• Từ tình thái đánh dấu tiêu điểm trong cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng Việt

  Từ tình thái đánh dấu tiêu điểm trong cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng Việt

  Bài viết tập trung giới thiệu, phân tích vai trò của lớp từ tình thái như là một phương tiện đánh dấu tiêu điểm thông tin trong các tiêu đề của phóng sự trên báo tiếng Việt; phản ánh các sắc thái chủ quan của tác giả, định hướng cho người đọc xử lí thông tin.

   6 p thuvienbrvt 29/12/2020 19 0

 • Nâng cao chất lượng hình ảnh nữ giới trên báo chí Việt Nam

  Nâng cao chất lượng hình ảnh nữ giới trên báo chí Việt Nam

  Để nâng cao chất lượng hình ảnh nữ giới, bài viết đề xuất các đơn vị báo chí cần xây dựng chiến lược và chú trọng bồi dưỡng năng lực truyền thông giới cho đội ngũ phóng viên. Ngoài ra, một số cách sử dụng ngôn ngữ mang tính định kiến cũng cần được chuẩn hoá để hạn chế những ám gợi tiêu cực về người nữ.

   5 p thuvienbrvt 29/12/2020 20 0

 • Sự ảnh hưởng của các yếu tố nhận thức và cảm xúc đến sự lựa chọn chương trình truyền hình của người xem

  Sự ảnh hưởng của các yếu tố nhận thức và cảm xúc đến sự lựa chọn chương trình truyền hình của người xem

  Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích độ tin cậy bằng kiểm định Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và Mô hình cấu trúc tuyến tính để kiểm định mô hình nghiên cứu, từ đó đánh giá tác động của yếu tố về nhận thức và cảm xúc đến sự vui thích và giá trị sử dụng của chương trình. Mục tiêu cuối...

   18 p thuvienbrvt 29/12/2020 16 0

 • Xu hướng phát triển của báo mạng điện tử ở Việt Nam

  Xu hướng phát triển của báo mạng điện tử ở Việt Nam

  Nghiên cứu này tìm hiểu, tổng hợp các xu hướng phát triển của báo mạng điện tử trong những năm gần đây và được dự đoán sẽ tiếp tục trong tương lai. Cụ thể, trên các tờ báo mạng điện tử sẽ xuất hiện những thể loại báo chí mới mà nội dung chuyên sâu hơn, thiết kế bắt mắt hơn, có tính tương tác cao.

   7 p thuvienbrvt 29/12/2020 17 0

 • Giá trị ngữ nghĩa - ngữ dụng của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí

  Giá trị ngữ nghĩa - ngữ dụng của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí

  Bài viết trình bày việc tiến hành thống kê, phân loại những vai nghĩa của danh ngữ chỉ thời gian và chức năng của danh ngữ chỉ thời gian trong cấu trúc câu của văn bản báo chí. Từ đó, đưa ra những nhận xét về giá trị ngữ nghĩa, ngữ dụng của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí nói riêng và trong văn bản tiếng Việt nói chung.

   6 p thuvienbrvt 29/12/2020 18 0

 • Các nhà báo Việt Nam với việc phổ biến và phát triển chữ quốc ngữ những ngày đầu

  Các nhà báo Việt Nam với việc phổ biến và phát triển chữ quốc ngữ những ngày đầu

  Sau hơn ba thế kỷ định hình, chữ quốc ngữ chỉ quẩn quanh trong nhà thờ Thiên Chúa giáo và còn thực sự xa lạ trong đời sống người Việt. Cho đến khi tờ báo Việt ngữ đầu tiên ra đời, chữ quốc ngữ mới được “mở lối” đi vào cuộc sống. Có thể nói, việc phát triển và hoàn thiện chữ quốc ngữ ở Việt Nam song hành với sự hình thành và...

   6 p thuvienbrvt 29/12/2020 18 0

 • Đặc điểm cấu tạo của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí

  Đặc điểm cấu tạo của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí

  Bài viết này đi sâu tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí về mặt cấu trúc danh ngữ, danh từ trung tâm, cấu tạo của phần phụ trước và phần phụ sau. Từ đây, đưa ra những nhận xét và nhận định ban đầu về đặc điểm cấu tạo cũng như giá trị biểu hiện nghĩa thời gian của danh từ chỉ thời gian trong...

   8 p thuvienbrvt 29/12/2020 20 0

 • Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện giữa các thư viện luật ở Việt Nam

  Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện giữa các thư viện luật ở Việt Nam

  Khái quát một số mô hình liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện trên thế giới và Việt Nam; thực trạng liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện giữa các thư viện Luật ở Việt Nam, từ đó đề xuất xây dựng và hoàn thiện mô hình này ở Việt Nam.

   8 p thuvienbrvt 29/12/2020 19 0

 • Giấy phép mở - nền tảng hỗ trợ chia sẻ tài nguyên thông tin số và truy cập mở tại Việt Nam

  Giấy phép mở - nền tảng hỗ trợ chia sẻ tài nguyên thông tin số và truy cập mở tại Việt Nam

  Bài viết đưa ra các kiến thức nền tảng về bản quyền và giấy phép mở, làm rõ sự khác biệt giữa các mức độ mở của các loại giấy phép hiện hành, trong đó nhấn mạnh đến giấy phép của Creative Commons. Nghiên cứu bối cảnh Việt Nam trên hai phương diện: Sự quan tâm của người dùng về bản quyền và giấy phép mở, hệ thống pháp luật và sự...

   14 p thuvienbrvt 29/12/2020 18 0

 • Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông

  Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông

  Bậc học phổ thông bao gồm các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tổ chức thư viện trường phổ thông (TVTPT) được hiểu là tổ hợp các thành phần (cán bộ thư viện và các cộng tác viên trong nhà trường cùng với phương thức, phương tiện họ làm việc và ngân sách cấp cho hoạt động thư viện) có quan hệ chặt chẽ với nhau,...

   6 p thuvienbrvt 29/12/2020 19 0

 • Nhận thức tổng thể về hệ thống cung cấp thông tin trong trường đại học

  Nhận thức tổng thể về hệ thống cung cấp thông tin trong trường đại học

  Nhận thức tổng thể về hệ thống cung cấp thông tin chuyên ngành phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học như là một cơ cấu đồng bộ, luôn vận động và phát triển là hết sức cần thiết. Hệ thống này có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng trong suốt tiến trình vận động. Để hệ thống này hoạt động hiệu quả và có đóng góp thiết thực đối với...

   7 p thuvienbrvt 29/12/2020 18 0

 • Mạng xã hội Facebook với việc tiếp cận và quảng bá các hoạt động dịch vụ thư viện

  Mạng xã hội Facebook với việc tiếp cận và quảng bá các hoạt động dịch vụ thư viện

  Nghiên cứu hiệu quả của mạng xã hội Facebook với việc tiếp cận và quảng bá dịch vụ thông tin - thư viện trong môi trường đại học. Khảo sát cách thức tổ chức, nội dung, tần suất đăng tải thông tin trên trang Facebook của 30 thư viện đại học ở Việt Nam.

   6 p thuvienbrvt 29/12/2020 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số