• Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 1

  Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 1

  Ebook "Trí tuệ phương Đông" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ấn Độ giáo; Thiên anh hùng ca Ramayana; Trật tự giáo pháp; Những con đường dẫn đến sự cứu độ; Thần Vishnu và những biểu hiện của Ngài; Giáo pháp của đức Phật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   145 p thuvienbrvt 23/10/2022 3 0

 • Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 2

  Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Trí tuệ phương Đông" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cộng đồng Phật giáo; Giới luật và kinh điển; Các vị A-La-Hán - Bồ Tát và những vị đại Tổ sư khác; Zen và Phật giáo Nhật Bản; Đạo Phật ở Tây Tạng; Lễ nghi Khổng giáo; Thất hiền Trúc lâm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   145 p thuvienbrvt 23/10/2022 4 0

 • Ebook Bàn về chữ "Thời": Những yếu tố của một triết lý sống - Phần 1

  Ebook Bàn về chữ "Thời": Những yếu tố của một triết lý sống - Phần 1

  Ebook "Bàn về chữ "Thời": Những yếu tố của một triết lý sống" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Từ ẩn ngữ đến đường mòn; Thời gian hay mùa; Căng giãn - chuyển tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   127 p thuvienbrvt 23/10/2022 5 0

 • Ebook Bàn về chữ "Thời": Những yếu tố của một triết lý sống - Phần 2

  Ebook Bàn về chữ "Thời": Những yếu tố của một triết lý sống - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bàn về chữ "Thời": Những yếu tố của một triết lý sống" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sống trong hiện tại; Tính cơ hội của thời điểm; Tính sẵn sàng hay là sự đón trước; Về sự vô lo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   162 p thuvienbrvt 23/10/2022 3 0

 • Ebook Sự hình thành con người: Phần 1

  Ebook Sự hình thành con người: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách sẽ giới thiệu tới người đọc các nội dung: Di truyền và tính cách thu được, cấu tạo tâm lý, sự ra đời của sản xuất và mối quan hệ khởi nguyên của nó với sự chiếm hữu, ngôn ngữ của đời sống hiện thực và ý nghĩa của khởi nguyên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p thuvienbrvt 23/10/2022 3 0

 • Ebook Sự hình thành con người: Phần 2

  Ebook Sự hình thành con người: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Sự hình thành con người" cung cấp cho người đọc các nội dung: Ý thức ban đầu về cái tôi, sự hình thành ý thức bản ngã và cái tôi ở trẻ em hiện nay, khái niệm con người, mối liên hệ giữa sinh học, xã hội và tâm lý - Lời dẫn cho vấn đề con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p thuvienbrvt 23/10/2022 6 0

 • Ebook Hoạt động - Giao tiếp - Nhân cách (In lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Hoạt động - Giao tiếp - Nhân cách (In lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hoạt động - Giao tiếp - Nhân cách" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát chung về hoạt động, hoạt động chủ đạo, các mức độ lĩnh hội hoạt động, chú ý - điều kiện của hoạt động có ý thức, khái quát chung về giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   185 p thuvienbrvt 23/10/2022 3 0

 • Ebook Hoạt động - Giao tiếp - Nhân cách (In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Hoạt động - Giao tiếp - Nhân cách (In lần thứ 2): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu hoạt động giao tiếp tới sự hình thành nhân cách" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các hình thức giao tiếp và phương tiện giao tiếp, các nhóm kỹ năng giao tiếp, khái niệm chung về nhân cách, cấu trúc nhân cách, con đường hình thành và phát triển nhân cách, các mối quan hệ liên nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo...

   126 p thuvienbrvt 23/10/2022 3 0

 • Ebook Tâm lý học giao tiếp - Phần thực hành Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao tiếp (Tập 1): Phần 1

  Ebook Tâm lý học giao tiếp - Phần thực hành Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao tiếp (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Thực hành tâm lý học giao tiếp - Rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp" hướng dẫn thực hành nhằm rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc khái niệm chung về các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   127 p thuvienbrvt 23/10/2022 3 0

 • Ebook Tâm lý học giao tiếp - Phần thực hành Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao tiếp (Tập 1): Phần 2

  Ebook Tâm lý học giao tiếp - Phần thực hành Rèn luyện và phát triển kĩ năng giao tiếp (Tập 1): Phần 2

  Mỗi chương trong sách "Thực hành tâm lý học giao tiếp - Rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp" sẽ giải quyết một vấn đề cụ thể của kỹ năng giao tiếp, sau mỗi chương sẽ có bài tập để rèn luyện để người đọc có thể tự rèn luyện hoặc tiến hành theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ qua phần...

   109 p thuvienbrvt 23/10/2022 3 0

 • Ebook Văn hóa gia đình với việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ em: Phần 1

  Ebook Văn hóa gia đình với việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ em: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Văn hóa gia đình với việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ em" gồm có 2 chương với các nội dung sau: Một số khái niệm cơ sở, phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa gia đình tới nhân cách trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p thuvienbrvt 23/10/2022 3 0

 • Ebook Văn hóa gia đình với việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ em: Phần 2

  Ebook Văn hóa gia đình với việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ em: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Vai trò của văn hóa gia đình trong việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ em" giới thiệu tới người đọc các nội dung chương 3 - Phân tích sơ bộ ảnh hưởng của văn hóa gia đình tới nhân cách trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p thuvienbrvt 23/10/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số