• Tạp chí Triết học Số 10 (137), Tháng 10 - 2002

  Tạp chí Triết học Số 10 (137), Tháng 10 - 2002

  Tạp chí Triết học Số 10 (137), Tháng 10 - 2002 trình bày các vấn đề chính sau: 40 năm xây dựng và phát triển của Viện Triết học (1962 - 2002), xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện nước ta hiện nay,... Mời quý độc giả đón đọc nội dung tạp chí số này.

   71 p thuvienbrvt 08/10/2019 6 0

 • Vận dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy học phần tâm lý học đại cương

  Vận dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy học phần tâm lý học đại cương

  Để khắc phục sự hạn chế này, nhằm tạo hứng thú, sáng tạo của sinh viên trong quá trình học tập môn học, bài viết đưa ra quy trình vận dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy học phần Tâm lý học đại cương nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, cũng như chất lượng học tập của sinh viên trong quá trình học tập tại trường.

   10 p thuvienbrvt 26/09/2019 5 0

 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lao động của phạm nhân trong quá trình giáo dục, cải tạo tại trại giam

  Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lao động của phạm nhân trong quá trình giáo dục, cải tạo tại trại giam

  Bài viết đề cập một số yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến hành vi lao động của phạm nhân trong quá trình giáo dục, cải tạo tại trại giam. Các yếu tố khách quan như: Ảnh hưởng của tập thể lao động; sự quan tâm của cán bộ quản giáo đến phạm nhân, chính sách khoan hồng và hình thức kỉ luật của Nhà nước trong lao động của phạm...

   5 p thuvienbrvt 26/09/2019 5 0

 • Nghiên cứu trường hợp sử dụng trị liệu chơi không định hướng trong can thiệp hành vi cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Nghiên cứu trường hợp sử dụng trị liệu chơi không định hướng trong can thiệp hành vi cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Bài viết đề cập kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp trị liệu chơi không định hướng với một trẻ trai 6 tuổi có rối loạn phổ tự kỉ nặng. Nghiên cứu được tiến hành trong 12 tuần với 24 buổi trị liệu chơi cá nhân, mỗi buổi chơi kéo dài 30 phút. Thông tin được thu thập bằng quay video, ghi chép và được phân tích cả về định lượng và...

   7 p thuvienbrvt 26/09/2019 5 0

 • Khái niệm hạnh phúc và những nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc

  Khái niệm hạnh phúc và những nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc

  Hạnh phúc là cùng đích trong cuộc sống của con người. Có nhiều quan niệm khác nhau về hạnh phúc, tác giả cho rằng: Hạnh phúc là trạng thái tinh thần tích cực ở mức cao có ý nghĩa trọn vẹn mang tính nhân văn, phản ánh, biểu hiện giá trị lớn mà chủ thể có được.

   6 p thuvienbrvt 26/09/2019 5 1

 • Thực trạng tự nhận thức bản thân và nhận thức người khác của học sinh trung học cơ sở

  Thực trạng tự nhận thức bản thân và nhận thức người khác của học sinh trung học cơ sở

  Bài viết đề cập thực trạng tự nhận thức bản thân và nhận thức người khác của học sinh (HS) trung học cơ sở (THCS) tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tự nhận thức bản thân và nhận thức người khác của HS THCS không đồng đều ở các mặt và mức độ biểu hiện, khả năng này còn hạn chế do có nhiều HS vẫn còn nhận thức chủ quan,...

   11 p thuvienbrvt 26/09/2019 6 0

 • Thực trạng đội ngũ làm công tác tham vấn học đường hiện nay

  Thực trạng đội ngũ làm công tác tham vấn học đường hiện nay

  Bài báo đề cập thực trạng đội ngũ làm công tác tham vấn học đường (TVHĐ) phân tích trên bình diện số lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng người làm công tác TVHĐ/trường tăng không đồng đều trong 5 năm gần đây và số lượng còn hạn chế.

   9 p thuvienbrvt 26/09/2019 5 0

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công nghiệp hóa và vận dụng ở Việt Nam

  Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công nghiệp hóa và vận dụng ở Việt Nam

  Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin coi công nghiệp hóa là “tất yếu thép” mà tất cả các nước muốn đi lên chủ nghĩa xã hội đều phải trải qua. Đối với những nước bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa như Việt Nam, vai trò của công nghiệp hóa càng quan trọng.

   9 p thuvienbrvt 26/09/2019 4 0

 • Quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội

  Quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội

  Sự khác biệt thực chất giữa quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội với quan điểm của các nhà triết học trước C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội là ở chỗ, lần đầu tiên C.Mác giải thích trên quan điểm duy vật biện chứng về quan hệ giữa tồn tại xã hội với ý thức xã hội, quan hệ giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản...

   9 p thuvienbrvt 26/09/2019 5 0

 • Mạng ngữ nghĩa trong việc giảng dạy triết học Mác - Lênin

  Mạng ngữ nghĩa trong việc giảng dạy triết học Mác - Lênin

  Hệ thống mạng ngữ nghĩa này hướng đến hai mục tiêu: Thứ nhất, nhằm làm cho những kiến thức trừu tượng của triết học trở nên cụ thể, trực quan và dễ nắm bắt hơn, thứ hai, nhằm làm cho các khái niệm của triết học được lý giải sâu sắc, trung thực hơn

   8 p thuvienbrvt 26/09/2019 6 0

 • Bàn về triết lý giáo dục và xây dựng triết lý giáo dục sáng tạo - nhân văn - vì người học

  Bàn về triết lý giáo dục và xây dựng triết lý giáo dục sáng tạo - nhân văn - vì người học

  Bài viết đề xuất Triết lý giáo dục sáng tạo - nhân văn - vì người học. Với nội dung tập trung ở 3 mệnh đề: 1/ Xây dựng nền giáo dục sáng tạo; 2/ Xây dựng nền giáo dục nhân văn (mang tính đặc thù của xã hội Việt Nam và xu thế thời đại) với điều kiện cơ bản: giáo dục người học có khả năng tự làm chủ bản thân; 3/ Xây dựng nền giáo...

   6 p thuvienbrvt 26/09/2019 4 0

 • Học thuyết giá trị lao động: Một số vấn đề cần quan tâm

  Học thuyết giá trị lao động: Một số vấn đề cần quan tâm

  Học thuyết giá trị lao động của Mác là đúng đắn. Nhưng nếu “bảo vệ” Mác một cách giáo điều thì sẽ không chỉ ra được quan điểm thực của Mác. Theo những người tiếp thu Mác không phải từ gốc, Mác có ba điểm cốt tử rằng, “chỉ có lao động là nguồn gốc duy nhất của giá trị”, “thời gian làm việc là thước đo của giá trị lao...

   11 p thuvienbrvt 26/09/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số