• Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc ở Việt Nam hiện nay

  Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc ở Việt Nam hiện nay

  Bài nghiên cứu này làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, độc lập tự do là khát vọng lớn của dân tộc thuộc địa, đồng thời là quyền thiêng bất khả xâm phạm, độc lập thật sự trong hòa bình thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, độc lập gắn với cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho mọi người dân, như là nội dung cốt lõi của vấn đề dân...

   10 p thuvienbrvt 25/04/2022 35 1

 • Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và ý nghĩa hiện thời của nó

  Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và ý nghĩa hiện thời của nó

  Đề tài "Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và ý nghĩa hiện thời của nó" phân tích, làm rõ các nội dung liên quan tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong việc định hướng lối sống cho sinh viên hiện nay. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của đề tài này!

   11 p thuvienbrvt 25/04/2022 36 1

 • Quan điểm về dân của Nguyễn Trãi và ý nghĩa của nó trong việc phát huy quyền dân chủ ở Việt Nam hiện nay

  Quan điểm về dân của Nguyễn Trãi và ý nghĩa của nó trong việc phát huy quyền dân chủ ở Việt Nam hiện nay

  Bài nghiên cứu này phân tích một số nội dung chủ yếu trong tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi như khái niệm về dân, vai trò của dân và tư tưởng an dân. Qua đó, cho thấy trong tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi mang đậm tính chất nhân văn, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Mời các bạn cùng tham khảo

   16 p thuvienbrvt 25/04/2022 42 1

 • Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên: Phần 1

  Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên: Phần 1

  Ebook "Triết học trong khoa học tự nhiên" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Triết học trong khoa học tự nhiên; Triết học trong toán học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   68 p thuvienbrvt 24/03/2022 77 5

 • Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên: Phần 2

  Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Triết học trong khoa học tự nhiên" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Triết học trong vật lý; Triết học trong hóa học; Triết học trong sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p thuvienbrvt 24/03/2022 48 2

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kim Yến với 48 cuộc trò chuyện về giá trị sống; M.E và đối thoại triết học; Xây ở suy tư; Họa phúc hữu môi; Trà dư tửu hậu về triết học; Văn chương trong viễn tưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p thuvienbrvt 24/03/2022 43 1

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 1

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 1

  Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một triết lý giáo dục nhân bản: Dạy và học làm người; Bàn về tự do; Tương lai của khai minh; Tính liên-văn hóa: Một thái độ giáo dục;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   114 p thuvienbrvt 24/03/2022 44 1

 • Hướng dẫn thực hiện tích hợp giáo dục cảm xúc và xã hội trong các nhà trường tiểu học ở Anh Quốc

  Hướng dẫn thực hiện tích hợp giáo dục cảm xúc và xã hội trong các nhà trường tiểu học ở Anh Quốc

  Giáo dục năng lực cảm xúc xã hội là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra môi trường học đường tích cực. Bài viết tổng quan về một số khái niệm, kết quả nghiên cứu tác động của học tập cảm xúc xã hội đối với học sinh. Bài viết là gợi ý tham khảo cho các nhà nghiên cứu giáo dục muốn tìm hiểu về mô hình tích hợp học tập cảm xúc và...

   5 p thuvienbrvt 24/03/2022 22 0

 • Thử nghiệm một số biện pháp nâng đỡ cảm xúc cho trẻ bị lạm dụng tình dục

  Thử nghiệm một số biện pháp nâng đỡ cảm xúc cho trẻ bị lạm dụng tình dục

  Bài viết đề cập đến một số biện pháp nâng đỡ cảm xúc (NĐCX) cho trẻ bị lạm dụng tình dục (LDTD). Các biện pháp NĐCX dựa trên nền tảng của một số liệu pháp tâm lý không ứng dụng theo quy chuẩn hệ thống của từng liệu pháp hay trường phái riêng biệt. Trải qua quá trình được NĐCX, cảm xúc tiêu cực của khách thể đã dần được cải...

   5 p thuvienbrvt 24/03/2022 21 0

 • Một số cách phát hiện và chẩn đoán trẻ rối loạn phổ tự kỷ

  Một số cách phát hiện và chẩn đoán trẻ rối loạn phổ tự kỷ

  Phát hiện chẩn đoán là một khâu quan trọng giúp xác định rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em, kết quả chẩn đoán là cơ sở để đưa ra quyết định về hình thức can thiệp chính sách bảo trợ xã hội cho trẻ tự kỷ và gia đình các em. Bài viết này, tác giả đưa ra một số đề cập đến vấn đề phát hiên và chẩn đoán trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

   13 p thuvienbrvt 24/03/2022 30 0

 • Nguyên lý của phương pháp chánh niệm trong trị liệu tâm lý

  Nguyên lý của phương pháp chánh niệm trong trị liệu tâm lý

  Nghiên cứu về nguyên lý chánh niệm trong triệu tâm lý, trong nội dung bài viết này tác giả chỉ rõ về khái niệm chánh niệm, trị liệu tâm lý và nguyên lý vận hành của chánh niệm. Đồng thời, nhấn mạnh được vai trò của phương pháp trong việc vận dụng vào tiến trình trị liệu tâm lý cho thân chủ.

   8 p thuvienbrvt 24/03/2022 35 0

 • Đề xuất các tiêu chí cơ bản trong xây dựng bộ công cụ giao tiếp bổ trợ và thay thế cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Đề xuất các tiêu chí cơ bản trong xây dựng bộ công cụ giao tiếp bổ trợ và thay thế cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Bài viết phân tích tổng quan các nghiên cứu về sử dụng AAC cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ, phân loại các nhóm công cụ AAC theo chủ đề thường sử dụng cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất các tiêu chí cơ bản trong xây dựng bộ công cụ AAC cho nhóm trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa trên các đặc trưng văn hoá và giao tiếp...

   11 p thuvienbrvt 24/03/2022 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số