• Ebook Sổ tay pháp lý cho người đi biển: Phần 2

  Ebook Sổ tay pháp lý cho người đi biển: Phần 2

  Trong định hướng phát triển các ngành kinh tế và các vùng. Đại hội Đảng lần thứ IX đã đề ra chủ trương “xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển và hải đảo, phát huy thế mạnh đặc thù của hơn một triệu km² thềm lục địa. Tăng cường điều tra cơ bản làm cơ sở cho các quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế biển. Mời các bạn cùng...

   222 p thuvienbrvt 26/03/2020 13 0

 • Ebook Sổ tay pháp lý cho người đi biển: Phần 1

  Ebook Sổ tay pháp lý cho người đi biển: Phần 1

  Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km với nhiều đảo, đặc biệt có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển đông. Biển có vai trò vô cùng quan trọng về các mặt chiến lược, phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng... đối với nước ta. Mời các bạn cùng tìm hiểu những quy định pháp lý cho người đi biển qua nội dung cuốn sách.

   103 p thuvienbrvt 26/03/2020 11 0

 • Ebook Các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn tiêu dùng của các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi

  Ebook Các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn tiêu dùng của các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi

  Ebook Các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn tiêu dùng của các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi trình bày các nội dung chính sau: Quy định về an toàn vệ sinh đối với sản phẩm trồng trọt, quy định về an toàn vệ sinh đối với sản phẩm chăn nuôi, phòng - trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ...

   529 p thuvienbrvt 26/03/2020 11 0

 • Ebook Luật tài nguyên nước và nghị định hướng dẫn thi hành

  Ebook Luật tài nguyên nước và nghị định hướng dẫn thi hành

  Luật tài nguyên nước quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung bộ luật này và các nghị định hướng dẫn thi hành.

   75 p thuvienbrvt 26/03/2020 10 0

 • Ebook Luật thanh tra

  Ebook Luật thanh tra

  Luật thanh tra quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật;... Mời các bạn cùng tìm hiểu nội...

   55 p thuvienbrvt 26/03/2020 12 0

 • Các điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật về phòng, chống buôn lậu ở Việt Nam hiện nay

  Các điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật về phòng, chống buôn lậu ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết tập trung phân tích các quy định và điều kiện cần thiết để thực hoạt động phòng chống buôn lậu có hiệu quả trong thời gian tới.

   5 p thuvienbrvt 26/03/2020 6 0

 • Vai trò của pháp luật trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh trên mạng internet trong nền kinh tế thị trường hiện nay

  Vai trò của pháp luật trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh trên mạng internet trong nền kinh tế thị trường hiện nay

  Internet ngày nay trở thành một phần không thể thiếu trong xã hội hiện đại và trong đời sống của mỗi con người. Với nguồn dữ liệu thông tin khổng lồ, khả năng kết nối vạn vật và sự tiện dụng vốn có. Internet đã trở thành công cụ tuyệt vời cho mọi sự giao tiếp, kết nối, là phương tiện học tập, chia sẻ, khai thác thông tin, phát triển kinh...

   12 p thuvienbrvt 26/03/2020 6 0

 • Một số quy định của pháp luật quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do rác thải

  Một số quy định của pháp luật quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do rác thải

  Bài viết nêu và phân tích một số quy định của pháp luật Quốc tế về ngăn ngừa và bảo vệ môi trường biển do rác thải; bài viết cũng chỉ ra vai trò của pháp luật quốc tế trong việc điều chỉnh những vấn đề về ô nhiễm biển; quy định của pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa và bảo vệ môi trường biển do rác thải; đưa ra một số đề xuất...

   10 p thuvienbrvt 26/03/2020 7 0

 • Chính sách pháp luật thi hành án hình sự - một số vấn đề lí luận

  Chính sách pháp luật thi hành án hình sự - một số vấn đề lí luận

  Chính sách pháp luật thi hành án hình sự (PLTHAHS) là một trong các lĩnh vực của chính sách hình sự, có vai trò quan trọng đối với việc đấu tranh chống, phòng ngừa tội phạm và hiện thực hóa trách nhiệm hình sự đối với cá nhân, pháp nhân thương mại phạm tội.

   19 p thuvienbrvt 26/03/2020 6 0

 • Chuyển hóa pháp luật trong thời đại toàn cầu hóa và liên kết quốc tế, khu vực

  Chuyển hóa pháp luật trong thời đại toàn cầu hóa và liên kết quốc tế, khu vực

  Toàn cầu hóa và liên kết khu vực là những quá trình đặc trưng cho thời đại ngày nay. Các quá trình đó làm thay đổi sự tương tác của hệ thống pháp luật của một quốc gia với pháp luật quốc tế theo hướng bảo đảm tính trội của pháp luật quốc tế; đồng thời, toàn cầu hóa và khu vực cũng hàng ngày hàng giờ kích thích sự xích lại gần nhau,...

   9 p thuvienbrvt 26/03/2020 5 0

 • Bảo đảm các quyền dân sự, chính trị ở Việt Nam hiện nay - một số khía cạnh lí luận, pháp lí, thực tiễn

  Bảo đảm các quyền dân sự, chính trị ở Việt Nam hiện nay - một số khía cạnh lí luận, pháp lí, thực tiễn

  Bài viết tập trung khái quát những vấn đề lý luận về quyền dân sự, chính trị, bảo đảm quyền dân sự, chính trị; bảo đảm các quyền dân sự, chính trị ở Việt Nam thông qua những phân tích các quy định của Hiến pháp và pháp luật, thực tiễn bảo đảm quyền dân sự, chính trị

   8 p thuvienbrvt 26/03/2020 6 0

 • Xung đột giữa quyền tác giả và quyền tự do ngôn luận

  Xung đột giữa quyền tác giả và quyền tự do ngôn luận

  Bài viết phân tích, lý giải bản chất, căn nguyên của sự xung đột giữa quyền tác giả và quyền tự do ngôn luận và các giải pháp pháp lý hiện hành ở các quốc gia để khắc phục sự xung đột nói trên, từ đó đưa ra một số gợi mở cho pháp luật Việt Nam.

   11 p thuvienbrvt 26/03/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số