TTH có những nét đặc thù sau: Tiếp nối truyền thống thờ Mẫu...

   12 p thuvienbrvt 08/10/2019 5 0

 • Hội đua bò Bảy Núi, An Giang

  Hội đua bò Bảy Núi, An Giang

  Bảy Núi (hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang) là vùng đất bán sơn địa nên thích hợp cho nghề nuôi bò và dùng bò làm sức kéo. Do đó, hàng năm vào dịp lễ Sen Đon-ta (Cúng ông bà), đồng bào Khmer nơi đây tổ chức hội đua bò - một hình thức lễ hội nông nghiệp lúa nước mang ý nghĩa khuyến nông, cầu mùa, giải trí và liên kết cộng đồng. Đây...

   20 p thuvienbrvt 08/10/2019 3 0

 • Miễu thờ ở Cần Thơ

  Miễu thờ ở Cần Thơ

  Miễu thờ là loại hình thờ tự phổ biến của người dân Cần Thơ. Để hiểu rõ về loại hình thờ tự này, bài viết chủ yếu khảo sát các loại miễu thờ độc lập đã và đang tồn tại trên địa bàn thành phố Cần Thơ, ở các phương diện: Quá trình hình thành miễu thờ; Các đối tượng được thờ trong miễu; Lễ hội ở miễu và giao thoa văn hóa ở...

   14 p thuvienbrvt 08/10/2019 5 0

 • Tín ngưỡng thờ Bà Hỏa ở Nam Bộ

  Tín ngưỡng thờ Bà Hỏa ở Nam Bộ

  Ở Nam Bộ, tín ngưỡng thờ Bà Hỏa khá hiếm hoi trong cộng đồng người Việt, chủ yếu ở người Hoa như trường hợp thờ Huê Quang Đại Đế, vị thần của lò gốm. Tín ngưỡng thờ Bà Hỏa cũng có sự tiếp biến văn hóa từ thần lửa Agni của Bà La Môn giáo, để biến thành Huê Quang Đại Đế. Hoặc có giao lưu văn hóa tín ngưỡng Việt-Hoa (miếu Hỏa...

   8 p thuvienbrvt 08/10/2019 5 0

 • Phác họa cơ chế bảo tồn trong di sản văn hóa người Hoa

  Phác họa cơ chế bảo tồn trong di sản văn hóa người Hoa

  Bài viết bàn về vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa cộng đồng (trường học, cơ sở tín ngưỡng, bệnh viện, nghĩa trang) và tập quán văn hóa trong cơ chế bảo tồn di sản văn hóa của người Hoa ở Việt Nam. Theo tác giả, thiết chế văn hóa và tập quán văn hóa giống như không gian và thời gian trong cơ chế bảo tồn di sản văn hóa.

   8 p thuvienbrvt 08/10/2019 5 0

 • Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi đối với tài nguyên rừng

  Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi đối với tài nguyên rừng

  Bài viết tìm hiểu về luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi đối với tài nguyên rừng trên các khía cạnh: Quan niệm của người Tà Ôi về các loại rừng (rừng đầu nguồn, rừng thiêng, rừng ma, rừng khai thác sản xuất). Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi trong việc sở hữu, khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng.

   14 p thuvienbrvt 08/10/2019 4 0

 • Việc thờ cúng tổ tiên của vua chúa ở Việt Nam thời xưa (trước triều Nguyễn)

  Việc thờ cúng tổ tiên của vua chúa ở Việt Nam thời xưa (trước triều Nguyễn)

  Sự thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam có từ lâu đời và là nét đẹp trong văn hóa tâm linh. Các vua chúa ở Việt Nam thời xưa thường truy nguyên dòng họ, truy phong tước hiệu ông bà tổ tiên đã qua đời, xây dựng lăng tẩm, miếu điện để thờ cúng nơi quê hương phát tích. Ngoài ra, còn xây dựng các miếu điện thờ cúng tổ tiên ở kinh đô để cúng...

   10 p thuvienbrvt 08/10/2019 4 0

 • Hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền từ chối nhận di sản

  Hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền từ chối nhận di sản

  Bài viết trao đổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền từ chối nhận di sản như điều kiện, thủ tục, thời hạn từ chối nhận di sản trên cơ sở so sánh quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 với pháp luật một số quốc gia nhằm chỉ ra một số điểm tiến bộ đáng học hỏi.

   10 p thuvienbrvt 08/10/2019 4 0

 • Xử lý tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng

  Xử lý tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng

  Bài viết đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành, chỉ ra những vướng mắc trong quá trình xử lý và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản thế chấp đảm bảo thực hiện hợp đồng tín dụng.

   9 p thuvienbrvt 08/10/2019 4 0

 • Quyền sao chép của người học: Nhìn từ góc độ quyền sử dụng hợp lý

  Quyền sao chép của người học: Nhìn từ góc độ quyền sử dụng hợp lý

  Bài viết dựa trên cơ sở lý thuyết về quyền tác giả, đặc biệt là quyền sử dụng hợp lý (fair use) để đề xuất quyền sao chép đã đề cập nên được trao cho người học để mở rộng tiếp cận với tri thức khoa học, nâng cao hiệu quả đào tạo, từ đó thúc đẩy sáng tạo từ phía các chủ thể này đối với kho tàng tri thức của xã hội.

   8 p thuvienbrvt 08/10/2019 4 0

 • Một số vấn đề lý luận về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới hải quan

  Một số vấn đề lý luận về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới hải quan

  Bài viết Một số vấn đề lý luận về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới hải quan làm rõ một số vấn đề lý luận về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới hải quan. Cụ thể, tác giả nêu ra một số khái niệm kiểm soát hải quan dưới góc độ lý luận và pháp lý, nội dung và các nhân tố tác động đến hoạt động kiểm soát hải quan...

   10 p thuvienbrvt 08/10/2019 4 0

 • Quyền tự do lập hội trong pháp luật quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

  Quyền tự do lập hội trong pháp luật quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

  Sự tham gia của người dân và tổ chức xã hội vào quá trình phát triển của một đất nước là rất quan trọng và để đảm bảo quyền của họ thì việc ghi nhận về quyền tự do lập hội là một nội dung quan trọng. Bài viết trên cơ sở các nghiên cứu về quyền tự do lập hội (hiệp hội) trong pháp luật quốc tế, từ đó nghiên cứu quy định trong pháp...

   9 p thuvienbrvt 08/10/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số