• Cống phẩm trong mối quan hệ giữa địa phương và chính quyền trung ương dưới triều Lý (1009-1225) qua nguồn tư liệu thư tịch cổ của Việt Nam

  Cống phẩm trong mối quan hệ giữa địa phương và chính quyền trung ương dưới triều Lý (1009-1225) qua nguồn tư liệu thư tịch cổ của Việt Nam

  Bài viết tập trung nghiên cứu những biểu hiện đa dạng về hình thức, cách thức thực hiện cống phẩm từ địa phương đối với chính quyền trung ương dưới triều Lý trong khoảng thời gian từ năm 1009 đến năm 1225.

   13 p thuvienbrvt 26/10/2020 26 0

 • Từ vấn đề “nhà nước phong kiến” Trung Hoa tìm hiểu mối quan hệ “phong – kiến” ở Việt Nam thời trung đại

  Từ vấn đề “nhà nước phong kiến” Trung Hoa tìm hiểu mối quan hệ “phong – kiến” ở Việt Nam thời trung đại

  Tổ chức nhà nước Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX có phải phong kiến (?) là vấn đề được tranh luận, bàn thảo rất nhiều trên các diễn đàn học thuật từ gần một thế kỉ trước. Về đại thể, khi tìm hiểu về đặc trưng nhà nước phong kiến, các nhà nghiên cứu đã giải thích bằng ba biểu hiện: “phong bang (hoặc phong thổ) - kiến chế...

   9 p thuvienbrvt 26/10/2020 29 0

 • Phong trào đấu tranh của nông dân đồng bằng Bắc Kì những năm 1930-1931

  Phong trào đấu tranh của nông dân đồng bằng Bắc Kì những năm 1930-1931

  Hai năm 1930-1931, cùng phong trào cách mạng chung của cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nông dân các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (ĐBBK) đã vùng dậy đấu tranh chống ách thống trị hà khắc của thực dân, phong kiến. Phong trào nông dân ĐBBK lúc này mang tính chất mới, nằm trong phạm trù cách mạng vô sản, có tổ chức, lãnh đạo chặt...

   7 p thuvienbrvt 26/10/2020 26 0

 • Vị thế thương mại của Pháp ở Việt Nam thời thuộc địa (1897-1945)

  Vị thế thương mại của Pháp ở Việt Nam thời thuộc địa (1897-1945)

  Bài viết khái quát về kinh tế thương mại Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1945; vị thế thương mại của Pháp so với các quốc gia Âu, Mỹ; vị thế thương mại của Pháp so với các quốc gia không thuộc đế chế Pháp.

   8 p thuvienbrvt 26/10/2020 28 0

 • Tình hình sở hữu công điền và tư điền huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa nửa đầu thế kỉ XIX qua tư liệu địa bạ triều Nguyễn

  Tình hình sở hữu công điền và tư điền huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa nửa đầu thế kỉ XIX qua tư liệu địa bạ triều Nguyễn

  Bài viết tổng hợp sở hữu tư điền và công điền của các hộ trong huyện; tổng hợp chất lượng ruộng đất tư điền, công điền của huyện. Từ đó, so sánh sở hữu tư nhân của huyện Nga Sơn về công điền, tư điền so với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa như huyện Đan Phượng, huyện Đông Sơn . . . và từ đó rút ra những nhận xét...

   8 p thuvienbrvt 26/10/2020 25 0

 • Lời nguyền trong văn hóa Việt Nam

  Lời nguyền trong văn hóa Việt Nam

  “Nguyền” là một hành vi tín ngưỡng nhằm tạo lớp vỏ tâm linh để bảo vệ một đối tượng nào đó, hoặc tạo ra cơ chế tự ràng buộc theo hướng trừng phạt khi bản thân người nói tự ý vi phạm điều mình thề nguyện. Trong quá trình lịch sử, lời nguyền dần trở nên phổ biến. Nó hiện diện ở nhiều phương diện đời sống với những chức...

   8 p thuvienbrvt 26/10/2020 28 0

 • Lịch sử và văn hóa Đông Nam Á - Việt Nam dưới góc nhìn của sử gia A.J. Toynbee

  Lịch sử và văn hóa Đông Nam Á - Việt Nam dưới góc nhìn của sử gia A.J. Toynbee

  Bài viết trình bày sơ lược giới thiệu một số tác phẩm của sử gia A.J. Toynbee có đề cập đến Đông Nam Á - Việt Nam, Đông Nam Á - Việt Nam trong phân loại các nền văn minh thế giới thời cổ đại, đóng góp của A.J. Toynbee trong nghiên cứu lịch sử - văn hóa Đông Nam Á.

   7 p thuvienbrvt 26/10/2020 26 0

 • Đổi mới trong giảng dạy một số vấn đề lịch sử - văn hóa thế giới thời cổ trung đại hiện nay

  Đổi mới trong giảng dạy một số vấn đề lịch sử - văn hóa thế giới thời cổ trung đại hiện nay

  Bài viết này bàn về yêu cầu và thực trạng đổi mới trong giảng dạy một số vấn đề lịch sử - văn hóa thế giới trong khoảng 20 năm trở lại đây như vấn đề nguồn gốc loài người; vấn đề cương vực lãnh thổ Trung Quốc đặc biệt là cương giới phía Nam qua các thời kì; vấn đề tiếp xúc văn hóa Đông - Tây thời cổ trung đại.

   6 p thuvienbrvt 26/10/2020 29 0

 • Chiến công của thủy quân chúa Nguyễn trong diệt trừ cướp biển, chống ngoại xâm

  Chiến công của thủy quân chúa Nguyễn trong diệt trừ cướp biển, chống ngoại xâm

  Bài viết tập trung phân tích những chiến công tiêu biểu của lực lượng này trong chống giặc xâm và phòng chống cướp biển. Qua đó, góp phần khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển đảo Đàng Trong.

   7 p thuvienbrvt 26/10/2020 27 0

 • Vài nét về kinh tế Long An dưới triều Nguyễn (1802-1859)

  Vài nét về kinh tế Long An dưới triều Nguyễn (1802-1859)

  Bài viết có ý nghĩa thực tiễn trong việc nghiên cứu hoạch định các chính sách quản lý kinh tế Long An trong giai đoạn hiện nay. Đây là nguồn tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử địa phương Long An, góp phần làm phong phú nguồn tư liệu trong việc nghiên cứu về kinh tế Nam Bộ dưới triều Nguyễn.

   6 p thuvienbrvt 26/10/2020 26 0

 • Ebook Việt Nam văn minh sử

  Ebook Việt Nam văn minh sử

  Dù mang tính cách sử lược, học giả Lê Văn Siêu, bằng kiến thức sâu rộng và dựa trên kết quả sưu tầm, khảo cứu của mình, đã chứng minh đầy thuyết phục Việt Nam có một nền văn minh thật sự. Có thể còn những điều phải tranh luận, những giá trị tư liệu, sử học và các môn khoa học xã hội khác của công trình dày công sưu tập vô cùng phong...

   356 p thuvienbrvt 24/08/2020 66 1

 • Xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch đồng bằng sông Cửu Long

  Xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch đồng bằng sông Cửu Long

  Bài viết sẽ trình bày khái quát tiềm năng, lợi thế và thực trạng xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đề xuất một số giải pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch vùng nhằm phát triển ngành du lịch Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

   6 p thuvienbrvt 27/07/2020 55 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số