• Ebook Nhìn về toàn cầu hóa: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Nhìn về toàn cầu hóa: Phần 2 - NXB Trẻ

  Phần 2 ebook gồm các chương: Chương 3 - Cải cách cấu trúc: Ngân hàng Phát triển Đa phương, chương 4 - Ổn định Tài chính: Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   36 p thuvienbrvt 30/04/2018 9 1

 • Ebook Nhìn về toàn cầu hóa: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Nhìn về toàn cầu hóa: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 ebook gồm các chương: Chương 1 - Thương mại Quốc tế: Tổ chức Thương mại Thế giới, chương 2 - Viện trợ Quốc tế: Thành phần còn thiếu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   40 p thuvienbrvt 30/04/2018 12 0

 • Ebook Thị trường ngoại hối: Phần 1

  Ebook Thị trường ngoại hối: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các chương: Khởi đầu trong thị trường ngoại hối, toàn cảnh thị trường Forex, những câu hỏi và lời đáp, phân tích kỹ thuật và thị trường Forex,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   80 p thuvienbrvt 30/04/2018 9 1

 • Ebook Thị trường ngoại hối: Phần 2

  Ebook Thị trường ngoại hối: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các chương: Các mô hình cờ và đuôi nheo, đọc vị thị trường, lộ trình vòng tròn, chênh lệch lãi suất, sân chơi Forex,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   50 p thuvienbrvt 30/04/2018 8 1

 • Ebook Giáo trình Kinh tế vi mô: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Giáo trình Kinh tế vi mô: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các chương: Kinh tế vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp, cung cầu hàng hóa, lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   65 p thuvienbrvt 30/04/2018 15 1

 • Ebook Giáo trình Kinh tế vi mô: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Ebook Giáo trình Kinh tế vi mô: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các chương: Lý thuyết về doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường yếu tố sản xuất, những hạn chế của kinh tế thị trường và sự can thiệp của chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   92 p thuvienbrvt 30/04/2018 13 1

 • Ebook Kinh tế học và Tri thức

  Ebook Kinh tế học và Tri thức

  Sự mơ hồ của tiêu đề bài báo này không phải là vô tình. Dĩ nhiên chủ đề chính của nó là vai trò mà các giả thiết và định đề về tri thức do các thành viên khác nhau trong xã hội sở hữu trong phân tích kinh tế. Nhưng không có nghĩa điều này không hề liên can gì tới một câu hỏi khác có thể được bàn luận với cùng tiêu đề, câu hỏi ở chừng...

   20 p thuvienbrvt 30/04/2018 9 1

 • Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 1

  Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010" cung cấp cho người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận về hoạt động ngoại thương, phân tích hiện trạng phát triển ngoại thương của thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p thuvienbrvt 21/05/2017 77 1

 • Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 2

  Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách ""Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2010. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p thuvienbrvt 21/05/2017 59 1

 • Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế xuất và đặc khu kinh tế: Phần 2

  Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế xuất và đặc khu kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số đặc khu kinh tế và các thành phố ven biển ở Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   233 p thuvienbrvt 21/05/2017 74 1

 • Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 1

  (BQ) Phần 1 cuốn sách "Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhà nước, thị trường và chính sách công nghiệp; sự nổi lên của Đông Á, giải thích theo phái tân cổ điển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   339 p thuvienbrvt 21/05/2017 69 2

 • Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo)", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Quản lý đầu tư nội địa, bộ máy hành chính kinh tế, hệ thống chính trị, các nhân tố chính trị và chính sách đầu tư công nghiệp,... Mời các...

   308 p thuvienbrvt 21/05/2017 81 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số