Lịch sử công an nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập 1 (1945-1954)

Lịch sử, truyền thống đấu tranh của lực lượng CAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.