• Suy nghĩ về ổn định chính trị và từng bước đổi mới hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới

  Suy nghĩ về ổn định chính trị và từng bước đổi mới hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới

  Bài viết trình bày một số suy nghĩ về sự ổn định chính trị và từng bước đổi mới hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay.

   5 p thuvienbrvt 25/04/2022 5 0

 • Vận dụng triết lý vô ngôn - hành động của Bác Hồ trong triển khai “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Vận dụng triết lý vô ngôn - hành động của Bác Hồ trong triển khai “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Muốn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người, chúng ta cần phải hiểu rõ và quán triệt triết lý sống đặc sắc đã định hướng suốt cuộc đời cách mạng cao cả của Người. Ở vào hoàn cảnh, điều kiện có nhiều biến động và thay đổi hiện nay, mỗi người Việt nam, nhất là lớp trẻ, hoàn toàn có thể vận dụng...

   7 p thuvienbrvt 25/04/2022 6 0

 • Tìm hiểu tư tưởng khoan dung của Phật giáo

  Tìm hiểu tư tưởng khoan dung của Phật giáo

  Bài viết bước đầu phân tích những biểu hiện của tư tưởng khoan dung Phật giáo được thể hiện thông qua các phẩm hạnh: “Vị tha”, “Từ bi”, “Bác ái”, “Lòng trắc ẩn” và đặc biệt là sự khoan hòa giữa đạo Phật với các tôn giáo khác. Đồng thời, làm rõ ý nghĩa của tư tưởng khoan dung Phật giáo đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã...

   10 p thuvienbrvt 25/04/2022 8 0

 • Tìm hiểu triết lý nhân sinh trong tác phẩm Đạo Đức kinh của Lão Tử

  Tìm hiểu triết lý nhân sinh trong tác phẩm Đạo Đức kinh của Lão Tử

  Bài nghiên cứu này đi tìm những triết lý nhân sinh trong “Đạo Đức kinh”của Lão Tử đó là những triết lý về nguồn gốc, bản chất của con người về đạo, quy luật về đời sống con người trong thuyết vô vi, thuyết âm dương và những quy luật của tự nhiên về đời sống xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p thuvienbrvt 25/04/2022 6 0

 • Tìm hiểu tư tưởng chính trị của Mặc gia

  Tìm hiểu tư tưởng chính trị của Mặc gia

  Bài viết tìm hiểu khái quát về đặc điểm trong tư tưởng chính trị của trường phái triết học Mặc gia thời kì Chiến Quốc ở Trung Quốc cổ đại và những dấu ấn mà Mặc gia đã tác động đến các giai đoạn tiếp theo trong lịch sử triết học Trung Hoa. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

   11 p thuvienbrvt 25/04/2022 9 0

 • Vận dụng, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Marx - Lenin trong thời đại ngày nay

  Vận dụng, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Marx - Lenin trong thời đại ngày nay

  Mục đích của bài viết nhằm góp phần làm rõ nhận định vận dụng, bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Marx-Lenin là yêu cầu nội tại, là đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thời đại cũng như sự phát triển của khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, việc vận dụng, bổ sung, phát triển phải có nguyên tắc, không tùy tiện, chủ quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p thuvienbrvt 25/04/2022 7 0

 • Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc ở Việt Nam hiện nay

  Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc ở Việt Nam hiện nay

  Bài nghiên cứu này làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, độc lập tự do là khát vọng lớn của dân tộc thuộc địa, đồng thời là quyền thiêng bất khả xâm phạm, độc lập thật sự trong hòa bình thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, độc lập gắn với cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho mọi người dân, như là nội dung cốt lõi của vấn đề dân...

   10 p thuvienbrvt 25/04/2022 11 0

 • Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và ý nghĩa hiện thời của nó

  Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và ý nghĩa hiện thời của nó

  Đề tài "Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và ý nghĩa hiện thời của nó" phân tích, làm rõ các nội dung liên quan tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong việc định hướng lối sống cho sinh viên hiện nay. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của đề tài này!

   11 p thuvienbrvt 25/04/2022 10 0

 • Quan điểm về dân của Nguyễn Trãi và ý nghĩa của nó trong việc phát huy quyền dân chủ ở Việt Nam hiện nay

  Quan điểm về dân của Nguyễn Trãi và ý nghĩa của nó trong việc phát huy quyền dân chủ ở Việt Nam hiện nay

  Bài nghiên cứu này phân tích một số nội dung chủ yếu trong tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi như khái niệm về dân, vai trò của dân và tư tưởng an dân. Qua đó, cho thấy trong tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi mang đậm tính chất nhân văn, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Mời các bạn cùng tham khảo

   16 p thuvienbrvt 25/04/2022 10 0

 • Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên: Phần 1

  Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên: Phần 1

  Ebook "Triết học trong khoa học tự nhiên" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Triết học trong khoa học tự nhiên; Triết học trong toán học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   68 p thuvienbrvt 24/03/2022 43 4

 • Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên: Phần 2

  Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Triết học trong khoa học tự nhiên" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Triết học trong vật lý; Triết học trong hóa học; Triết học trong sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p thuvienbrvt 24/03/2022 21 1

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kim Yến với 48 cuộc trò chuyện về giá trị sống; M.E và đối thoại triết học; Xây ở suy tư; Họa phúc hữu môi; Trà dư tửu hậu về triết học; Văn chương trong viễn tưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p thuvienbrvt 24/03/2022 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số