• Xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài cá biển ở Vũng Tàu

    Xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài cá biển ở Vũng Tàu

    Đề tài đã thu thập mẫu vật, định danh và xây dựng được cơ sở dữ liệu về 142 loài cá biển để giúp các nhà nghiên cứu, các nhà phân loại học, sinh viên tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí khi tiến hành định loại một loài cá nào đó ở Vũng Tàu. Cơ sở dữ liệu gồm: tên đồng vật, tên tiếng Anh, tên địa phương, số mẫu nghiên cứu,...

     9 p thuvienbrvt 20/09/2016 86 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số