• Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII): Phần 1

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII): Phần 1

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 2 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII, phần 1 này trình bày về...

   164 p thuvienbrvt 24/09/2022 5 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII): Phần 2

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII): Phần 2

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 2 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII, phần 2 này trình bày về...

   136 p thuvienbrvt 24/09/2022 5 0

 • Ebook Lịch sử Công an nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu - Tập 1: 1945-1954

  Ebook Lịch sử Công an nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu - Tập 1: 1945-1954

  Ebook "Lịch sử Công an nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu - Tập 1: 1945-1954" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Bà Rịa - Vũng Tàu trước cách mạng tháng tám năm 1945; sự ra đời và hoạt động của công an Bà Rịa - Vũng Tàu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   156 p thuvienbrvt 23/08/2022 12 0

 • Ebook 1260 câu hỏi Lịch sử 12 trắc nghiệm: Phần 1

  Ebook 1260 câu hỏi Lịch sử 12 trắc nghiệm: Phần 1

  Cuốn sách "1260 câu hỏi Lịch sử 12 trắc nghiệm" bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm giúp các em học sinh phát huy được tính tích cực trong việc học tập môn Lịch sử lớp 12 theo phương pháp dạy học đổi mới. Phần 1 của ebook giới thiệu đến các bạn các câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử thế giới: bối cảnh quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ...

   52 p thuvienbrvt 23/08/2022 14 0

 • Ebook 1260 câu hỏi Lịch sử 12 trắc nghiệm: Phần 2

  Ebook 1260 câu hỏi Lịch sử 12 trắc nghiệm: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "1260 câu hỏi Lịch sử 12 trắc nghiệm" giới thiệu đến các bạn các câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử Việt Nam qua các giai đoạn; Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930, Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945, Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954, Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975, Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000. Mời các...

   139 p thuvienbrvt 23/08/2022 15 0

 • Ebook Ngàn năm lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội (Hỏi và đáp): Phần 1

  Ebook Ngàn năm lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội (Hỏi và đáp): Phần 1

  Cuốn sách "Ngàn năm lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội" góp phần tái hiện diện mạo lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội của Hà Nội qua các thời đại, khẳng định những thành tựu về mọi mặt của Thủ đô Hà Nội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,...

   357 p thuvienbrvt 25/07/2022 25 0

 • Ebook Ngàn năm lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội (Hỏi và đáp): Phần 2

  Ebook Ngàn năm lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội (Hỏi và đáp): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách này sẽ bao gồm 400 câu hỏi đáp, từ câu hỏi 601 đến câu hỏi 1000 liên quan đến văn hóa Thăng Long Hà Nội. Phần này do TSKH. Nguyễn Hải Kế và TS. Lâm Mỹ Dung biên soạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   314 p thuvienbrvt 25/07/2022 25 0

 • Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục: Phần 1

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục: Phần 1

  Tập sách 100 năm Đông Kinh nghĩa thục vừa được NXB Tri Thức ấn hành chính là thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu của nước ta về vấn đề trên, đó là một số tham luận đã được trình bày và thảo luận trong những cuộc hội thảo. Sách được chia thành 2 phần mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   236 p thuvienbrvt 28/05/2022 72 0

 • Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục: Phần 2

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục: Phần 2

  Với những học giả tên tuổi như Hoàng Như Mai, Vũ Khiêu, Phong Lê, Trần Hữu Tá, Chương Thâu... tập sách đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về sự kiện có thể được xem "là một cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa tiến hành bằng phương tiện giáo dục" (Hoàng Như Mai). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   163 p thuvienbrvt 28/05/2022 53 0

 • Ebook Những điều cần biết về lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Ebook Những điều cần biết về lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách được chia thành 6 chương, mỗi chương gồm nhiều tiểu mục với các câu hỏi - trả lời. Mỗi tiểu mục (hay câu hỏi) hàm chứa một hoặc một số vấn đề lịch sử tiêu biểu. Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung 3 chương đầu tiên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p thuvienbrvt 25/04/2022 55 0

 • Ebook Những điều cần biết về lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Ebook Những điều cần biết về lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách góp phần tạo nên hứng thú tìm hiểu lịch sử cho độc giả thông qua việc trình bày những nội dung nổi bật, đáng nhớ, những dấu ấn đậm nét của từng giai đoạn lịch sử…, giúp độc giả có thể tiếp cận lịch sử đất nước không chỉ theo thời gian mà còn theo các nội dung cụ thể có ý nghĩa như những "điểm nhấn", "dấu hiệu nhận...

   113 p thuvienbrvt 25/04/2022 56 1

 • Ebook Những anh hùng Đặc công hải quân Lữ đoàn 126: Phần 1

  Ebook Những anh hùng Đặc công hải quân Lữ đoàn 126: Phần 1

  Cuốn sách ghi lại chiến công thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ đặc công hải quân trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, thông qua những câu chuyện hết sức chân thực, xúc động thắm tình đồng đội, tình quân dân của những anh hùng thuộc Lữ đoàn Đặc công hải quân 126. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo...

   102 p thuvienbrvt 25/04/2022 52 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số