• Ebook Ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh: Phần 2

  Để rèn luyện thêm từ vựng, học sinh có thể làm các chương từ I đến V ( Multiple choice Tests, Lexical Core Tests, open close Tests, Word formation và Trios of Gapped Sentences). Các chương VI (Sentence Completion). VII (Sentence transformation) và VIII (Error Correction) dùng cho việc rèn luyện kĩ năng nhận biết cấu trúc câu.

   129 p thuvienbrvt 24/08/2020 38 1

 • Ebook Ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh bao gồm các đề thi trắc nghiệm và đáp án giúp các em học sinh lớp 12 ôn lại kiến thức đã học. Đây thực sự là cuốn sách bổ ích cho các em học sinh trong quá trình học tập cũng như ôn luyện để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới đạt được kết quả cao.

   319 p thuvienbrvt 24/08/2020 40 1

 • Đề xuất một vài giải pháp về giảng dạy kiến thức văn hóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Pháp (ngoại ngữ 2) tại Học viện Khoa học Quân sự

  Đề xuất một vài giải pháp về giảng dạy kiến thức văn hóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Pháp (ngoại ngữ 2) tại Học viện Khoa học Quân sự

  Trên cơ sở đánh giá khái quát thực trạng giảng dạy kiến thức văn hóa trong quá trình giảng dạy tiếng Pháp, bài báo tập trung đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy-học tiếng Pháp tại Học viện Khoa học Quân sự thông qua giảng dạy kiến thức văn hóa.

   10 p thuvienbrvt 24/08/2020 25 1

 • Hoạt động trò chơi trong các giờ học tiếng Pháp chuyên ngành tại trường Đại học Ngoại thương

  Hoạt động trò chơi trong các giờ học tiếng Pháp chuyên ngành tại trường Đại học Ngoại thương

  Bài viết không chỉ giới thiệu định nghĩa trò chơi ngôn ngữ, chỉ ra lợi ích và tiêu chí lựa chọn trò chơi phù hợp, mà còn nêu lên thực trạng áp dụng trò chơi ngôn ngữ trong các lớp tiếng Pháp chuyên ngành tại trường Đại học Ngoại thương. Từ đó có các đề xuất lựa chọn trò chơi ngôn ngữ phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng...

   9 p thuvienbrvt 24/08/2020 20 1

 • Nâng cao chất lượng dạy học kỹ năng đọc hiểu tiếng Pháp (ngoại ngữ 2) tại Học viện Khoa học Quân sự

  Nâng cao chất lượng dạy học kỹ năng đọc hiểu tiếng Pháp (ngoại ngữ 2) tại Học viện Khoa học Quân sự

  Trên cơ sở đánh giá thực trạng dạy-học kỹ năng đọc hiểu tiếng Pháp (ngoại ngữ 2) tại Học viện Khoa học Quân sự, chỉ ra một số những tồn tại và nguyên nhân chủ yếu, bài viết tập trung đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy-học kỹ năng đọc hiểu tiếng Pháp phù hợp với đối tượng học ngoại ngữ 2, góp phần nâng cao...

   12 p thuvienbrvt 24/08/2020 19 1

 • Khó khăn của sinh viên Đại học Ngoại thương trong việc học tiếng Pháp thương mại

  Khó khăn của sinh viên Đại học Ngoại thương trong việc học tiếng Pháp thương mại

  Bài viết tập trung trình bày kết quả nghiên cứu của mình liên quan đến khó khăn của sinh viên Đại học Ngoại thương trong các học phần tiếng Pháp thương mại và những giải pháp khắc phục.

   7 p thuvienbrvt 24/08/2020 18 1

 • Tình thái ngôn ngữ và các phương tiện biểu đạt tình thái ngôn ngữ trong tiếng Pháp

  Tình thái ngôn ngữ và các phương tiện biểu đạt tình thái ngôn ngữ trong tiếng Pháp

  Bài viết đề cập đến các vấn đề cốt lõi về tính tình thái trong ngôn ngữ. Từ việc phân tích định nghĩa của các nhà ngôn ngữ học, tác giả đã đưa ra quan điểm của mình về tình thái ngôn ngữ. Bài báo cũng đề cập đến các loại hình tình thái ngôn ngữ với những cái nhìn khác nhau của các nhà ngôn ngữ trên thế giới.

   9 p thuvienbrvt 24/08/2020 20 1

 • Nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Pháp chuyên ngành của sinh viên trường Đại học Ngoại thương

  Nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Pháp chuyên ngành của sinh viên trường Đại học Ngoại thương

  Từ việc nghiên cứu khái niệm tiếng Pháp chuyên ngành, kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ và thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá trình độ sinh viên tiếng Pháp chuyên ngành hiện nay tại trường ĐH Ngoại thương, bài viết tập trung đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra đánh giá tiếng Pháp chuyên ngành tại trường...

   10 p thuvienbrvt 24/08/2020 22 1

 • Dạy kĩ năng văn hoá Pháp trong giảng dạy thực hành tiếng cho người học

  Dạy kĩ năng văn hoá Pháp trong giảng dạy thực hành tiếng cho người học

  Văn hóa và ngôn ngữ là hai yếu tố không thể tách rời. Một người học tiếng Pháp chỉ có thể giao tiếp thành công khi có kĩ năng văn hóa Pháp tốt. Vì vậy, trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung, giảng dạy thực hành tiếng Pháp nói riêng, dạy kĩ năng văn hóa phải được chú trọng và tiến hành đồng thời với việc phát triển các kĩ năng giao tiếp.

   6 p thuvienbrvt 24/08/2020 28 1

 • Ý nghĩa và chức năng ngữ pháp của phó từ “永远” trong tiếng Hán hiện đại

  Ý nghĩa và chức năng ngữ pháp của phó từ “永远” trong tiếng Hán hiện đại

  Bài viết này nghiên cứu, phân tích bổ sung thêm về ý nghĩa, chức năng ngữ pháp của từ “永远” trong tiếng Hán hiện đại, hi vọng có thể làm tài liệu tham khảo góp phần giải quyết một số khó khăn của giáo viên khi giảng dạy điểm ngữ pháp này.

   6 p thuvienbrvt 24/08/2020 25 1

 • Đặc điểm tên trà trong tiếng Hán và tiếng Việt

  Đặc điểm tên trà trong tiếng Hán và tiếng Việt

  Bài viết trên cơ sở kết quả khảo sát đặc điểm tên trà trong tiếng Hán và tiếng Việt, tiến hành so sánh, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt trong ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc và Việt Nam thể hiện qua các phương thức định danh trà, nhằm góp một tài liệu tham khảo cho công tác dạy học và nghiên cứu tiếng Hán ở Việt Nam.

   6 p thuvienbrvt 24/08/2020 19 1

 • Yếu tố văn hóa và liên văn hóa trong các giáo trình tiếng Pháp trình độ B2

  Yếu tố văn hóa và liên văn hóa trong các giáo trình tiếng Pháp trình độ B2

  Người ta vẫn thường nói rằng: “Học một ngoại ngữ là học cả một nền văn hóa mới”, chính vì vậy, việc học tập ngoại ngữ theo hướng văn hóa và liên văn hóa là cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi nghiên cứu những yêu cầu của khung tham chiếu châu Âu về dạy và học ngoại ngữ đối với cách tiếp cận liên văn hóa, đề cập...

   6 p thuvienbrvt 24/08/2020 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số