• Quyền trẻ em về giữ mối liên hệ với ông bà: Quy định của pháp luật cộng hòa pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Quyền trẻ em về giữ mối liên hệ với ông bà: Quy định của pháp luật cộng hòa pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Quyền giữ mối liên hệ với ông bà là một quyền trẻ em được quy định trong pháp luật nhiều nước trên thế giới nhưng lại chưa hề xuất hiện trong pháp luật Việt Nam. Việc thiếu vắng hành lang pháp lý đối với quyền này và các quyền phái sinh gây ra nhiều bất cập khi giải quyết các tranh chấp HNGĐ nói chung cũng như trong vấn đề bảo vệ trẻ em...

   7 p thuvienbrvt 28/09/2020 115 2

 • Lược sử luật hóa "hôn nhân đồng tính" tại Hoa Kỳ và định hướng lập pháp cho Việt Nam

  Lược sử luật hóa "hôn nhân đồng tính" tại Hoa Kỳ và định hướng lập pháp cho Việt Nam

  Bài viết tập trung nghiên cứu phân tích sự thay đổi chính sách này tại Mỹ qua các điểm mốc thời gian chính. Từ đó, tác giả cũng đề xuất các giải pháp phù hợp cho thực tiễn của Việt Nam nhằm mục đích hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trong tương lai gần.

   11 p thuvienbrvt 28/09/2020 119 2

 • Một số vấn đề pháp lý về quyền tình dục và quyền tình dục trong quan hệ hôn nhân gia đình

  Một số vấn đề pháp lý về quyền tình dục và quyền tình dục trong quan hệ hôn nhân gia đình

  Bài viết đề cập đến góc độ pháp lý của quyền tình dục trong quan hệ hôn nhân gia đình, một loại quyền nhân thân cần được bảo vệ bằng các biện pháp dân sự, hôn nhân gia đình cũng như các biện pháp pháp lý khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

   11 p thuvienbrvt 28/09/2020 116 2

 • Một số vấn đề lý luận về tra tấn

  Một số vấn đề lý luận về tra tấn

  Trong những vi phạm nhân quyền thì tra tấn là là hành vi bị lên án và phủ nhận một cách mạnh mẽ và phổ quát nhất. Liên hợp quốc đã lên án tra tấn như là một trong những hành vi vô nhân đạo và đê hèn nhất mà con người phạm phải với đồng loại. Tuy nhiên để xây dựng chính sách cũng như thực thi đúng đắn và hiệu quả...

   10 p thuvienbrvt 28/09/2020 114 5

 • Tự do hóa thị trường dịch vụ pháp lý trong AEC - thách thức và giải pháp

  Tự do hóa thị trường dịch vụ pháp lý trong AEC - thách thức và giải pháp

  Bài viết này sẽ phân tích một số đặc điểm cơ bản của thương mại dịch vụ pháp lý trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt khi nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này vừa phát triển khối thương mại mười nước (Cộng đồng kinh tế ASEAN_AEC)1 , trở thành một "nam châm mới" thu hút đầu tư nước ngoài. Bài viết cũng phân tích những điểm thách thức đối...

   8 p thuvienbrvt 28/09/2020 115 2

 • Thực trạng pháp luật về bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và một số giải pháp hoàn thiện

  Thực trạng pháp luật về bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và một số giải pháp hoàn thiện

  Đứng trước thực trạng đó, nhà nước đã thiết lập một hệ thống pháp lý nhằm điều chỉnh hoạt động bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm theo hướng thống nhất. Bài viết hướng đến phân tích, làm rõ những những quy định của pháp luật về tài nguyên ĐDSH và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn các loài...

   13 p thuvienbrvt 28/09/2020 118 2

 • Vấn đề chứng cứ điện tử trong giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em

  Vấn đề chứng cứ điện tử trong giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em

  Tình hình xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam đã lên đến con số đáng báo động. Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gây ra hậu quả rất nặng nề từ góc độ xã hội cũng như cho nạn nhân. Thực tế, những vụ trẻ em bị xâm hại tình dục đều để lại hậu quả rất nặng nề, người bị hại không chỉ bị tổn thương về thể chất mà còn luôn...

   8 p thuvienbrvt 24/08/2020 126 3

 • Cơ sở của việc ghi nhận quyền chuyển đổi giới tính ở Việt Nam

  Cơ sở của việc ghi nhận quyền chuyển đổi giới tính ở Việt Nam

  Bài viết này sẽ tìm hiểu cơ sở cho việc ghi nhận quyền chuyển đổi giới tính ở Việt Nam nhằm xóa bỏ những lo lắng và thiết lập một nền tảng chắc chắn cho việc ghi nhận về quyền chuyển đổi giới tính trong văn bản quy phạm pháp luật và bảo đảm thực thi quyền này trên thực tế.

   11 p thuvienbrvt 24/08/2020 119 3

 • Một số vấn đề về bảo đảm thực hiện hợp đồng song vụ bằng biện pháp cầm giữ tài sản

  Một số vấn đề về bảo đảm thực hiện hợp đồng song vụ bằng biện pháp cầm giữ tài sản

  Cầm giữ tài sản từ một quy định nằm trong phần Thực hiện hợp đồng của Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2005 đến BLDS năm 2015 đã được nâng lên là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự độc lập. Tuy nhiên, quy định về biện pháp cầm giữ tài sản theo BLDS năm 2015 còn nhiều bất cập, vướng mắc cần hoàn thiện để phù hợp với thực...

   5 p thuvienbrvt 24/08/2020 97 4

 • Một số vấn đề về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

  Một số vấn đề về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

  Thực hành quyền công tố (THQCT) và Kiểm sát xét xử (KSXX) vụ án hình sự là một khâu công tác quan trọng thực hiện chức năng của ngành Kiểm sát nhân dân. Với mong muốn đóng góp nâng cao chất lượng công tác trên, tác giả bài viết phân tích góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và đề xuất hoàn thiện pháp luật về THQCT và KSXX vụ án...

   9 p thuvienbrvt 24/08/2020 109 3

 • Các tội xâm phạm tình dục người dưới 18 tuổi - những vướng mắc và kiến nghị

  Các tội xâm phạm tình dục người dưới 18 tuổi - những vướng mắc và kiến nghị

  Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng đã ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng và xét xử vụ án hình sự xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Đây là cơ sở pháp lý cho việc áp dụng pháp luật khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, tuy nhiên, thực tiễn áp dụng những quy định trên vẫn còn...

   8 p thuvienbrvt 24/08/2020 106 3

 • Tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam: Cơ sở pháp lý và thực tiễn

  Tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam: Cơ sở pháp lý và thực tiễn

  Tác giả thực hiện bài viết trên cơ sở lý luận và kết quả khảo sát doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2019, nhằm đưa ra cách tiếp cận đầy đủ về hành vi tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu và các yếu tố ảnh hưởng. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp Việt Nam.

   14 p thuvienbrvt 24/08/2020 112 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số