Kế hoạch Số: 47/KH-SYT

Kế hoạch Số 47/KH-SYT. Kế hoạch về kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015. Mời các bạn tham khảo.