Quyết định Số: 67/2011/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định Số 67/2011/QĐ-UBND. Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V (Nhiệm kỳ 2011-2016). Mời các bạn cùng tham khảo.