• Ebook Sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội tín ngưỡng: Phần 1

  Ebook Sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội tín ngưỡng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội tín ngưỡng" trình bày các nội dung sau: Một số vấn đề của lễ hội tín ngưỡng trong nền kinh tế thị trường, lễ hội đền Bà Chúa Kho. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   196 p thuvienbrvt 25/07/2022 8 0

 • Ebook Sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội tín ngưỡng: Phần 2

  Ebook Sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội tín ngưỡng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội tín ngưỡng" trình bày các nội dung sau: Lễ hội miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, thử nhìn nhận sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội tín ngưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   239 p thuvienbrvt 25/07/2022 8 0

 • Ebook Chùa Hương Tích: Cảnh quan và tín ngưỡng - Phần 1

  Ebook Chùa Hương Tích: Cảnh quan và tín ngưỡng - Phần 1

  Cuốn sách "Chùa Hương Tích: Cảnh quan và tín ngưỡng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược về Hà Tây và Chùa Hương; Địa thế Hương Sơn; Thắng cảnh Chùa Hương; Quần thể di tích Chùa Hương; Thắng cảnh Hương Sơn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   86 p thuvienbrvt 25/07/2022 9 0

 • Ebook Chùa Hương Tích: Cảnh quan và tín ngưỡng - Phần 2

  Ebook Chùa Hương Tích: Cảnh quan và tín ngưỡng - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Chùa Hương Tích: Cảnh quan và tín ngưỡng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lễ hội Chùa Hương; Phật Bà Quan âm và kinh "cứu khổ cứu nạn"; Các đặc sản Chùa Hương;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p thuvienbrvt 25/07/2022 8 0

 • Ebook Bí ẩn của phong thủy: Phần 2

  Ebook Bí ẩn của phong thủy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bí ẩn của phong thủy" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thường thức thiên; Dương trạch thiên; Âm trạch thiên; Phương pháp thiên; Tung hoành thiên; Phê phán thiên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   365 p thuvienbrvt 25/07/2022 8 0

 • Ebook Bí ẩn của phong thủy: Phần 1

  Ebook Bí ẩn của phong thủy: Phần 1

  Ebook "Bí ẩn của phong thủy" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại điển tích văn hóa thần bí Trung Hoa; Phát sinh thiên; Nguyên lưu thiên; Nhân vật thiên; Văn hiến thiên;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   229 p thuvienbrvt 25/07/2022 8 0

 • Ebook Một số lễ hội truyền thống của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số lễ hội truyền thống của Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách tập trung giới thiệu hơn 100 lễ hội tiêu biểu, có tính điển hình, đặc trưng của các địa phương, vùng, miền trong cả nước. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   106 p thuvienbrvt 25/04/2022 43 1

 • Ebook Một số lễ hội truyền thống của Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số lễ hội truyền thống của Việt Nam: Phần 2

  Các lễ hội trong cuốn sách được sắp xếp theo vùng miền, địa phương theo thứ tự bảng chữ cái, cung cấp một số thông tin cơ bản như: thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội; nhân vật thờ; đặc điểm di tích; đặc trưng của lễ hội,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   118 p thuvienbrvt 25/04/2022 37 1

 • Ebook Hỏi - đáp về tín ngưỡng, tôn giáo: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về tín ngưỡng, tôn giáo: Phần 1

  Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp bạn đọc hiểu đúng bản chất những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo, làm cơ sở thực hiện tốt quan điểm, chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.

   101 p thuvienbrvt 25/04/2022 33 0

 • Ebook Hỏi - đáp về tín ngưỡng, tôn giáo: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về tín ngưỡng, tôn giáo: Phần 2

  Nội dung cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi và đáp các vấn đề một cách khái quát, ngắn gọn và dễ hiểu về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 ngay sau đây.

   113 p thuvienbrvt 25/04/2022 37 1

 • Ebook Văn hóa ẩm thực qua câu đố người Việt: Phần 2

  Ebook Văn hóa ẩm thực qua câu đố người Việt: Phần 2

  Cuốn sách Văn hóa ẩm thực qua câu đố người Việt do Nguyễn Thị Bảy và Phạm Lan Oanh biên soạn, tiếp cận nghiên cứu câu đố dân gian của người Việt được sưu tầm, sưu tập tới năm 1945 thể hiện trong Tổng tập văn học dân gian người Việt (tập 3) về Câu đố. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách sau đây.

   40 p thuvienbrvt 21/01/2022 58 2

 • Ebook Văn hóa ẩm thực qua câu đố người Việt: Phần 1

  Ebook Văn hóa ẩm thực qua câu đố người Việt: Phần 1

  Cuốn sách nghiên cứu vân đề ẩm thực xét ở những khía cạnh như: đồ vật liên quan đến việc nấu nướng, chế biến thức ăn; các nguồn lương thực, thực phẩm; các món ăn, đồ uống, thức hút cũng như các hoạt động lao động sản xuất, hoạt động nghề nghiệp và sinh hoạt thưòng ngày liên quan đến văn hóa ẩm thực dân gian, V.v.. Qua đó, phác họa...

   151 p thuvienbrvt 21/01/2022 55 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số