• Truyền thông xã hội trong hoạt động chia sẻ và kết nối học thuật số trên thế giới và tại Việt Nam

  Truyền thông xã hội trong hoạt động chia sẻ và kết nối học thuật số trên thế giới và tại Việt Nam

  Bài viết trình bày tổng quan về truyền thông xã hội trong học thuật số trên thế giới và thực trạng vận dụng tại Việt Nam, từ đó đưa ra nhận định chung về xu hướng phát triển của học thuật số nhằm đưa ra phương hướng hình thành cộng đồng chia sẻ và kết nối các nhà khoa học Việt Nam.

   9 p thuvienbrvt 28/05/2022 7 0

 • Tác động của kênh Facebook trong việc xây dựng trang thông tin điện tử

  Tác động của kênh Facebook trong việc xây dựng trang thông tin điện tử

  Facebook đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong văn hóa tinh thần của mọi người. Facebook là một dịch vụ cho phép kết nối các thành viên có cùng sở thích trên mạng internet với nhau. Mục tiêu cho việc lập ra Fanpage là cung cấp thêm điểm tiếp cận các sản phẩm-dịch vụ thư viện, toàn bộ thông tin, dữ liệu, hình ảnh, sự kiện và các hoạt...

   7 p thuvienbrvt 28/05/2022 5 0

 • Bộ sưu tập tài liệu môn học đối với chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong môi trường giáo dục đại học ở Việt Nam

  Bộ sưu tập tài liệu môn học đối với chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong môi trường giáo dục đại học ở Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu về khái niệm, vai trò, thực trạng xây dựng bộ sưu tập tài liệu môn học tại các trường đại học ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp thiết thực xây dựng và phát triển bộ sưu tập tài liệu môn học tại các trường đại học, hình thành mạng lưới liên kết dữ liệu giữa các trường đại học cùng khối ngành và hướng tới xây...

   8 p thuvienbrvt 28/05/2022 7 0

 • Thực tiễn cung cấp dịch vụ học thuật số tại các thư viện đại học trên thế giới

  Thực tiễn cung cấp dịch vụ học thuật số tại các thư viện đại học trên thế giới

  Bài viết phân tích nội dung website của 9 thư viện đại học (TVĐH) trên thế giới hiện đang cung cấp hệ thống dịch vụ học thuật số, kết quả nghiên cứu cho thấy các đặc điểm của dịch vụ học thuật số thông qua bốn khía cạnh (1) cơ cấu tổ chức, (2) chức năng, (3) phương thức và nội dung phục vụ, (4) các nguồn lực của dịch vụ học thuật số.

   12 p thuvienbrvt 28/05/2022 5 0

 • Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và vấn đề đặt ra đối với các thư viện trường đại học ở Việt Nam

  Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và vấn đề đặt ra đối với các thư viện trường đại học ở Việt Nam

  Bài viết tổng quan về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học và vấn đề đặt ra đối với các thư viện trường đại học ở Việt Nam trong việc đảm bảo các điều kiện đáp ứng các yêu cầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và kiểm định chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải...

   7 p thuvienbrvt 28/05/2022 5 0

 • Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSPACE 5.4 trong xây dựng và quản lý tài nguyên số

  Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSPACE 5.4 trong xây dựng và quản lý tài nguyên số

  Nghiên cứu này phân tích những ưu điểm và hạn chế của phần mềm nhằm khai thác và ứng dụng vào việc quản lý tài nguyên số tại Trung tâm Học liệu và truyền thông. Đồng thời đề xuất phương pháp chuyển đổi kho dữ liệu số từ các hệ thống cũ sang hệ thống mới và chính sách cập nhật dữ liệu dàng cho từng đối tượng, từng đơn vị.

   6 p thuvienbrvt 28/05/2022 5 0

 • Chỉ dẫn trích dẫn - một sản phẩm của trắc lượng thư mục

  Chỉ dẫn trích dẫn - một sản phẩm của trắc lượng thư mục

  Bài viết giới thiệu khái niệm trắc lượng thư mục, khái niệm chỉ dẫn trích dẫn, ý nghĩa của chỉ dẫn trích dẫn. Giới thiệu mô hình thiết kế một chỉ dẫn trích dẫn dưới góc độ lịch sử, cách tiếp cận hiện đại và mô tả mô hình thực tế thông qua cơ sở dữ liệu trích dẫn Scopus. Trên cơ sở xem xét hiện trạng, đề xuất xây dựng CSDL chỉ...

   9 p thuvienbrvt 28/05/2022 6 0

 • Những kỹ năng số cần thiết giúp người sử dụng tương tác hiệu quả trong môi trường số

  Những kỹ năng số cần thiết giúp người sử dụng tương tác hiệu quả trong môi trường số

  Bài viết giới thiệu hai nhóm kỹ năng số (cơ bản và nâng cao) cho người sử dụng, mục đích giúp người sử dụng nhận thức được các kỹ năng số cần có, từ đó có ý thức trong việc tích lũy, học tập để trang bị các kỹ năng góp phần nâng cao hiệu quả tương tác trong môi trường số.

   7 p thuvienbrvt 28/05/2022 4 0

 • Chuyển đối số với hoạt động thông tin - thư viện

  Chuyển đối số với hoạt động thông tin - thư viện

  Trên cơ sở phân tích các khái niệm đã và đang hiện hữu về chuyển đổi số, tác giả trình bày quan điểm cá nhân về chuyển đổi số trong hoạt động thông tin - thư viện: “Chuyển đổi số trong hoạt động thông tin-thư viện là quá trình số hóa các nguồn tư liệu hiện có trong các cơ quan thông tin-thư viện, ứng dụng công nghệ số thích hợp để xử...

   9 p thuvienbrvt 28/05/2022 6 0

 • Phát triển thư viện số thông minh trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

  Phát triển thư viện số thông minh trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

  Giới thiệu những đặc trưng chủ yếu của hoạt động thông tin - thư viện (TTTV) trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0: Cyber-Physical Systems (CPS), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu Lớn (Big Data). Phân tích các đặc điểm cơ bản của nguồn tin trong cuộc CMCN 4.0, đặc biệt là phân tích mối quan hệ dữ liệu rất phức tạp của các tài liệu cấu thành...

   13 p thuvienbrvt 28/05/2022 6 0

 • Bàn về năng lực cán bộ thông tin trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Bàn về năng lực cán bộ thông tin trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết trình bày hoạt động thông tin KH&CN trong Thời đại thông tin và Cách mạng Công nghiệp 4.0; Hoạt động thông tin KH&CN định hướng người dùng tin; Một số năng lực chính của cán bộ thông tin chuyên nghiệp.

   17 p thuvienbrvt 28/05/2022 6 0

 • Tạo lập và khai thác nguồn lực số trong hệ thống thư viện chuyên ngành Khoa học xã hội

  Tạo lập và khai thác nguồn lực số trong hệ thống thư viện chuyên ngành Khoa học xã hội

  Bài viết khái quát hệ thống thư viện chuyên ngành khoa học xã hội, trình bày công tác tạo lập và tổ chức khai thác nguồn lực số trong hệ thống thư viện chuyên ngành khoa học xã hội; Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động thông tin – thư viện.

   7 p thuvienbrvt 28/05/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số