• Ebook Tự học visual basic và bài tập thực hành: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Tự học visual basic và bài tập thực hành: Phần 1 - NXB Trẻ

  Khi nói đến ngôn ngữ lập trình, chúng ta đều tin tưởng đến các chương trình như Pascal, C++,... Tuy nhiên, với Visual Basic, bạn có thể lập các chương trình giao diện thực tiễn trên nền Windows. Và quyển "Tự học visual basic và bài tập thực hành" sẽ là phương án tối ưu để bạn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình. Sách được chia làm hai phần, phần 1 sách...

   39 p thuvienbrvt 23/04/2019 2 0

 • Ebook Tự học visual basic và bài tập thực hành: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Tự học visual basic và bài tập thực hành: Phần 2 - NXB Trẻ

  Nối tiếp phần 1, phần 2 gồm những bài tập thực hành từ đơn giản đến phức tạp giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình, với những bài tập thực hành mẫu trong quyển sách này, bạn có thể tự thay đổi các thuộc tính cũng như mã lệnh chương trình để thiết kế các đối tượng giao diện theo ý muốn. Chúc các bạn thành công và tự thiết kế...

   183 p thuvienbrvt 23/04/2019 1 0

 • Định vị thương mại hóa báo chí ở Việt Nam trong kỉ nguyên số

  Định vị thương mại hóa báo chí ở Việt Nam trong kỉ nguyên số

  Bằng việc soi chiếu tình hình nghiên cứu thương mại hóa thông tin/báo chí trên thế giới, bài viết đưa ra một cách hiểu về thương mại hóa báo chí, từ đó nhận diện một số biểu hiện của thương mại hóa báo chí ở Việt Nam hiện nay được khái quát trong mối quan hệ với xã hội tiêu dùng, đạo đức báo chí, niềm tin của công chúng và Đề án Quy...

   7 p thuvienbrvt 23/04/2019 1 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người làm báo và sự cần thiết vận dụng vào hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí Việt Nam hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người làm báo và sự cần thiết vận dụng vào hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí Việt Nam hiện nay

  Trong bài viết, tác giả đã khái quát một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đạo đức người làm báo, trên cơ sở đó đưa ra một số yêu cầu của việc vận dụng tư tưởng của Người vào giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

   5 p thuvienbrvt 23/04/2019 0 0

 • Rào đón với việc thể hiện phép lịch sự trong phỏng vấn báo chí

  Rào đón với việc thể hiện phép lịch sự trong phỏng vấn báo chí

  Bài viết tập trung khảo sát các yếu tố rào đón trên ngữ liệu là các cuộc phỏng vấn trên một số báo in và báo điện tử, đồng thời đánh giá vai trò của chúng trong việc thể hiện tính lịch sự. Mục đích của việc sử dụng thành phần rào đón là ngăn sự hiểu lầm (hiểu lầm về nội dung mệnh đề của phát ngôn, hiểu lầm về hiệu lực ở lời...

   7 p thuvienbrvt 23/04/2019 0 0

 • Vai trò, chức năng của hội thư viện Việt Nam trong phát triển sự nghiệp thư viện

  Vai trò, chức năng của hội thư viện Việt Nam trong phát triển sự nghiệp thư viện

  Bài viết trình bày 2 vai trò, chức năng của hội thư viện Việt Nam: 1 tư vấn cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý nhà nước về phương diện hành chính; 2 tư vấn phối hợp với các cơ quan trong việc quản lý nhà nước về phương diện chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành thư viện.

   5 p thuvienbrvt 24/12/2018 24 0

 • Xây dựng chiến lược xanh ở thư viện Đại học Trung Hoa Hồng Kông

  Xây dựng chiến lược xanh ở thư viện Đại học Trung Hoa Hồng Kông

  Trong giáo dục đại học, các thư viện đại học có vai trò như một đơn vị cung cấp dịch vụ chính hỗ trợ sứ mệnh này. Nhiều thư viện đại học phấn đấu tham gia “Hành trình xanh” bằng cách thiết kế một “thư viện xanh”, có thể qua xây dựng mới hoặc cải tạo. “Hành trình xanh” tác động không chỉ đến thái độ của chúng ta đối với môi...

   5 p thuvienbrvt 24/12/2018 18 0

 • Thư viện cho mọi người

  Thư viện cho mọi người

  Nội dung chính của bài viết trình bày những hoạt động của thư viện Khoa học Tổng hợp trong vai trò của một thư viện công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn và đa dạng bằng việc phát triển vốn tài liệu thích hợp, bảo quản tài liệu... Mời các bạn tham khảo.

   6 p thuvienbrvt 24/12/2018 24 0

 • Công tác phân loại tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội

  Công tác phân loại tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội

  Trong bài viết này, tác giả xin khái lược về các khung phân loại đã và đang được sử dụng tại Thư viện Khoa học xã hội. Trên thế giới và một số thư viện lớn ở Việt Nam, ký hiệu phân loại được áp dụng sâu rộng trong việc tổ chức kho mở và tra cứu thông tin.

   5 p thuvienbrvt 24/12/2018 23 0

 • Biên mục tài liệu thư viện

  Biên mục tài liệu thư viện

  Bài viết "Biên mục tài liệu thư viện" trình bày quy trình xử lý tài liệu từ đăng kí tài liệu, mô tả tài liệu thư viện, biên mục đọc máy MARC 21... Và cuối cùng biên mục đề mục. Để tìm hiểu chi tiết hơn mời bạn tham khảo tài liệu.

   57 p thuvienbrvt 24/12/2018 23 0

 • Chọn lựa bộ đề mục chủ đề làm cơ sở xây dựng bộ đề mục chủ đề bằng tiếng Việt

  Chọn lựa bộ đề mục chủ đề làm cơ sở xây dựng bộ đề mục chủ đề bằng tiếng Việt

  Bài viết này đưa ra bộ đề mục chủ đề sử dụng phổ biến trên thế giới và tình hình sử dụng ngôn ngữ tìm tin theo chủ đề ở Việt Nam từ 1960 đến nay. Nhằm mục đích khí sử dụng bộ ĐMCĐ sẽ thúc đẩy sự nghiệp Việt Nam phát triển và nhanh chóng hội nhập với hệ thống thư viện khu vực và thế giới.

   7 p thuvienbrvt 24/12/2018 22 0

 • Những vấn đề và kinh nghiệm xây dựng thư viện số

  Những vấn đề và kinh nghiệm xây dựng thư viện số

  Bài viết hệ thống những vấn đề cần quan tâm đối với một thư viện khi tiến hành xây dựng thư viện số, thực tiễn xây dựng thư viện số tại trường đại học Văn hóa Hà Nội, những kinh nghiệm trao đổi từ thực tiễn xây dựng thư viện số tại trường đại học Văn hóa Hà Nội.

   8 p thuvienbrvt 24/12/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số