• Tìm hiểu triết học đạo đức của Edgar Morin

  Tìm hiểu triết học đạo đức của Edgar Morin

  Từ cách tiếp cận khoa học phức hợp, Edgar Morin đã luận chứng nguyên nhân và hậu quả có thể đưa lại của những khủng hoảng về đạo đức, do sự bất lực của nhận thức trong việc nắm bắt tính phức hợp của thực tại. Đồng thời vạch ra sự cần thiết của việc xác lập một quan điểm mới về đạo đức - đạo đức học phức hợp, đạo...

   8 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ

  Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ

  Bài viết Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ trình bày các nội dung về: Quan điểm mác xít về bản chất và vai trò trí tuệ; Một số lý thuyết phương Tây hiện đại về trí tuệ và các yếu tố cấu thành trí tuệ; kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Immanuel Wallerstein với lý thuyết hệ thống thế giới hiện đại và lý thuyết trung tâm - Ngoại vi

  Immanuel Wallerstein với lý thuyết hệ thống thế giới hiện đại và lý thuyết trung tâm - Ngoại vi

  Bài viết nhằm tìm kiểu kỹ hơn những hiểu viết về Wallerstein; đi vào hân tích các lý thuyết, tiếp thu và vận dụng lý thuyết hệ thống thế giới của Wallerstein. Phân biệt giữa thuật ngữ Hệ thống thế giới hiện đại với Lý thuyết hệ thống; củng như tiếp cận hệ thống của Wallerstein với hệ thống của Bertalanfly.

   15 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Vấn đề tha hóa và giải phóng lao động khỏi sự tha hóa trong triết học Mác

  Vấn đề tha hóa và giải phóng lao động khỏi sự tha hóa trong triết học Mác

  Trong bài viết này, tác giả xin trình bày khái quát: 1. Các điều kiện, tiền đề hình thành quan niệm về sự tha hóa và con đường giải phóng lao động khỏi sự tha hóa trong triết học Mác; 2. Bản chất quan niệm triết học Mác về sự tha hóa – lao động bị tha hóa; 3. Nguyên nhân của lao động bị tha hóa và con đường giải phóng lao động khỏi sự tha hóa...

   9 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Một số khía cạnh văn hóa dưới góc độ tiếp cận của triết học mácxít

  Một số khía cạnh văn hóa dưới góc độ tiếp cận của triết học mácxít

  Văn hóa là một hiện tượng xã hội hết sức phong phú, phức tạp; đã, đang và vẫn tiếp tục được nghiên cứu, khám phá dưới dưới các góc độ tiếp cận bởi các ngành khoa học khác nhau. Tuy nhiên, tiếp cận văn hóa và các khía cạnh riêng của nó dưới góc nhìn của triết học mácxít sẽ cho phép khám phá hiệu quả “thế giới văn hóa đầy bí ẩn”....

   7 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Tư tưởng về trách nhiệm trong triết học hiện sinh

  Tư tưởng về trách nhiệm trong triết học hiện sinh

  Trong Triết học phương Tây hiện đại, chủ nghĩa thực chứng, triết học tôn giáo và chủ nghĩa hiện sinh là ba trường phái hình thành nên “cỗ xe tam mã”. Ra đời và phát triển trong điều kiện xã hội hiện đại đầy rẫy khủng hoảng, triết học hiện sinh đi sâu phản ánh những vấn đề nan giải của cá nhân con người trong điều kiện văn minh công...

   8 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Tư tưởng biện chứng trong triết học I.Cantơ

  Tư tưởng biện chứng trong triết học I.Cantơ

  Bài viết nêu lên tư tưởng biện chứng trong hệ thống triết học của I.Cantơ được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực mà ông nghiên cứu, từ giới tự nhiên đến đời sống xã hội và cả tư duy. Trong đó, nổi bật là tư tưởng về sự phát triển, về mâu thuẫn, về sự tương tác và chuyển hóa của các mặt đối lập, v.v.. Mặc dù, không phải tất...

   7 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Cần thống nhất trong đánh giá về tư tưởng F.W. Nietzsche

  Cần thống nhất trong đánh giá về tư tưởng F.W. Nietzsche

  Bài viết với mục đích góp một tiếng nói chung để cùng đi đến sự thống nhất bước đầu về một tâm hồn Đức đầy tài năng nhưng bạc mệnh Friedrich Wilhelm Nietzcshe trên phương diện học thuật.

   6 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Triết lý giáo dục trong tư tưởng Hồ Chí Minh – giá trị lý luận và thực tiễn trong đổi mới giáo dục bậc đại học ở Việt Nam hiện nay

  Triết lý giáo dục trong tư tưởng Hồ Chí Minh – giá trị lý luận và thực tiễn trong đổi mới giáo dục bậc đại học ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết Triết lý giáo dục trong tư tưởng Hồ Chí Minh – giá trị lý luận và thực tiễn trong đổi mới giáo dục bậc đại học ở Việt Nam hiện nay trình bày những tư tưởng chính trong triết lý giáo dục của Hồ Chí Minh; Giá trị lý luận và thực tiễn của triết lý giáo dục Hồ Chí Minh trong đổi mới giáo dục bậc đại học ở Việt Nam hiện nay.

   9 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Một số lý thuyết điển hình về lãnh đạo trong xã hội phương Đông và giá trị vận dụng đối với khoa học về lãnh đạo, quản lý hiện nay

  Một số lý thuyết điển hình về lãnh đạo trong xã hội phương Đông và giá trị vận dụng đối với khoa học về lãnh đạo, quản lý hiện nay

  Bài viết tập trung vào khái quát ba trường phái tư tưởng lớn, đồng thời là ba học thuyết điển hình về lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trong xã hội phương Đông. Từ đó liên hệ một số giá trị vận dụng các học thuyết này đối với khoa học về lãnh đạo, quản lý hiện nay.

   8 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Vấn đề con người trong nhân học triết học hiện đại (qua sự kiến giải của Max Scheler)

  Vấn đề con người trong nhân học triết học hiện đại (qua sự kiến giải của Max Scheler)

  Với tính cách là một trào lưu triết học độc lập, nhân học triết học xuất hiện ở Đức vào những năm 20 của thế kỷ XX, sau đó mở rộng ảnh hưởng sang Áo và Thuỵ Sĩ. Người sáng lập nhân học triết học là Max Scheler. Theo Scheler, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình nhân học triết học mà ông dành tâm huyết cả đời xây dựng đó là khảo xét...

   14 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Nhận thức về yếu tố phi vật chất trong lý thuyết quan hệ quốc tế

  Nhận thức về yếu tố phi vật chất trong lý thuyết quan hệ quốc tế

  Bài viết Nhận thức về yếu tố phi vật chất trong lý thuyết quan hệ quốc tế xem xét sự nổi lên của các yếu tố phi vật chất trong lý thuyết QHQT trước và sau Chiến tranh Lạnh, cũng như quan điểm về các yếu tố này của hai nhóm lý thuyết QHQT. Qua đó, bài viết hy vọng cung cấp thêm một số nhận thức lý luận cơ bản về các yếu tố này.

   9 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienbrvt
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuvienbrvt231790vi