• Ebook Cẩm nang pháp luật về phòng chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh: Phần 1

  Ebook Cẩm nang pháp luật về phòng chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh: Phần 1

  Cuốn sách được biên soạn dựa trên những quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; đồng thời, dựa trên phương pháp sư phạm tích cực với kết cấu lôgíc, chặt chẽ, kết hợp giữa những hình ảnh minh họa trực quan với những phần lý thuyết, giúp cho việc tiếp thu kiến thức của học sinh, sinh viên được thuận lợi, có hệ thống, nắm...

   85 p thuvienbrvt 25/04/2022 27 1

 • Ebook Cẩm nang pháp luật về phòng chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh: Phần 2

  Ebook Cẩm nang pháp luật về phòng chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về những điều cần biết đối với học sinh khi tham gia giao thông đường bộ, các nhóm hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p thuvienbrvt 25/04/2022 18 1

 • Ebook Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về hợp đồng kinh tế - thương mại; Kỹ thuật soạn thảo một số loại hợp đồng kinh tế - thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   171 p thuvienbrvt 25/04/2022 16 1

 • Ebook Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng dân sự; Kỹ thuật soạn thảo một số hợp đồng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   93 p thuvienbrvt 25/04/2022 12 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 06/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 06/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 06/2021 trình bày các nội dung chính sau: Những thuận lợi và thách thức với việc xóa bỏ hình phạt tử hình ở Việt Nam; Quyền của Chủ tịch nước trong ân giảm án tử hình và đặc xá; Xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động chào bán trái phiếu của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   66 p thuvienbrvt 24/03/2022 17 1

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 07/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 07/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 07/2021 trình bày các nội dung chính sau: Đổi mới quy trình lập pháp ở Việt Nam trong điều kiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ; Thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p thuvienbrvt 24/03/2022 20 1

 • Định kiến hành chính trong luật hình sự Việt Nam

  Định kiến hành chính trong luật hình sự Việt Nam

  Định kiến hành chính là một vấn đề lớn trong thực tiễn lập pháp cũng như trong khoa học pháp lý nước ngoài. Tuy nhiên, trong khoa học pháp lý Việt Nam vẫn chưa có một nghiên cứu chuyên sâu nào về vấn đề này. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng định kiến hành chính trong luật hình sự ở...

   9 p thuvienbrvt 21/01/2022 37 1

 • Hoàn thiện pháp luật về tích tụ đất nông nghiệp để tạo tiền đề phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn

  Hoàn thiện pháp luật về tích tụ đất nông nghiệp để tạo tiền đề phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn

  Thiết lập hành lang pháp lý toàn diện bảo đảm cho quá trình tập trung, tích tụ đất đai trong sản xuất nông nghiệp quy mô, hiện đại là tiền đề quan trọng cho sự phát triển ổn định và bền vững. Vì vậy, Luật Đất đai năm 2013 cần được bổ sung những quy định mang tính nguyên tắc, chủ đạo tạo cơ sở hình thành khuôn khổ pháp lý về tập trung,...

   8 p thuvienbrvt 21/01/2022 29 1

 • Nội luật hóa quy định của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm bóc lột tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay

  Nội luật hóa quy định của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm bóc lột tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay

  Trong phạm vi bài viết này, các tác giả trình bày, phân tích các quy định về phòng, chống tội phạm bóc lột tình dục trẻ em trong các văn bản pháp luật quốc tế; Thực trạng nội luật hóa các quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề này ở Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị.

   10 p thuvienbrvt 21/01/2022 30 1

 • Chiến lược hoạt động lập pháp

  Chiến lược hoạt động lập pháp

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả cô đúc 6 nhóm quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật; 6 yêu cầu và 8 nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động lập pháp trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   5 p thuvienbrvt 21/01/2022 30 1

 • Những rào cản của phân cấp quản lý làm giảm mức độ tham gia của nhân dân trong quản trị địa phương ở Việt Nam hiện nay

  Những rào cản của phân cấp quản lý làm giảm mức độ tham gia của nhân dân trong quản trị địa phương ở Việt Nam hiện nay

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích những rào cản về sự lãnh đạo chính trị, về lý luận khoa học, về pháp luật và nhân lực tham gia công cuộc phân cấp quản lý làm chậm quá trình phân cấp quản lý ở nước ta và gợi mở cách thức vượt qua các rào cản nhằm thúc đẩy việc phân cấp quản lý hiệu quả hơn.

   5 p thuvienbrvt 21/01/2022 31 1

 • Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạt động xây dựng pháp luật

  Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạt động xây dựng pháp luật

  Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, tiếp cận dựa trên quyền con người trong quá trình hoạch định và xây dựng chính sách pháp luật đã trở thành xu thế chung của thế giới. Đây là phương pháp không chỉ chú trọng đến kết quả đầu ra mà còn quan tâm đến quá trình thực hiện. Do đó nó đảm bảo được quyền của các đối tượng bị tác động trực...

   8 p thuvienbrvt 21/01/2022 32 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số