• Cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo: Phần 1

  Cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo: Phần 1

  Cuốn cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo cung cấp cho người đọc những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo nhân viên trong môi trường giáo dục tại Việt Nam. Cẩm nang này gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây sẽ bao gồm các nội dung: Lãnh đạo và phong cách lãnh đạo; tầm nhìn, sứ mạng và...

   66 p thuvienbrvt 19/04/2017 117 2

 • Cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo: Phần 2

  Cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo: Phần 2

  Cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo - Phần 2 trình bày nội dung về phản hồi kết quả công việc như: Giới thiệu về phản hồi kết quả công việc, tiến trình phản hồi kết quả công việc, kỹ thuật phản hồi mang tính xây dựng. Cẩm nang này có thể được sử dụng như là một tài liệu tham khảo trong quá trình quản lý, hoặc là một tài liệu tập huấn...

   70 p thuvienbrvt 19/04/2017 120 2

 • Ebook Phương pháp và quy trình tính chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam

  Ebook Phương pháp và quy trình tính chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam

  Ebook Phương pháp và quy trình tính chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam được biên soạn chủ yếu dựa trên các kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ với hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích đối với đông đảo độc giả trong và ngoài ngành Thống kê. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng...

   31 p thuvienbrvt 19/04/2017 111 1

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục thể thao: Phần 1 - Trương Quốc Uyên

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục thể thao: Phần 1 - Trương Quốc Uyên

  "Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục thể thao: Phần 1" trình bày cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao bao gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng sự hình thành và phát triển nền thể dục thể thao Việt Nam; quan điểm Hồ Chí Minh về dân cường -...

   114 p thuvienbrvt 23/07/2015 148 3

 • Ebook Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh: Phần 2 - Sơn Tùng

  Ebook Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh: Phần 2 - Sơn Tùng

  Cuốn sách Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh có nhã ý nhắc nhở mọi người rằng càng đi về phía cội nguồn, về bản sắc văn hóa dân tộc, về truyền thống dân tộc thì chúng ta gặp Bác Hồ trong nguồn sáng tâm đăng của Người, bởi vì Người là sản phẩm của văn hóa Việt Nam, của truyền thống Việt Nam và của tinh hoa nhân loại. Cuốn sách sẽ giúp bạn...

   114 p thuvienbrvt 23/07/2015 162 3

 • Ebook Ngoại giao Hồ Chí Minh lấy chí nhân thay cường bạo: Phần 2 - Nguyễn Phúc Luân

  Ebook Ngoại giao Hồ Chí Minh lấy chí nhân thay cường bạo: Phần 2 - Nguyễn Phúc Luân

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách "Ngoại giao Hồ Chí Minh - Lấy chí nhân thay cường bạo" của tác giả Nguyễn Phúc Luân để hiểu rõ hơn về tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh cũng như trí tuệ của Người trong quan hệ quốc tế. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   202 p thuvienbrvt 23/07/2015 121 4

 • Ebook Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - Lê Mậu Hãn

  Ebook Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - Lê Mậu Hãn

  Cuốn sách "Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh" với trình bày 3 nội dung chính: Cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc; “không có...

   182 p thuvienbrvt 23/07/2015 120 1

 • Ebook Ngoại giao Hồ Chí Minh - Lấy chí nhân thay cường bạo: Phần 1 - Nguyễn Phúc Luân

  Ebook Ngoại giao Hồ Chí Minh - Lấy chí nhân thay cường bạo: Phần 1 - Nguyễn Phúc Luân

  Ebook "Ngoại giao Hồ Chí Minh - Lấy chí nhân thay cường bạo" của tác giả Nguyễn Phúc Luân gồm 3 phần lớn: Vai trò lịch sử của Hồ Chí Minh trong quan hệ quốc tế, ngoại giao trong tâm thức Hồ Chí Minh, một số luận lý ngoại giao Hồ Chí Minh cần nghiên cứu, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo những nội dung đầu tiên của cuốn sách qua phần 1...

   182 p thuvienbrvt 23/07/2015 123 3

 • Ebook Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Sơn Tùng

  Ebook Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Sơn Tùng

  Ở tập sách "Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh" này, nhà văn Sơn Tùng không chú trọng đề cập đến chủ đề vĩ nhân mà ông chỉ muốn nói đến nguồn sáng tâm đăng Hồ Chí Minh. Vậy tâm đăng Hồ Chí Minh là gì? Xin thưa, đăng là ngọn đèn, là nguồn sáng. Còn tâm là gì? Đây hoàn toàn là một khái niệm của triết gia Phương Đông: Tâm là tâm trí, tâm...

   120 p thuvienbrvt 23/07/2015 227 3

 • Ebook Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh: Phần 2 - PGS.TS. Bùi Đình Phong

  Ebook Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh: Phần 2 - PGS.TS. Bùi Đình Phong

  Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách “Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh” sau đây. Cuốn sách trình bày, phân tích xen kẽ những hoạt động, cống hiến khác nhau của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; về kêu gọi, tổ chức phong trào Thi đua yêu nước; về chăm lo đời sống dân sinh và quyền con...

   209 p thuvienbrvt 23/07/2015 143 3

 • Ebook Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Lê Mậu Hãn

  Ebook Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Lê Mậu Hãn

  Cuốn sách "Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh" được xuất bản lần đầu năm 2001 và tái bản lần này tập hợp những chuyên luận khoa học của Phó giáo sư, Nhà giáo nhân dân Lê Mậu Hãn đã được đăng trên các sách và tạp chí khoa học. Tác giả đã trình bày một cách khái quát những vấn đề cơ...

   182 p thuvienbrvt 23/07/2015 112 1

 • Ebook Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - GS. Trần Văn Giàu

  Ebook Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - GS. Trần Văn Giàu

  Phần 2 cuốn sách "Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh" của GS. Trần Văn Giàu trình bày các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản trong thời kỳ lịch sử 1920 - 1930; cách mạng giải phóng dân tộc - vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh nhà hiền triết. Mời bạn đọc tham khảo.

   96 p thuvienbrvt 23/07/2015 120 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số