Lịch sử công an nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập 1 (1945-1954)

Lịch sử, truyền thống đấu tranh của lực lượng CAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ khóa: Lịch sử, Công an nhân dân, Bà Rịa - Vũng Tàu

156 p nttvang 16/01/2013 466 23