• Mô hình “câu lạc bộ gia đình giáo dục sớm trẻ em từ 0 – 3 tuổi”

  Mô hình “câu lạc bộ gia đình giáo dục sớm trẻ em từ 0 – 3 tuổi”

  Giáo dục sớm cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi, đặc biệt từ 0 - 3 tuổi là “giai đoạn vàng” đã được các nước phát triển (Hoa Kỳ, Nhật, Trung Quốc..) quan tâm từ những năm 60 của thế kỉ trước và đem lại kết quả vô bờ trong sự phát triển của trẻ. Ở nước ta, việc nghiên cứu, tiếp nhận những kết quả đó đã được quan tâm và triển khai từ...

   6 p thuvienbrvt 28/09/2021 5 0

 • Căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông trước khi có thiên tai

  Căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông trước khi có thiên tai

  Bài viết tóm tắt thực trạng biểu hiện và mức độ căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông Huyện Văn Chấn - Yên Bái trước khi có thiên tai; phân tích những nhân tố tác động tới thực trạng này; đồng thời khái quát một số đề xuất nhằm góp phần phòng ngừa và giảm bớt căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông trước khi có...

   7 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • Một số nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hành vi ứng dụng (applied behavior analysis – ABA) trong can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Một số nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hành vi ứng dụng (applied behavior analysis – ABA) trong can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Bài viết xin giới thiệu về phương pháp ABA và những bài báo khoa học của các nhà nghiên cứu trên thế giới khẳng định về hiệu quả của ABA trong quá trình can thiệp trẻ RLPTK về vấn đề giao tiếp, kĩ năng xã hội, kĩ năng thích ứng, hành vi thách thức và các môn học, giúp GV và CM trẻ RLPTK có sơ sở và niềm tin sử dụng ABA trong can thiệp trẻ RLPTK...

   8 p thuvienbrvt 28/09/2021 6 0

 • Về triết lý nhân sinh của Jiddu Krishnamurti

  Về triết lý nhân sinh của Jiddu Krishnamurti

  Trạng huống tồn tại của con người chính là điểm xuất phát, đồng thời là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ triết lý nhân sinh của Krishnamurti. Krishnamurti và triết lý nhân sinh của ông không chỉ gieo ảnh hưởng nơi đời sống tinh thần của Ấn Độ đương đại mà còn cung cấp những gợi ý tham chiếu cho việc thấu hiểu toàn diện về tình cảnh hiện...

   7 p thuvienbrvt 28/08/2021 19 0

 • Quan niệm của C.Mác về công bằng xã hội và dân chủ

  Quan niệm của C.Mác về công bằng xã hội và dân chủ

  Theo C.Mác, công bằng xã hội là một trong những tiêu chuẩn chủ yếu của sự tiến bộ xã hội, sự phát triển con người, đồng thời nó còn là động lực cơ bản của sự phát triển xã hội. Cùng với khái niệm công bằng xã hội, C.Mác luôn quan tâm đến vấn đề về dân chủ cũng như quá trình để đạt đến dân chủ đích thực cho giai cấp công nhân nói...

   8 p thuvienbrvt 28/08/2021 19 0

 • Trách nhiệm xã hội của trí thức Nho giáo Việt Nam xưa

  Trách nhiệm xã hội của trí thức Nho giáo Việt Nam xưa

  Nho giáo trước hết là một hệ thống triết học đạo đức và triết học chính trị - xã hội. Lý tưởng của Nho giáo là kinh bang tế thế, xây dựng quốc gia giàu mạnh, mang lại hạnh phúc cho nhân sinh. Lý tưởng này được thể hiện qua mối quan hệ giữa hai khái niệm, cũng là hai con đường cơ bản của Nho giáo là “Nội thánh” và “Ngoại vương”: giải...

   5 p thuvienbrvt 28/08/2021 15 0

 • Quan điểm nhân học triết học trong tác phẩm “Vị trí con người trong vũ trụ” của Max Scheler

  Quan điểm nhân học triết học trong tác phẩm “Vị trí con người trong vũ trụ” của Max Scheler

  Bài viết nghiên cứu chủ đề của tác phẩm “Vị trí con người trong vũ trụ” của Max Scheler, người sáng lập ra nhân học triết học hiện đại; sự thống nhất giữa sinh thể và tinh thần quá trình tiến hóa bốn giai đoạn; khám phá yếu tố tinh thần như một hiện tượng thiếu tự nhiên và độc lập...

   6 p thuvienbrvt 28/08/2021 16 0

 • Vấn đề tiếp thu các hệ tư tưởng chính trị - triết học của loại hình tác giả nhà nho ẩn dật Việt Nam

  Vấn đề tiếp thu các hệ tư tưởng chính trị - triết học của loại hình tác giả nhà nho ẩn dật Việt Nam

  Bài viết bàn về việc tiếp thu linh hoạt các hệ tư tưởng chính trị - triết học của loại hình tác giả này. Đó là việc họ đã tiếp thu từ quan niệm nhân sinh về con người của phương Đông; vấn đề tu tâm dưỡng tính và phép ứng xử linh hoạt của Nho giáo; tư tưởng vô vi, tiêu dao nhàn tản, giải phóng khỏi những ràng buộc xã hội, hòa nhập vào...

   6 p thuvienbrvt 28/08/2021 18 0

 • Buồn nôn - Tuyên ngôn hiện sinh của Jean-Paul Sartre

  Buồn nôn - Tuyên ngôn hiện sinh của Jean-Paul Sartre

  Jean-Paul Sartre là đại biểu tiêu biểu của chủ nghĩa hiện sinh. Với tác phẩm đầu tay Buồn nôn, được viết trên phương pháp mô tả hiện tượng học: Tất cả cố gắng của Roquentin - nhân vật chính - nhằm xoáy sâu cái nhìn, xuyên thủng qua những lần vỏ ngoài bao bọc, để đạt đến tri kiến đích thực về bản chất của thực tại.

   7 p thuvienbrvt 28/08/2021 17 0

 • Tổng quan nghiên cứu các vấn đề hành vi và cảm xúc ở trẻ có rối loạn phổ tự kỉ

  Tổng quan nghiên cứu các vấn đề hành vi và cảm xúc ở trẻ có rối loạn phổ tự kỉ

  Bài viết tổng quan các nghiên cứu về các vấn đề hành vi và cảm xúc của trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Các vấn đề hành vi phổ biến bao gồm tăng động, gây hấn và rối loạn hành vi ứng xử. Trong khi đó, các vấn đề cảm xúc thường gặp gồm trầm cảm, lo âu chia tách và ám sợ đặc hiệu hoặc ám sợ xã hội.

   6 p thuvienbrvt 28/08/2021 16 0

 • Nghiên cứu cấu trúc kĩ năng tự chủ cảm xúc

  Nghiên cứu cấu trúc kĩ năng tự chủ cảm xúc

  Kĩ năng tự chủ cảm xúc là một trong những kĩ năng sống cốt lõi, với các tên gọi khác như “kiểm soát cảm xúc”, “quản lí cảm xúc”, “đương đầu với cảm xúc”, “xử lí cảm xúc”, “kiềm chế cảm xúc”... “Kĩ năng tự chủ cảm xúc là khả năng con người nhận thức rõ cảm xúc của mình trong một tình huống nào đó và hiểu được ảnh...

   6 p thuvienbrvt 28/08/2021 17 0

 • Tạo cảm hứng học tập cho sinh viên trong các giờ Tâm lí - Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

  Tạo cảm hứng học tập cho sinh viên trong các giờ Tâm lí - Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

  Bài viết đề cập đến khái niệm cảm hứng và cảm hứng học tập, chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến cảm hứng học tập và đề xuất những giải pháp tạo cảm hứng học tập cho sinh viên trong các giờ Tâm lí - Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm. Những biện pháp tạo cảm hứng học tập cho sinh viên, bao gồm: Cải tiến phương pháp dạy...

   5 p thuvienbrvt 28/08/2021 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số