Vi khuẩn tạo chất hoạt hóa bề mặt sinh học Rhodococcus ruber TD2 phân lập từ nước ô nhiễm dầu ven biển Vũng Tàu

Trong bài báo này, chúng tôi đề cập đến đặc điểm sinh học và khả năng tạo CHHBMSH của chủng Rhodococcus ruber TD2 phân lập từ bãi biển Thùy Dương, Vũng Tàu, nhằm đưa ra cơ sở dữ liệu để định hướng ứng dụng chủng TD2 trong xử lý ô nhiễm dầu ven biển Việt Nam.