• Chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào trường học: Kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam

  Chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào trường học: Kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam

  Bài viết sẽ tập trung tìm hiểu một số nghiên cứu trong và ngoài nước về sức khỏe tâm thần. Đồng thời, làm rõ nhu cầu cấp thiết của việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh trong trường học hiện nay. Từ đó, đề xuất một số định hướng phát triển các chương trình này tại Việt Nam trong tương lai.

   14 p thuvienbrvt 27/12/2021 8 0

 • Cải thiện văn hóa ứng xử xuống cấp của sinh viên bằng những đánh giá tâm lý chung từ cộng đồng

  Cải thiện văn hóa ứng xử xuống cấp của sinh viên bằng những đánh giá tâm lý chung từ cộng đồng

  Bài viết thể hiện được thực trạng văn hóa ứng xử của người dân nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng, biết được nguyên nhân của vấn đề nhằm đưa ra những đề xuất, giải pháp giải quyết triệt để vấn đề trên và nâng cao văn hóa ứng xử của sinh viên. Đây là một vấn đề đang nổi cộm hiện nay, đi sâu vào tìm hiểu vấn đề ta có thể...

   7 p thuvienbrvt 27/12/2021 8 0

 • Tổng quan các tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói ở trẻ em

  Tổng quan các tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói ở trẻ em

  Bài viết tổng quan mô tả về các tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn âm lời nói ở trẻ em này góp phần cung cấp thông tin hữu ích trong lượng giá và chẩn đoán rối loạn âm lời nói cho trẻ em ở những ngôn ngữ mà những tiêu chuẩn này chưa được xác lập như tiếng Việt.

   16 p thuvienbrvt 27/12/2021 7 0

 • Mối liên hệ giữa năng lực cảm xúc - xã hội và nguy cơ rối loạn tâm thần ở sinh viên

  Mối liên hệ giữa năng lực cảm xúc - xã hội và nguy cơ rối loạn tâm thần ở sinh viên

  Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mối liên hệ giữa năng lực cảm xúc - xã hội và nguy cơ rối loạn tâm thần ở sinh viên. Nghiên cứu được tiến hành trên 400 sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bằng Bảng hỏi năng lực cảm xúc - xã hội (SECQ) và Thang đánh giá sàng lọc lo âu, trầm cảm, stress – DASS 21. Kết quả cho thấy năng lực...

   6 p thuvienbrvt 27/12/2021 6 0

 • Phát triển tư duy phê phán cho sinh viên thông qua dạy học phần Tâm lí học đại cương

  Phát triển tư duy phê phán cho sinh viên thông qua dạy học phần Tâm lí học đại cương

  Trong bài viết này, tác giả phân tích và làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận cơ bản về tư duy phê phán (Khái niệm tư duy phê phán; Một số kĩ năng để phát triển tư duy phê phán; Một số dấu hiệu chứng tỏ sinh viên có tư duy phê phán), đồng thời đưa ra mô hình thiết kế bài dạy trong học phần Tâm lí học đại cương nhằm phát triển tư duy phê...

   5 p thuvienbrvt 27/12/2021 6 0

 • Kỹ năng điều chỉnh cảm xúc âm tính trong giao tiếp với trẻ của giáo viên mầm non

  Kỹ năng điều chỉnh cảm xúc âm tính trong giao tiếp với trẻ của giáo viên mầm non

  Sự hình thành và phát triển nhân cách con người là quá trình lâu dài và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, yếu tố giáo dục giữ vai trò chủ đạo. Trường mầm non với mục tiêu “giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một” là một...

   8 p thuvienbrvt 27/12/2021 9 0

 • Giáo dục sớm về bảo vệ môi trường và kĩ năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em khuyết tật tại các trung tâm can thiệp sớm

  Giáo dục sớm về bảo vệ môi trường và kĩ năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em khuyết tật tại các trung tâm can thiệp sớm

  Bài viết đặt vấn đề có tính ý tưởng là để đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin, giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) và kĩ năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH) cho trẻ em khuyết tật từ sớm qua các chương trình giáo dục và trị liệu, phục hồi chức năng (PHCN) cho trẻ khuyết tật tại các trung tâm can thiệp sớm.

   6 p thuvienbrvt 27/12/2021 6 0

 • Mức độ xung đột tâm lý giữa cha mẹ và thiếu niên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Mức độ xung đột tâm lý giữa cha mẹ và thiếu niên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết cho thấy sự cần thiết phải tư vấn và tham vấn tâm lý cho thiếu niên và cha mẹ nhằm nhận thức được những nguyên nhân xung đột tâm lý và cách ứng phó với xung đột tâm lý. Đồng thời giúp thiếu niên và cha mẹ nhận diện những yếu tố cá nhân và các yếu tố khác ảnh hưởng đến mức độ xung đột tâm lý. Từ đó có thể điều chỉnh...

   6 p thuvienbrvt 27/12/2021 7 0

 • Rối loạn hành vi – Con đường dẫn đến rối loạn hành vi ở trẻ em và trẻ vị thành niên

  Rối loạn hành vi – Con đường dẫn đến rối loạn hành vi ở trẻ em và trẻ vị thành niên

  Bài viết phân tích, tổng hợp tài liệu để tìm hiểu về rối loạn hành vi và những nguyên nhân dẫn đến rối loạn hành vi của trẻ. Qua đó có thể đề xuất những biện pháp xử lý hiệu quả khi phát hiện ra trẻ có rối loạn hành vi cũng như dự báo lên chương trình can thiệp phòng ngừa cho những học sinh có nguy cơ gặp phải rối loạn hành vi. Mời các...

   9 p thuvienbrvt 27/12/2021 6 0

 • Ứng dụng Hamarri - giải pháp giải quyết bạo lực gia đình thời đại 4.0

  Ứng dụng Hamarri - giải pháp giải quyết bạo lực gia đình thời đại 4.0

  Bài viết làm rõ nguyên nhân chính của bạo lực gia đình phần lớn là do bất đồng quan điểm của mỗi người trong cuộc sống hôn nhân. Đã có nhiều biện pháp được Nhà nước và Chính phủ đưa ra nhằm giảm bớt số vụ bạo lực gia đình, nhưng nhìn chung vẫn chưa triệt để và con số bạo lực vẫn còn gia tăng. Ở thời đại 4.0 này, những thiết bị...

   6 p thuvienbrvt 27/12/2021 5 0

 • Tiếp cận dựa trên thực chứng trong trị liệu trầm cảm ở trẻ vị thành niên

  Tiếp cận dựa trên thực chứng trong trị liệu trầm cảm ở trẻ vị thành niên

  Tỉ lệ mắc trầm cảm ở trẻ vị thành niên đang có xu hướng gia tăng, cả trên thế giới và ở Việt nam. Trong bối cảnh đó, nhiều phương pháp, nhiều hướng tiếp cận được đề xuất để trị liệu trầm cảm cho trẻ vị thành niên. Trong đó, hướng tiếp cận dựa trên thực chứng đang được sử dụng nhiều ở các nước có nền tâm lý học phát triển.

   12 p thuvienbrvt 27/12/2021 5 0

 • Thực trạng sử dụng trị liệu chơi phát triển kĩ năng chú ý cho trẻ khuyết tật trí tuệ 3-6 tuổi

  Thực trạng sử dụng trị liệu chơi phát triển kĩ năng chú ý cho trẻ khuyết tật trí tuệ 3-6 tuổi

  Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng sử dụng trị liệu chơi phát triển kĩ năng chú ý cho trẻ khuyết tật trí tuệ 3 – 6 tuổi, xây dựng tiêu chí đánh giá kĩ năng chú ý và tiến hành nghiên cứu thực trạng mức độ phát triển kĩ năng chú ý của 30 trẻ khuyết tật trí tuệ 3 - 6 tuổi, kết quả cho thấy đa số trẻ khuyết tật trí tuệ 3 - 6 tuổi đạt mức...

   10 p thuvienbrvt 27/12/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số