• Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 1

  Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 1

  Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 1 trình bày các nội dung lý luận chung về phân loại, nêu những nguyên tắc và những phạm trù phân loại, sơ lược lịch sử phân loại thư viện và phân loại tài liệu nói chung, các khung phân loại tiêu biểu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   122 p thuvienbrvt 26/06/2019 0 0

 • Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 2

  Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Phân loại và tổ chức mục lục phân loại" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về yêu cầu và phương pháp phân loại tài liệu, quy trình phân loại tài liệu, đặc điểm phân loại tài liệu chuyên ngành và tài liệu liên ngành, tổ chức mục lục phân loại truyền thống, các bài tập thực hành theo các khung phân loại,... Mời...

   132 p thuvienbrvt 26/06/2019 0 0

 • Hành vi thông tin của giảng viên

  Hành vi thông tin của giảng viên

  Từ kết quả nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở Tp. Hồ Chí Minh, bài viết nhận diện một số loại hành vi thông tin của giảng viên. Phân tích một số điểm mạnh, hạn chế trong hành vi thông tin của giảng viên và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hành vi thông tin của giảng viên trong hoạt động giảng dạy,...

   7 p thuvienbrvt 26/06/2019 0 0

 • Đào tạo giáo viên sử dụng và sản xuất tài nguyên giáo dục mở bằng phương pháp đào tạo trực tuyến

  Đào tạo giáo viên sử dụng và sản xuất tài nguyên giáo dục mở bằng phương pháp đào tạo trực tuyến

  Trong bài viết này, tác giả đề cập đến vấn đề đào tạo giáo viên sử dụng và sản xuất tài nguyên giáo dục mở bằng phương pháp đào tạo trực tuyến, phương pháp này được xem là một cách tiếp cận nhanh nhất để người giáo viên tiếp thu được công nghệ cũng như khắc phục giải pháp thiếu chuyên gia đào tạo trong thời điểm hiện nay ở nước...

   6 p thuvienbrvt 26/06/2019 0 0

 • Thư viện cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới khu vực đồng bằng sông Hồng: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

  Thư viện cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới khu vực đồng bằng sông Hồng: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

  Tổng hợp, đánh giá kết quả nghiên cứu, khảo sát về thực trạng thư viện cơ sở khu vực Đồng bằng sông Hồng. Đưa ra một số giải pháp và đề xuất nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của thư viện cơ sở trong việc xây dựng nông thôn mới, đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của thư viện cơ sở trong việc nâng cao nhận thức và...

   7 p thuvienbrvt 26/06/2019 0 0

 • Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 1

  Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách “Cẩm nang nghề thư viện” cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bản chất của thư viện, lược sử quá trình phát triển thư viện, tổ chức sự nghiệp thư viện ở Việt Nam, tin học hóa công tác thư viện,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p thuvienbrvt 26/05/2019 19 0

 • Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 2

  Ebook Cẩm nang nghề thư viện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xử lý phân tích-tổng hợp tài liệu, thiết kế các ngôi nhà thư viện, thiết kế nội thất thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   479 p thuvienbrvt 26/05/2019 16 0

 • Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 1

  Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 1

  Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Các thế hệ thư viện thông minh (1990-2025), công nghệ RFID trong thư viện tiền đề cho dịch vụ tự phục vụ, tổng quan về Semantic web và ứng dụng, mô hình ứng dụng dịch vụ web ngữ nghĩa tìm kiếm tài liệu điện tử trong thư viện điện tử, phát...

   306 p thuvienbrvt 26/05/2019 19 0

 • Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 2

  Ebook Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu phát triển của web cùng các “thế hệ thư viện” và đề xuất mô hình thư viện đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, internet vạn vật và ứng dụng trong thư viện, hệ thống quản lý tài...

   311 p thuvienbrvt 26/05/2019 12 0

 • Xu hướng tích hợp thể loại trong sản xuất chương trình thời sự truyền hình hiện nay

  Xu hướng tích hợp thể loại trong sản xuất chương trình thời sự truyền hình hiện nay

  Bài viết trình bày về xu hướng tích hợp thể loại trong sản xuất chương trình thời sự truyền hình với mục đích nhằm tận dụng lợi thế khác nhau của từng thể loại trong cách khai thác, phản ánh thông tin cũng như tùy vào bản chất của từng sự kiện mà kết hợp các thể loại để tạo nên một tác phẩm truyền hình hoàn chỉnh.

   6 p thuvienbrvt 26/05/2019 11 0

 • Mối quan hệ giữa văn hóa và báo chí: Trường hợp báo Tiếng Dân

  Mối quan hệ giữa văn hóa và báo chí: Trường hợp báo Tiếng Dân

  Từ góc độ của một nghiên cứu văn hóa, qua trường hợp báo Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng, bài viết bước đầu lí giải cách thức văn hóa tác động đến báo chí và ngược lại. Bài viết tập trung vào mối quan hệ giữa bối cảnh văn hóa, vốn văn hóa với báo chí. Mặt khác, mối quan hệ giữa báo chí với khả năng truyền tải và kiến tạo giá trị...

   9 p thuvienbrvt 26/05/2019 14 0

 • Một mô hình deep learning nhẹ cho bài toán nhận dạng tuổi và giới tính sử dụng mạng CNN

  Một mô hình deep learning nhẹ cho bài toán nhận dạng tuổi và giới tính sử dụng mạng CNN

  Bài viết đề xuất một mô hình nhẹ mang tên lightweight CNN thực hiện song song 2 nhiệm vụ là phân lớp tuổi và giới tính. Về độ chính xác trong nhận diện tuổi thì lightweight CNN tốt hơn 5.1% so với mô hình tốt nhất đã được công bố gần đây. Về thời gian chạy và số lượng tham số được sử dụng thì lightweight CNN sử dụng ít hơn nhiều so với các...

   6 p thuvienbrvt 26/05/2019 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số