• Ebook Lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học): Phần 1

  Ebook Lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học): Phần 1

  Ebook Lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: nghiên cứu văn học; thực trạng và đòi hỏi giải đáp; những nghi án văn chương chưa được giải quyết; mấy vấn đề nêu lên liên quan đến phê bình văn học, trước những khó khăn về sử liệu văn học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p thuvienbrvt 24/09/2022 10 0

 • Ebook Lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học): Phần 2

  Ebook Lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học): Phần 2

  Ebook Lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học): Phần 2 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: phê bình văn học; những quan niệm phê bình cũ; những quan niệm phê bình hiện đại, chưa được áp dụng vào trong văn học Việt Nam; giới hạn mọi phê bình văn học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   250 p thuvienbrvt 24/09/2022 6 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tổng luận về bộ "Tổng tập văn học Việt Nam"; khải luận Nam quốc sơn hà; giới thiệu về các tác giả như Đỗ Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn, Lã Đinh Hương, Lý Phật Mã;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   233 p thuvienbrvt 24/09/2022 6 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 1)" tiếp tục giới thiệu về các tác giả như Đàm Cứu Chỉ; Lâm Khu, Đàm Khí, Mai Trực, Lý Trường, Vương Hải Thiềm, Chu Văn Thường, Đào Thuần Chân, Lý Thừa Ân, Đoàn Văn Khâm, Lý Ngọc Kiều, Kiều Trí Huyền,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   228 p thuvienbrvt 24/09/2022 7 0

 • Tác động của toàn cầu hoá và trào lưu số đến thơ một số nhà thơ Việt Nam sau 1986

  Tác động của toàn cầu hoá và trào lưu số đến thơ một số nhà thơ Việt Nam sau 1986

  Trào lưu số hoá toàn xã hội và xu thế toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới đã ảnh hưởng lớn đến xã hội, văn hoá, văn học Việt Nam. Bài viết trình bày đề xuất việc xem xét chấp nhận, mở rộng vốn từ tiếng Việt mới, nhưng cũng cần thiết phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nói chung, thơ nói riêng.

   8 p thuvienbrvt 23/08/2022 11 0

 • Dấu ấn văn hoá trong ngôn ngữ nghệ thuật thơ Hoàng Cầm

  Dấu ấn văn hoá trong ngôn ngữ nghệ thuật thơ Hoàng Cầm

  Nghiên cứu này tập trung làm rõ các đặc trưng văn hoá, nghệ thuật lưu giữ trong ngôn ngữ thơ Hoàng Cầm. Bằng phương pháp khảo cứu, phân tích văn bản, nghiên cứu chỉ rõ ngôn ngữ là chất liệu, đối tượng sáng tạo nghệ thuật của Hoàng Cầm.

   9 p thuvienbrvt 23/08/2022 18 0

 • Nhân vật mảnh vỡ trong tiểu thuyết Mảnh vỡ của mảnh vỡ (Vĩnh Quyền)

  Nhân vật mảnh vỡ trong tiểu thuyết Mảnh vỡ của mảnh vỡ (Vĩnh Quyền)

  Bài viết này đi sâu phân tích kiểu nhân vật mảnh vỡ. Bằng phương pháp phân tích từ lý thuyết tự sự học và thi pháp học, bài viết thực hiện mục tiêu nghiên cứu là chỉ ra những dạng thức của mảnh vỡ; nhân vật mảnh vỡ với cách nhìn khác về chiến tranh, về mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với thời cuộc.

   13 p thuvienbrvt 23/08/2022 11 0

 • Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ nhìn từ thủ pháp viết lại

  Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ nhìn từ thủ pháp viết lại

  Bài viết chọn vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt để nghiên từ ánh sáng của lý thuyết liên văn bản. Qua bài viết, chúng tôi muốn thể nghiệm một hướng tiếp cận mới nhằm tìm kiếm những đồng vọng đa chiều với hạ bản, khẳng định, tôn vinh những đóng góp mới mẻ mang đậm tính thời sự mà Lưu Quang Vũ đã gửi tặng cuộc đời.

   12 p thuvienbrvt 23/08/2022 11 0

 • Ý thức “Vượt thoát” trong sáng tác của Nguyễn Thị Thụy Vũ

  Ý thức “Vượt thoát” trong sáng tác của Nguyễn Thị Thụy Vũ

  Bài viết trình bày quan niệm mới mẻ về vai trò của nữ giới trong sáng tác văn chương - viết như một sự vượt thoát; Vượt thoát trên phương diện đề tài; Vượt thoát bằng những hình tượng nhân vật nữ dấn thân, nổi loạn.

   9 p thuvienbrvt 23/08/2022 14 0

 • Motif giấc mơ trong một số tiểu thuyết Việt Nam sau 1986

  Motif giấc mơ trong một số tiểu thuyết Việt Nam sau 1986

  Trong tác phẩm văn học, motif là một thành tố bền vững, vừa mang tính hình thức vừa mang tính nội dung. Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 xuất hiện rất nhiều motif: Motif giấc mơ, motif báo ứng, motif lời nguyền…

   5 p thuvienbrvt 23/08/2022 9 0

 • Yếu tố tự sự trong thơ Lưu Quang Vũ

  Yếu tố tự sự trong thơ Lưu Quang Vũ

  Bài viết "Yếu tố tự sự trong thơ Lưu Quang Vũ" nghiên cứu những phương diện biểu hiện và giá trị thẩm mĩ của yếu tố tự sự trong thơ Lưu Quang Vũ. Yếu tố tự sự được thể hiện trên nhiều phương diện như nhan đề bài thơ, hình thức câu thơ, ngôn ngữ thơ, giọng điệu thơ, sự gia tăng các yếu tố kể sự trong cấu trúc trữ tình bài thơ. Mời...

   11 p thuvienbrvt 23/08/2022 11 0

 • Tinh thần dân tộc trong truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam 1954 – 1975

  Tinh thần dân tộc trong truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam 1954 – 1975

  Bài viết đi vào tìm hiểu những biểu hiện của tinh thần dân tộc qua truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam. Vấn đề tinh thần dân tộc đã được các tác giả trong khuynh hướng văn học yêu nước thể hiện khá rõ nét, thông qua đây, người đọc có thể nhận ra tấm lòng thiết tha yêu quê hương, đất nước của họ.

   14 p thuvienbrvt 23/08/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số