• Nghị quyết số: 08/2015/NQ-HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Nghị quyết số: 08/2015/NQ-HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Nghị quyết số: 08/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư và danh mục các dự án, công trình cần cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban...

   18 p thuvienbrvt 23/11/2015 440 2

 • Kế hoạch Số: 47/KH-SYT

  Kế hoạch Số: 47/KH-SYT

  Kế hoạch Số 47/KH-SYT. Kế hoạch về kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015. Mời các bạn tham khảo.

   14 p thuvienbrvt 23/11/2015 358 2

 • Quyết định Số: 197/QĐ.SYT

  Quyết định Số: 197/QĐ.SYT

  Quyết định Số 197/QĐ.SYT. Quyết định ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Sở Y tế trong ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   7 p thuvienbrvt 23/11/2015 183 2

 • Quyết định Số: 662/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 662/QĐ-UBND

  Quyết định Số 662/QĐ-UBND. Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   17 p thuvienbrvt 23/11/2015 355 2

 • Quyết định Số: 2414/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 2414/QĐ-UBND

  Quyết định Số 2414/QĐ-UBND. Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

   14 p thuvienbrvt 23/11/2015 471 2

 • Kế hoạch Số: 14/KH-SYT

  Kế hoạch Số: 14/KH-SYT

  Kế hoạch Số 14/KH-SYT. Kế hoạch hành động của Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế.

   8 p thuvienbrvt 23/11/2015 416 2

 • Quyết định Số: 32/2015/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Quyết định Số: 32/2015/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Quyết định Số 32/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm tiếp nhận trong thời gian Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   14 p thuvienbrvt 23/11/2015 371 2

 • Quyết định Số: 185/QĐ-SYT

  Quyết định Số: 185/QĐ-SYT

  Quyết định Số 185/QĐ-SYT về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015.

   8 p thuvienbrvt 23/11/2015 330 2

 • Quyết định Số: 67/2011/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Quyết định Số: 67/2011/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Quyết định Số 67/2011/QĐ-UBND. Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V (Nhiệm kỳ 2011-2016). Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p thuvienbrvt 23/11/2015 491 2

 • Kế hoạch Số: 110/KH-SYT

  Kế hoạch Số: 110/KH-SYT

  Kế hoạch Số 110/KH-SYT về việc triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   10 p thuvienbrvt 23/11/2015 343 2

 • Quyết định Số: 39/2015/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Quyết định Số: 39/2015/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Quyết định Số 39/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.

   15 p thuvienbrvt 23/11/2015 309 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số