Tài liệu nổi bật
 • Luận văn thạc sĩ: Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2015

  Luận văn thạc sĩ: Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2015

  Mục tiêu của đề tài là phân tích tiềm năng và thực trạng ngành du lịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhận định được những điểm mạnh, điểm yếu, nhận định những cơ hội và thách thức, từ đó định hướng chiến lược phát triển cho ngành này. Bên cạnh đó, đề tài cũng đưa ra các giải pháp, các kiến nghị để thực hiện chiến lược.

   83 p thuvienbrvt 20/10/2016 478 4

 • Luận án Tiến sĩ: Phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu

  Luận án Tiến sĩ: Phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu

  Nghiên cứu cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực trạng, khảo sát phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó tìm ra mô hình phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu, làm cơ sở để đề xuất những định hướng và các giải pháp phát triển du lịch bền...

   187 p thuvienbrvt 20/10/2016 854 6

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thực hiện nhằm đánh giá được đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động tích cực và tiêu cực như thế nào đối với sự phát triển kinh tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tìm ra các giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng...

   162 p thuvienbrvt 20/10/2016 387 2

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng phát triển kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó, đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế theo ngành và lãnh thổ tại đây.

   136 p thuvienbrvt 20/10/2016 368 3

 • Bài thuyết trình Bà Rịa – Vũng Tàu: Vùng dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản

  Bài thuyết trình Bà Rịa – Vũng Tàu: Vùng dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản

  Bài thuyết trình Bà Rịa – Vũng Tàu: Vùng dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản giới thiệu tới các bạn những nội dung về quan hệ hợp tác chiến lược Nhật Bản-Việt Nam, tổng quan về Bà Rịa-Vũng Tàu, tiềm năng, cơ hội đầu tư Công nghiệp Hỗ trợ của Bà Rịa-Vũng Tàu;... Mời các bạn tham khảo.

   58 p thuvienbrvt 20/10/2016 307 3

 • Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND 2013

  Quyết định 20/2013/QĐ-UBND về Quy định thời hạn phối hợp, xem xét, thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo theo Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

   8 p thuvienbrvt 30/06/2015 251 4

 • Văn bản quyết định số 26/2013/QĐ-UBND 2013

  Văn bản quyết định số 26/2013/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế giải thưởng ''ngọn hải đăng'' tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định.

   26 p thuvienbrvt 30/06/2015 258 3

 • Quyết định số 1339/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 1339/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 1339/QĐ-UBND 2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của sở y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

   240 p thuvienbrvt 30/06/2015 229 2

 • Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về quản lý dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp

  Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về quản lý dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp

  Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về quản lý dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   16 p thuvienbrvt 30/06/2015 232 2

 • Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

   10 p thuvienbrvt 30/06/2015 255 2

 • Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án ''Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường'' trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2013 đến năm 2016.

   12 p thuvienbrvt 30/06/2015 251 2

 • Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung trong quyết định.

   11 p thuvienbrvt 30/06/2015 237 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số