Quyết định Số: 32/2015/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định Số 32/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm tiếp nhận trong thời gian Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.