Quyết định Số: 2414/QĐ-UBND

Quyết định Số 2414/QĐ-UBND. Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.