• Ebook Quan niệm phương Đông trong kiến trúc phương Tây - Ứng dụng phong thủy trong cách bài trí văn phòng làm việc: Phần 2

  Ebook Quan niệm phương Đông trong kiến trúc phương Tây - Ứng dụng phong thủy trong cách bài trí văn phòng làm việc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quan niệm phương Đông trong kiến trúc phương Tây - Ứng dụng phong thủy trong cách bài trí văn phòng làm việc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cách bố trí; Những quy luật cần biết về thuật phong thủy ở nơi làm việc; Kỹ thuật bài trí trên bàn làm việc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   206 p thuvienbrvt 27/12/2021 24 0

 • Ebook Quan niệm phương Đông trong kiến trúc phương Tây - Ứng dụng phong thủy trong cách bài trí văn phòng làm việc: Phần 1

  Ebook Quan niệm phương Đông trong kiến trúc phương Tây - Ứng dụng phong thủy trong cách bài trí văn phòng làm việc: Phần 1

  Ebook "Quan niệm phương Đông trong kiến trúc phương Tây - Ứng dụng phong thủy trong cách bài trí văn phòng làm việc" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những khái niệm về phong thủy; Đạo lão, Luật quân bình âm dương; Bí quyết giúp bạn thành công;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p thuvienbrvt 27/12/2021 23 0

 • Ebook Tương lai thương mại điện tử: Phần 2

  Ebook Tương lai thương mại điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mười tác động lớn của thương mại điện tử; Thương mại quốc tế giữa các cá nhân; Cuộc cách mạng tiếp thị của các sản phẩm và dịch vụ số hóa; Đừng để tuột mất cơ hội kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p thuvienbrvt 28/10/2021 82 8

 • Ebook Tương lai thương mại điện tử: Phần 1

  Ebook Tương lai thương mại điện tử: Phần 1

  Ebook "Tương lai thương mại điện tử": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỷ nguyên dùng mạng; Hành trình doanh nghiệp; Biến ước mơ và ý tưởng thành hiện thực; Các loại thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   68 p thuvienbrvt 28/10/2021 56 1

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay

  Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý xã hội đáp ứng mục tiêu bảo vệ và phát triển đất nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là đòi hỏi cấp bách. Sự quan tâm sâu sắc của Hồ Chí Minh, cả trên phương diện lý luận lẫn tổ chức thực tiễn, để lại...

   8 p thuvienbrvt 28/10/2021 22 0

 • Phát huy vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng

  Phát huy vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích, đánh giá quy định của pháp luật về vai trò của cơ quan báo chí, nhà báo trong phòng, chống tham nhũng; tìm hiểu, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy tốt hơn vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng

   6 p thuvienbrvt 28/10/2021 26 0

 • Một số vấn đề về xã hội hóa giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019

  Một số vấn đề về xã hội hóa giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019

  n. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung đề cập đến hành lang pháp lý, nêu lên một số thuận lợi, khó khăn của quá trình xã hội hóa giáo dục đối với trường ngoài công lập trong hệ thống giáo dục; đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục ngoài công lập để góp phần đưa mục tiêu “dân chủ...

   6 p thuvienbrvt 28/10/2021 25 0

 • Ngôn luận chính trị trong pháp luật Hoa Kỳ

  Ngôn luận chính trị trong pháp luật Hoa Kỳ

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số nguyên tắc nền tảng của tự do ngôn luận và quy định về ngôn luận chính trị, là sự giao thoa giữa tự do ngôn luận và tự do ứng cử, tranh cử trong các cuộc bầu cử, theo Hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ.

   10 p thuvienbrvt 28/10/2021 25 0

 • Bàn về thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra Đảng

  Bàn về thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra Đảng

  Thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước với cơ quan kiểm tra đảng nằm trong chủ trương chung của Đảng về hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện với mục đích đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ...

   6 p thuvienbrvt 28/10/2021 23 0

 • Tiếp tục hoàn thiện Luật Kinh doanh bảo hiểm

  Tiếp tục hoàn thiện Luật Kinh doanh bảo hiểm

  Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019 đã lần lượt được Quốc hội thông qua và có những tác động tích cực vào cuộc sống, góp phần quan trọng cho quá trình phát triển của...

   4 p thuvienbrvt 28/10/2021 22 0

 • Kinh tế chia sẻ và quyền tự do kinh doanh

  Kinh tế chia sẻ và quyền tự do kinh doanh

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dẫn đến sự ra đời của những ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng kỹ thuật số theo mô hình kinh tế chia sẻ. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích việc hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh trong mô hình kinh tế chia sẻ, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển mô hình này ở Việt Nam.

   8 p thuvienbrvt 28/10/2021 24 0

 • Hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản

  Hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản

  Với vai trò là một nội dung chính của Luật Kinh doanh BĐS và chi phối, tác động trực tiếp đến hoạt động chuyển nhượng dự án BĐS, các quy định của Luật Kinh doanh BĐS và pháp luật có liên quan về chuyển nhượng dự án BĐS cần được tiếp tục đánh giá và hoàn thiện hơn trong bối cảnh mới, tạo nên một khung pháp lý hoàn chỉnh, mang lại hiệu quả...

   10 p thuvienbrvt 28/10/2021 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số