• Ebook Âm nhạc Chăm: Những giá trị đặc trưng - Phần 1

  Ebook Âm nhạc Chăm: Những giá trị đặc trưng - Phần 1

  Cuốn sách "Âm nhạc Chăm: Những giá trị đặc trưng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vài nét về nguồn gốc tộc người và văn hóa xã hội Chăm; Các hình thái âm nhạc Chăm; Âm nhạc thế tục; Âm nhạc cung đình; Âm nhạc nghi lễ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p thuvienbrvt 27/01/2023 0 0

 • Ebook Âm nhạc Chăm: Những giá trị đặc trưng - Phần 2

  Ebook Âm nhạc Chăm: Những giá trị đặc trưng - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Âm nhạc Chăm: Những giá trị đặc trưng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Âm nhạc trong đời sống tinh thần của người Chăm; Phát huy giá trị văn hóa của âm nhạc nghi lễ Chăm hiện nay; Một số bài dân ca Chăm; Các bài ký âm của nhạc khí Chăm ở Ninh Thuận. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   92 p thuvienbrvt 27/01/2023 0 0

 • Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1 - Phan Kế Bính

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1 - Phan Kế Bính

  Phần 1 của cuốn sách "Việt Nam phong tục" trình bày những nội dung sau: thiên thứ nhất - nói về phong tục trong gia tộc như phụng sự tổ tôn, đạo làm con, tử thời tiết lạp, nuôi nghĩa tử; thiên thứ hai - nói về phong tục hương bảng như việc tế tự, văn từ, văn chỉ, bầu cử lý dịch, lễ khánh điếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   211 p thuvienbrvt 27/01/2023 1 0

 • Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2 - Phan Kế Bính

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2 - Phan Kế Bính

  Phần 2 của cuốn sách "Việt Nam phong tục" tiếp tục trình bày những nội dung sau: thiên thứ ba - nói về phong tục xã hội như như vua tôi, thầy trò, quan dân, văn chương, khoa cử, võ nghệ, y dược, địa lý, toán số, tướng thuật, xem ngày kén giờ, nhuộm răng, ăn trầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   213 p thuvienbrvt 27/01/2023 0 0

 • Ebook 60 lễ hội truyền thống Việt Nam: Phần 1

  Ebook 60 lễ hội truyền thống Việt Nam: Phần 1

  Ebook "60 lễ hội truyền thống Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tết Nguyên Đán; Hội chợ Xuân Gia Lạc; Hội xuân Chợ Gò; Hội trình nghề La Vân; Hội vật Liễu Đôi; Hội đền An Dương Vương; Hội Lim; Lễ hội Chùa Bà; Lễ hội của các dân tộc anh em;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   161 p thuvienbrvt 27/01/2023 0 0

 • Ebook 60 lễ hội truyền thống Việt Nam: Phần 2

  Ebook 60 lễ hội truyền thống Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "60 lễ hội truyền thống Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Câu ca hội hè; Trò múa rối nước; Kéo chữ; Trò trám; Bắt chạch trong chum; Trò diễn cầu ngư trong lễ hội cầu mùa ở Thuận An; Tung cầu - cướp cầu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   58 p thuvienbrvt 27/01/2023 1 0

 • Ebook Văn học Nam kỳ lục tỉnh (Tập 1): Phần 1

  Ebook Văn học Nam kỳ lục tỉnh (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Văn học Nam kỳ lục tỉnh (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Lược khảo Phong trào văn chương ở Nam kỳ; miền Nam khai phóng; tác phẩm Tâm trạng Đồ Chiểu; tìm hiểu Đồ Chiểu qua "Lục Vân Tiên"; tâm lý dân chúng xuyên qua văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu; thân thế và sự nghiệp cụ Phan Thanh Giản;... Mời các bạn cùng...

   188 p thuvienbrvt 27/01/2023 0 0

 • Ebook Văn học Nam kỳ lục tỉnh (Tập 1): Phần 2

  Ebook Văn học Nam kỳ lục tỉnh (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Văn học Nam kỳ lục tỉnh (Tập 1)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Phan Thanh Giản đi sứ ở Paris; Phan Thanh Gian dưới mắt người Pháp qua vài tài liệu; lời tòa soạn về Trương Vĩnh Ký; Trương Vĩnh Ký di cảo; ngôn ngữ của tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh; phiêu bồng "Theo ngọn mây tần" của Hoàng Mịch Điền;... Mời...

   184 p thuvienbrvt 27/01/2023 0 0

 • Ebook Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới: Phần 1

  Ebook Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới" trình bày những nội dung về: Cơ sở lý luận tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác...

   152 p thuvienbrvt 27/01/2023 0 0

 • Ebook Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới: Phần 2

  Ebook Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới" tiếp tục trình bày những nội dung về: Nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn và hoạt động xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác...

   266 p thuvienbrvt 27/01/2023 0 0

 • Ebook 30 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày: Phần 1

  Ebook 30 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày: Phần 1

  Cuốn sách "30 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày" gồm 15 bài theo các chủ đề riêng biệt được biên soạn với tiêu chí hướng tới sự thuận tiện và dễ sử dụng cho tất cả người Việt. Cuốn sách không phiên âm cách đọc theo âm Latinh mà phiên âm theo âm tiếng Việt để góp phần giảm bớt trở ngại trong quá trình tự học chúng. Sách được chia thành 2...

   114 p thuvienbrvt 27/01/2023 0 0

 • Ebook 30 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày: Phần 2

  Ebook 30 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày: Phần 2

  Cuốn sách "30 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày" được xuất bản một cách có hệ thống và là cuốn sách vô cùng hữu ích đối với những người mong muốn học tiếng Hàn nhưng không có thời gian đến trường lớp, trung tâm hoặc những người đã đi học và muốn tự học thêm, bổ sung kiến thức ở nhà. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham...

   108 p thuvienbrvt 27/01/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số