• Ebook Ứng dụng excel trong giải quyết các bài toán kinh tế: Phần 2

  Ebook Ứng dụng excel trong giải quyết các bài toán kinh tế: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ứng dụng excel trong giải quyết các bài toán kinh tế: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích và dự báo kinh tế trong excel; Sử dụng excel giải quyết bài toán về tính hiệu quả vốn đầu tư; Giải bài toán tối ưu trong sản xuất kinh doanh excel.

   89 p thuvienbrvt 27/12/2021 19 1

 • Ebook Ứng dụng excel trong giải quyết các bài toán kinh tế: Phần 1

  Ebook Ứng dụng excel trong giải quyết các bài toán kinh tế: Phần 1

  Ứng dụng excel trong giải quyết các bài toán kinh tế: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sử dụng cơ bản phần mềm bản tính excel; Sử dụng các hàm cơ bản để xử lý số liệu trong excel; Tạo lập và quản trị cơ sở dữ liệu trong excel. Mời các bạn cùng tham khảo!

   165 p thuvienbrvt 27/12/2021 19 1

 • Một số ý kiến đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cải thiện dịch vụ thư viện

  Một số ý kiến đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cải thiện dịch vụ thư viện

  Bài viết tổng hợp và đưa ra một số các tiêu chí lựa chọn giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm cải thiện các dịch vụ thông tin - thư viện hiện có để từ đó có hướng lựa chọn giải pháp phù hợp đối với đơn vị của mình trong công tác dịch vụ thông tin thư viện.

   6 p thuvienbrvt 29/11/2021 14 0

 • Phát triển dịch vụ thông tin trong các thư viện đại học

  Phát triển dịch vụ thông tin trong các thư viện đại học

  Sự phát triển của khoa học - công nghệ, quá trình toàn cầu hóa, đặc biệt là nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng tin đã tác động không nhỏ tới hoạt động thông tin nói chung và hoạt động phát triển dịch vụ thông tin nói riêng. Nhiều loại hình dịch vụ thông tin cũ đã không còn phù hợp, thay vào đó là những loại hình dịch vụ thông tin mới...

   10 p thuvienbrvt 29/11/2021 14 0

 • Tổng quan hệ thống về sự thay đổi vai trò của chuyên viên thư viện đại học

  Tổng quan hệ thống về sự thay đổi vai trò của chuyên viên thư viện đại học

  Bài viết trình bày kết quả của một tổng quan hệ thống về sự thay đổi vai trò của chuyên viên thư viện đại học trong những năm gần đây. Dựa trên việc phân tích các bài báo khoa học được công bố trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến tháng 4 năm 2021, nghiên cứu đã xác định được 8 vai trò của chuyên viên thư viện đại học gồm chuyên viên...

   10 p thuvienbrvt 29/11/2021 15 0

 • Thư viện đại học và hoạt động thông tin trong môi trường học thuật số

  Thư viện đại học và hoạt động thông tin trong môi trường học thuật số

  Trong môi trường kỹ thuật số, các cơ sở giáo dục đại học phải cung cấp các phương tiện, công cụ thông tin và công nghệ cần thiết để hỗ trợ thực hành nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Hoạt động thông tin trong các thư viện đại học trở thành cốt lõi và trọng tâm của các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập và học thuật. Thư...

   8 p thuvienbrvt 29/11/2021 12 0

 • Liên kết thư viện mô hình phát triển bền vững cho thư viện Việt Nam

  Liên kết thư viện mô hình phát triển bền vững cho thư viện Việt Nam

  Liên kết thư viện (library  consortium)  là hiện tượng rất phổ biến trong hệ thống thư viện của các nước trên thế giới, bởi vì nó mang lại những lợi ích to lớn cho các thư viện trước bối cảnh ‘'bùng nổ thông tin” và những thách thức về eo hẹp ngân sách cũng như các nguồn lực thư viện đang phải đối mặt. Bài viết tập trung phân tích thực...

   8 p thuvienbrvt 29/11/2021 15 0

 • Khái niệm về hành vi tìm kiếm thông tin của sinh viên

  Khái niệm về hành vi tìm kiếm thông tin của sinh viên

  Bài viết trình bày tổng quan các nghiên cứu lý thuyết về khái niệm hành vi tìm kiếm thông tin của sinh viên. Bên cạnh đó, bài viết cũng phân tích tầm quan trọng của việc tìm hiểu khái niệm hành vi tìm kiếm thông tin đối với thư viện đại học và mỗi sinh viên. Các kết quả nghiên cứu tổng quan về khái niệm hành vi tìm kiếm thông tin được xem là cơ...

   7 p thuvienbrvt 29/11/2021 14 0

 • Đánh giá chất lượng thư viện và rà soát nguồn học liệu phục vụ kiểm định cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo đại học

  Đánh giá chất lượng thư viện và rà soát nguồn học liệu phục vụ kiểm định cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo đại học

  Bài viết tập trung nghiên cứu về các tiêu chuẩn, tiêu chí (TC) và những mốc chuẩn trong việc đánh giá chất lượng thư viện (TV) và nguồn học liệu (HL); đồng thời đưa ra những bình luận/đánh giá về thuận lợi, khó khăn dưới cả góc độ pháp luật và thực tiễn trong thực hiện kiểm định TV và HL.

   7 p thuvienbrvt 29/11/2021 15 0

 • Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2

  Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế chương trình; Một số vấn đề cài đặt hệ thống; Các nguyên tắc của sự cài đặt trên xuống và tăng trưởng; Lập trình với các cuống;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   151 p thuvienbrvt 28/10/2021 47 2

 • Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1

  Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1

  Ebook "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế tổng thể; Thiết kế các nhiệm vụ thủ công và các giao diện người/máy; Thiết kế các kiểm soát; Thiết kế cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   139 p thuvienbrvt 28/10/2021 41 1

 • Ứng dụng mô hình BERT cho bài toán phân loại hồ sơ theo thời hạn bảo quản

  Ứng dụng mô hình BERT cho bài toán phân loại hồ sơ theo thời hạn bảo quản

  Bài viết trình bày nghiên cứu đánh giá sự hiệu quả của mô hình BERT so sánh với các thuật toán máy học truyền thống và mô hình học sâu trên các bộ dữ liệu thực tế hồ sơ lưu trữ theo thời hạn bảo quản ở các cơ quan.

   9 p thuvienbrvt 28/10/2021 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số