• Ebook Bình luận khoa học một số vấn đề của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng: Phần 1

  Ebook Bình luận khoa học một số vấn đề của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng: Phần 1

  Ebook Bình luận khoa học một số vấn đề của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng của TS. Lê Thu Hà trình bày quá trình hình thành và phát triển của luật tố tụng dân sự Việt Nam, những nội dung và điểm mới cơ bản của bộ luật tố tụng dân sự, bình luận và phân tích một số điểm mới trong tố tụng dân sự, bình luận các tình...

   204 p thuvienbrvt 08/01/2017 2 0

 • Ebook Bình luận khoa học một số vấn đề của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng: Phần 2

  Ebook Bình luận khoa học một số vấn đề của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng: Phần 2

  Cuốn sách "Bình luận khoa học một số vấn đề của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng" được biên soạn dựa trên sự tập hợp, hệ thống những bài nghiên cứu, trao đổi của tác giả TS. Lê Thu Hà hiện đang công tác tại Học viện Tư pháp về những vấn đề phát sinh khi áp dụng luật tố tụng dân sự vào quá trình giải quyết vụ việc...

   243 p thuvienbrvt 08/01/2017 2 0

 • Ebook Văn bản pháp quy về quản lý khoa học xã hội và nhân văn: Phần 1

  Ebook Văn bản pháp quy về quản lý khoa học xã hội và nhân văn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Văn bản pháp quy về quản lý khoa học xã hội và nhân văn" do NXB Lý luận Chính trị ấn hành cung cấp cho người đọc các nội dung: Nghị định của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn, quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p thuvienbrvt 08/01/2017 1 0

 • Ebook Văn bản pháp quy về quản lý khoa học xã hội và nhân văn: Phần 2

  Ebook Văn bản pháp quy về quản lý khoa học xã hội và nhân văn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn bản pháp quy về quản lý khoa học xã hội và nhân văn" do NXB Lý luận Chính trị ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của Quyết định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p thuvienbrvt 08/01/2017 1 0

 • Ebook Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam: Phần 1

  Ebook Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách giải thích các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền tác giả, có sự đối chiếu, so sánh với các điều ước Quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam đã hoặc sẽ tham gia hoặc đã ký kết. Việc giải thích cũng được làm rõ hơn bằng các quy định hướng dẫn thi hành Bộ luật dân sự và bằng các ví dụ thực tế. Sách gồm 2...

   93 p thuvienbrvt 08/01/2017 1 0

 • Ebook Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam: Phần 2

  Ebook Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam: Phần 2

  Mời bạn đọc tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam" qua phần 2 sau đây. Bên cạnh việc giải thích các quy định pháp luật, cuốn sách cũng có những gợi ý về cách thức và cơ sở pháp lý trong việc giải quyết một số vấn đề đã hoặc có thể phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật.

   103 p thuvienbrvt 08/01/2017 1 0

 • Ebook Các quy định về cán bộ, công chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Ebook Các quy định về cán bộ, công chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Cuốn sách sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về cán bộ, công chức, những vấn đề liên quan đến cán bộ, công chức, nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   380 p thuvienbrvt 08/01/2017 1 0

 • Ebook Các quy định về công tác thanh niên phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

  Ebook Các quy định về công tác thanh niên phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

  Cuốn sách "Các quy định về công tác thanh niên phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014”. Cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về công tác thanh niên, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình. Mời các bạn cùng...

   70 p thuvienbrvt 08/01/2017 1 0

 • Ebook Các quy định về công tác tôn giáo phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Ebook Các quy định về công tác tôn giáo phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Cuốn sách "Các quy định về công tác tôn giáo phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về công tác tôn giáo, những vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, nhằm phục vụ công tác thanh tra của Bộ Nội vụ về lĩnh vực này. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo...

   34 p thuvienbrvt 08/01/2017 1 0

 • Ebook Các quy định về chính quyền địa phương phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Ebook Các quy định về chính quyền địa phương phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Cuốn sách sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về chính quyền địa phương, những vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương, nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   162 p thuvienbrvt 08/01/2017 1 0

 • Ebook Các quy định về công tác thanh niên phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Ebook Các quy định về công tác thanh niên phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Cuốn sách "Các quy định về công tác thanh niên phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về công tác thanh niên, những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   66 p thuvienbrvt 08/01/2017 2 0

 • Ebook Các quy định về cán bộ, công chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

  Ebook Các quy định về cán bộ, công chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

  Sau đây là phần 2 cuốn sách "Các quy định về cán bộ, công chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". Cuốn sách được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014”. Cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về cán bộ, công chức, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

   312 p thuvienbrvt 08/01/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số