Kế hoạch Số: 110/KH-SYT

Kế hoạch Số 110/KH-SYT về việc triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.