Bài ca Côn Đảo

Tập bài hát do những người tù Cách mạng Côn Đảo sáng tác

Từ khóa: Âm nhạc, Côn Đảo

26 p thuvienbrvt_01 18/01/2013 344 27