Quyết định Số: 39/2015/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định Số 39/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.