• Ebook Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam: Phần 1 - TS. Nguyễn Thế Tưởng

  Ebook Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam: Phần 1 - TS. Nguyễn Thế Tưởng

  Cuốn Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về đặc trưng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam.

   188 p thuvienbrvt 23/11/2016 5 0

 • Ebook Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam: Phần 2 - TS. Nguyễn Thế Tưởng

  Ebook Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam: Phần 2 - TS. Nguyễn Thế Tưởng

  Cuốn Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam: Phần 2 sẽ giới thiệu tới các bạn những kiến thức về đặc trưng khí tượng vùng thềm lục địa Việt Nam. Với các bạn chuyên ngành Địa lý thì đây là tài liệu hữu ích.

   91 p thuvienbrvt 23/11/2016 6 0

 • Ebook Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Mời các bạn tham khảo cuốn ebook Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học: Phần 1 sau đây để nắm bắt những kiến thức về mối liên hệ giữa các quá trình, mô tả cấu trúc các quá trình, phân loại các quá trình trong hải dương học. Với các bạn chuyên ngành Địa lý và Hàng hải thì đây là tài liệu hữu ích.

   127 p thuvienbrvt 23/11/2016 3 0

 • Ebook Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 của cuốn sách Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học sẽ giới thiệu tới các bạn về nội dung dự báo của các phương pháp phân tích thống kê đa chiều; những kết quả chẩn đoán thống kê các quá trình hải dương học; những kết quả dự báo thống kê các quá trình hải dương học. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung...

   153 p thuvienbrvt 23/11/2016 4 0

 • Ebook Địa chí Thanh Hóa (Tập 1: Địa lý và Lịch sử): Phần 1

  Ebook Địa chí Thanh Hóa (Tập 1: Địa lý và Lịch sử): Phần 1

  Cuốn sách được biên soạn nhằm giới thiệu những tri thức chủ yểu, toàn diện về thiên nhiên, con người lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v... của Thanh Hóa. Những tri thức đó đã được hình thành, phát triển và một phần đã được viết thành văn từ ngày thành lập tỉnh xa xưa đến nay. Nêu được những bài học kinh nghiệm lịch sử,...

   165 p thuvienbrvt 23/11/2016 5 1

 • Ebook Địa chí Thanh Hóa (Tập 1: Địa lý và Lịch sử): Phần 2

  Ebook Địa chí Thanh Hóa (Tập 1: Địa lý và Lịch sử): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách sau đây. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc các tri thức về địa lý Thanh Hóa như điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, địa lý hành chính tỉnh Thanh Hóa; các kiến thức về lịch sử Thanh Hóa từ thời Tiền sử đến nay. Phần phụ lục gồm các tranh ảnh, bản đồ về tỉnh.

   120 p thuvienbrvt 23/11/2016 5 1

 • Ebook Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế: Phần 2

  Ebook Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đặc điểm sông ngòi, dòng chảy năm, dòng chảy mùa lũ, dòng chảy mùa cạn, dòng chảy bùn cát, đặc điểm thủy văn vùng ven biển và đầm phá, phân vùng thủy văn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p thuvienbrvt 23/11/2016 4 0

 • Ebook Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế: Phần 1

  Ebook Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các nhân tố hình thành khí hậu, chế độ gió, chế độ nhiệt, chế độ mưa, chế độ ẩm - bốc hơi - tiềm năng ẩm - mây - nắng, một số loại thời tiết đặc biệt, phân vùng khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p thuvienbrvt 23/11/2016 4 0

 • Ebook Biển Đông (Tập 3: Địa chất - Địa vật lý biển): Phần 2

  Ebook Biển Đông (Tập 3: Địa chất - Địa vật lý biển): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Địa chất Đệ tam vùng biển Việt Nam, địa chất trước Đệ tam vùng biển Việt Nam, đặc điểm kiến tạo vùng biển Việt Nam, tiềm năng dầu khí và khoáng sản vùng biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   212 p thuvienbrvt 23/11/2016 4 0

 • Ebook Biển Đông (Tập 3: Địa chất - Địa vật lý biển): Phần 1

  Ebook Biển Đông (Tập 3: Địa chất - Địa vật lý biển): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Biển Đông (Tập 3: Địa chất - Địa vật lý biển)" trình bày các nội dung: Tình hình điều tra, nghiên cứu địa chất - địa vật lý biển Việt Nam; đặc điểm địa hình, địa mạo vùng biển Việt Nam; đặc điểm các trường địa vật lý và cấu trúc sâu vỏ Trái đất; địa chất Đệ tứ vùng biển Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

   248 p thuvienbrvt 23/11/2016 5 0

 • Ebook C.Mác và Ph. Ăng-ghen: Tập 41 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph. Ăng-ghen: Tập 41 - NXB Chính trị Quốc gia

  Mời các bạn cùng tham khảo Ebook C.Mác và Ph. Ăng-ghen: Tập 41 dưới đây trình bày về những tác phẩm và thư từ do Ph. Ăng-ghen, viết chủ yếu trong những năm 1838 - 1842. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung một cách chi tiết nhất.

   450 p thuvienbrvt 23/11/2016 4 0

 • Giáo trình Triết học Mác - Lênin: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long

  Cùng tìm hiểu giáo trình Triết học Mác - Lênin với phần 2 Những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin. Trong phần này trình bày nội dung kiến thức của 10 chương học sau: Chương 5 vật chất và ý thức, chương 6 hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật, chương 7 những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật, chương 8 những quy luật cơ...

   138 p thuvienbrvt 23/11/2016 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số