• Quan niệm của Khổng Tử về đạo làm người và ý nghĩa hiện thời của nó

  Quan niệm của Khổng Tử về đạo làm người và ý nghĩa hiện thời của nó

  Trong bài viết này tác giả phân tích nội dung cơ bản của học thuyết về đạo làm người của Khổng Tử và trên cơ sở đó nêu lên ý nghĩa của học thuyết này trong việc giáo dục đạo đức cho con người trong thời đại mới.

   9 p thuvienbrvt 24/03/2022 28 0

 • Phương pháp đối thoại hộp công cụ trong nghiên cứu xuyên ngành

  Phương pháp đối thoại hộp công cụ trong nghiên cứu xuyên ngành

  Bài viết giới thiệu một công cụ để làm liên ngành và xuyên ngành mang tên “phương pháp đối thoại hộp công cụ”. Nên dùng công cụ này ngay trong giai đoạn đầu một dự án hợp tác giữa các nhà khoa học từ nhiều bộ môn khác nhau, vì giúp họ sớm nhận thức được những mặc định triết học ngầm ẩn trong bộ môn của mình và bộ môn khác, nhằm...

   8 p thuvienbrvt 24/03/2022 26 0

 • Đóng góp của Nguyễn Ái Quốc cho chủ nghĩa duy vật lịch sử qua lý luận cách mạng Đông Dương

  Đóng góp của Nguyễn Ái Quốc cho chủ nghĩa duy vật lịch sử qua lý luận cách mạng Đông Dương

  Trên hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi nô lệ, áp bức, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không chỉ đau đáu đến dân tộc Việt Nam mà luôn vì phong trào cách mạng ở phương Đông. Và đây cũng chính là một phần độc đáo trong tư tưởng của Người, góp phần bổ sung, phát triển chủ nghĩa duy vật lịch sử trong các vấn đề: Điều kiện,...

   12 p thuvienbrvt 26/02/2022 34 0

 • Từ quan điểm con người của Các Mác vận dụng phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

  Từ quan điểm con người của Các Mác vận dụng phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

  Để đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất thiết phải gắn liền với phát triển con người và coi con người là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Bài viết đưa ra yêu cầu và giải pháp về phát triển con người...

   5 p thuvienbrvt 26/02/2022 19 0

 • Một số kỹ thuật sử dụng tham vấn khủng hoảng tâm lý cho trẻ em

  Một số kỹ thuật sử dụng tham vấn khủng hoảng tâm lý cho trẻ em

  Ngày nay, tình trạng trẻ em gặp vấn đề khủng hoảng tâm lý diễn ra rất phổ biến và đáng lo ngại. Bài viết nghiên cứu vấn đề khủng hoảng tâm lý ở trẻ em hiện nay, phát hiện các biểu hiện thường gặp khi trẻ bị khủng hoảng tâm lý. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, tổng hợp một số kỹ thuật/công cụ cần thiết để trị liệu, tham vấn nhằm giúp...

   5 p thuvienbrvt 26/02/2022 25 0

 • Tìm hiểu về sự thay đổi, khác biệt về sinh lý ảnh hưởng đến hành vi cá nhân trước và sau tuổi 18

  Tìm hiểu về sự thay đổi, khác biệt về sinh lý ảnh hưởng đến hành vi cá nhân trước và sau tuổi 18

  Bài viết bàn về sự thay đổi của người trẻ ở thời điểm trước và sau tuổi 18 để qua đó thể hiện niềm mong mỏi khi ở vào những bước ngoặt chuyển giao tuổi tác, nhận thức, họ cần rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ để thực sự trưởng thành, khẳng định giá trị của bản thân khi đã trưởng thành. Mời các bạn tham khảo!

   6 p thuvienbrvt 26/02/2022 27 0

 • Nguyên nhân và một số biện pháp phòng, chống stress ở học viên các trường đại học quân sự

  Nguyên nhân và một số biện pháp phòng, chống stress ở học viên các trường đại học quân sự

  Nội dung bài viết đề cập đến những ảnh hưởng, tác động của stress đối với hoạt động học tập, rèn luyện của học viên các trường đại học quân sự, phân tích nguyên nhân và đề xuất một số biện pháp phòng, chống stress cho học viên trong quá trình học tập, rèn luyện.

   5 p thuvienbrvt 26/02/2022 24 0

 • Kỹ năng cần có của người làm trị liệu chơi lấy trẻ làm trung tâm

  Kỹ năng cần có của người làm trị liệu chơi lấy trẻ làm trung tâm

  Trị liệu chơi lấy trẻ làm trung tâm là một trị liệu tâm lý mới được phát triển trong những năm gần đây. Hiệu quả của trị liệu này lên các rối nhiễu tâm lý rất đáng quan tâm. Vì là một trị liệu mới, hiệu quả của trị liệu phụ thuộc vào cả các kỹ năng mà nhà trị liệu cần có cũng như các đồ chơi và bài trí phòng chơi trị liệu. Bài...

   6 p thuvienbrvt 26/02/2022 22 0

 • Trở ngại tâm lý trong giao tiếp giữa sinh viên với giảng viên

  Trở ngại tâm lý trong giao tiếp giữa sinh viên với giảng viên

  Thực tế cho thấy, hiện nay vẫn còn nhiều trường đại học chỉ chú trọng đến việc trang bị các tri thức cho sinh viên, còn các tri thức về kỹ năng để đảm bảo cho họ đạt được hiệu quả trong học tập và công việc sau này vẫn còn ít được quan tâm. Dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình học tập và làm việc của sinh viên một trong số đó...

   8 p thuvienbrvt 26/02/2022 30 0

 • Bàn về “hữu” và “vô” trong lịch sử triết học Trung Quốc

  Bàn về “hữu” và “vô” trong lịch sử triết học Trung Quốc

  Bài viết này bàn về “Hữu” và “Vô” - cặp phạm trù có ý nghĩa vũ trụ luận quan trọng của triết học Trung Quốc, được biểu hiện chủ yếu trong tư tưởng của Đạo Gia thời kỳ Tiên Tần và Huyền học thời kỳ Ngụy - Tấn.

   9 p thuvienbrvt 21/01/2022 50 0

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp 2013 của Nhà nước và văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Định hướng xã hội chủ nghĩa...

   11 p thuvienbrvt 21/01/2022 30 0

 • Sự thống nhất giữa cái bộ phận và cái chỉnh thể trong tác phẩm tư bản của C. Mác

  Sự thống nhất giữa cái bộ phận và cái chỉnh thể trong tác phẩm tư bản của C. Mác

  Tác phẩm Tư bản là một trong những thành tựu lý luận vĩ đại mà C. Mác đã để lại cho nhân loại. Nội dung của tác phẩm không chỉ cung cấp cho người đọc những tri thức về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, về thị trường tư bản chủ nghĩa, mà ở đây, chúng ta tiếp thu được cả ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác -...

   7 p thuvienbrvt 21/01/2022 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số