• Ngôn luận chính trị trong pháp luật Hoa Kỳ

  Ngôn luận chính trị trong pháp luật Hoa Kỳ

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số nguyên tắc nền tảng của tự do ngôn luận và quy định về ngôn luận chính trị, là sự giao thoa giữa tự do ngôn luận và tự do ứng cử, tranh cử trong các cuộc bầu cử, theo Hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ.

   10 p thuvienbrvt 28/10/2021 25 0

 • Bàn về thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra Đảng

  Bàn về thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra Đảng

  Thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước với cơ quan kiểm tra đảng nằm trong chủ trương chung của Đảng về hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện với mục đích đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ...

   6 p thuvienbrvt 28/10/2021 24 0

 • Tiếp tục hoàn thiện Luật Kinh doanh bảo hiểm

  Tiếp tục hoàn thiện Luật Kinh doanh bảo hiểm

  Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019 đã lần lượt được Quốc hội thông qua và có những tác động tích cực vào cuộc sống, góp phần quan trọng cho quá trình phát triển của...

   4 p thuvienbrvt 28/10/2021 22 0

 • Kinh tế chia sẻ và quyền tự do kinh doanh

  Kinh tế chia sẻ và quyền tự do kinh doanh

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dẫn đến sự ra đời của những ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng kỹ thuật số theo mô hình kinh tế chia sẻ. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích việc hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh trong mô hình kinh tế chia sẻ, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển mô hình này ở Việt Nam.

   8 p thuvienbrvt 28/10/2021 24 0

 • Hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản

  Hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản

  Với vai trò là một nội dung chính của Luật Kinh doanh BĐS và chi phối, tác động trực tiếp đến hoạt động chuyển nhượng dự án BĐS, các quy định của Luật Kinh doanh BĐS và pháp luật có liên quan về chuyển nhượng dự án BĐS cần được tiếp tục đánh giá và hoàn thiện hơn trong bối cảnh mới, tạo nên một khung pháp lý hoàn chỉnh, mang lại hiệu quả...

   10 p thuvienbrvt 28/10/2021 25 0

 • Quy định của Bộ luật Hình sự về dấu hiệu định tội đối với tội nhận hối lộ

  Quy định của Bộ luật Hình sự về dấu hiệu định tội đối với tội nhận hối lộ

  Bài viết phân tích những điểm mới trong quy định Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017 (BLHS năm 2015) về dấu hiệu định tội của tội nhận hối lộ. Bài viết cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, bấp cập trong quy định của BLHS năm 2015 về vấn đề này.

   6 p thuvienbrvt 28/10/2021 22 0

 • Trọng tài thương mại quốc tế và vấn đề luật áp dụng

  Trọng tài thương mại quốc tế và vấn đề luật áp dụng

  Trọng tài thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp rất mềm dẻo ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, cũng chính tính mềm dẻo này lại đặt ra các vấn đề về luật áp dụng đối với thỏa thuận trọng tài, tố tụng trọng tài, nội dung tranh chấp… Việc phân định những trường hợp, hay những nội dung mà các bên có thể thỏa thuận chọn luật...

   9 p thuvienbrvt 28/10/2021 22 0

 • Xử lý kỷ luật viên chức quản lý tại các cơ sở giáo dục đại học công lập

  Xử lý kỷ luật viên chức quản lý tại các cơ sở giáo dục đại học công lập

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số khía cạnh pháp lý về việc xử lý kỷ luật viên chức quản lý tại các cơ sở giáo dục đại học công lập và chỉ ra một số bất cập cần hoàn thiện.

   5 p thuvienbrvt 28/10/2021 18 0

 • Pháp luật Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở khu vực doanh nghiệp FDI

  Pháp luật Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở khu vực doanh nghiệp FDI

  Bài viết tập trung xem xét khung khổ pháp luật Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước nhằm giảm thiểu các tác động môi trường ở khu vực doanh nghiệp FDI, cũng như tình hình thực hiện các quy định về pháp luật môi trường nước của các doanh nghiệp này.

   13 p thuvienbrvt 28/10/2021 17 0

 • Quyền tự do hợp đồng trong bối cảnh Việt Nam tham gia ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

  Quyền tự do hợp đồng trong bối cảnh Việt Nam tham gia ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

  Bài viết tập trung phân tích thực trạng pháp luật về quyền tự do hợp đồng trong bối cảnh Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, chỉ ra những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện quyền tự do hợp đồng hiện nay.

   9 p thuvienbrvt 28/10/2021 13 0

 • Ebook Sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế: Phần 2

  Ebook Sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần của cuốn "Sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung về việc tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng pháp luật thương mại ở một số nước và những kiến nghị sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam năm 1997. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p thuvienbrvt 26/10/2020 99 1

 • Ebook Sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Sửa đổi Luật Thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế: Phần 1 trình bày các nội dung về Luật Thương mại Việt Nam năm 1997, phân tích và so sánh giữa Luật Thương mại Việt Nam năm 1997 với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   163 p thuvienbrvt 26/10/2020 100 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số