• Cách mạng công nghiệp 4.0 - minh chứng sinh động luận điểm “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” của C.Mác

  Cách mạng công nghiệp 4.0 - minh chứng sinh động luận điểm “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” của C.Mác

  Với việc vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu các lĩnh vực xã hội (nhất là nền sản xuất xã hội), Các Mác dự báo: Khi hàm lượng khoa học ngày càng gia tăng trong trình độ người lao động và công cụ lao động sẽ làm cho tư bản cố định chuyển hóa đến mức độ nhất định nào đó thì trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

   9 p thuvienbrvt 29/12/2020 9 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức và sự vận dụng ở Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức và sự vận dụng ở Việt Nam

  Tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức có nội dung khoa học sâu sắc và có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Ngày nay, người thầy thuốc Việt Nam cần phải học tập và làm theo tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức, cần phải rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng nhiều hơn nữa để xứng đáng với lời dạy của Người “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”.

   9 p thuvienbrvt 29/12/2020 7 0

 • Tư tưởng của Mạnh Tử về đạo đức người cầm quyền và bài học đối với cán bộ quản lí ở Việt Nam hiện nay

  Tư tưởng của Mạnh Tử về đạo đức người cầm quyền và bài học đối với cán bộ quản lí ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết góp phần nhận thức rõ hơn nội dung tư tưởng về đạo đức người cầm quyền của Mạnh Tử và rút ra những bài học thiết thực nhằm nâng cao năng lực và đạo đức cho đội ngũ cán bộ quản lí ở nước ta hiện nay.

   5 p thuvienbrvt 29/12/2020 7 0

 • Phương pháp dạy học nêu vấn đề và vận dụng vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Phương pháp dạy học nêu vấn đề và vận dụng vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bài viết trình bày khái quát về phương pháp dạy học nêu vấn đề và vận dụng vào giảng dạy học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”.

   11 p thuvienbrvt 29/12/2020 8 0

 • Triết lí nhân sinh qua quan hệ cha mẹ - con cái và ngược lại trong ca dao Việt Nam

  Triết lí nhân sinh qua quan hệ cha mẹ - con cái và ngược lại trong ca dao Việt Nam

  Bài viết này chỉ khai thác một khía cạnh triết lí nhân sinh của người xưa qua mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ trong ca dao Việt Nam.

   7 p thuvienbrvt 29/12/2020 9 0

 • Quy luật ba giai đoạn phát triển trong triết học thực chứng của Auguste Comte

  Quy luật ba giai đoạn phát triển trong triết học thực chứng của Auguste Comte

  Quy luật ba giai đoạn phát triển được xem là cơ sở lý luận cơ bản, đồng thời cũng là phương pháp nghiên cứu và trình bày trong toàn bộ hệ thống triết học thực chứng của A. Comte. Ông cho rằng, từng cá nhân cho đến cộng đồng và ở hầu khắp mọi lĩnh vực của tri thức của nhân loại đều trải qua ba giai đoạn phát triển: thần học hay hư cấu;...

   9 p thuvienbrvt 29/12/2020 8 0

 • Tìm hiểu quan điểm biện chứng về chân lý

  Tìm hiểu quan điểm biện chứng về chân lý

  Chân lý là một khái niệm cơ bản của lý luận nhận thức. Cùng cặp với khái niệm chân lý là khái niệm sai lầm. Chân lý là quan điểm (luận điểm, quan niệm, tư tưởng, ý kiến, phán đoán) đúng đắn; còn sai lầm là quan điểm không đúng đắn. Theo lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy tâm, chân lý có tính chủ quan, phụ thuộc vào chủ thể nhận thức.

   9 p thuvienbrvt 29/12/2020 8 0

 • Triết lí giáo dục trẻ thơ trong tác phẩm Tôt Tô Chan - cô bé bên cửa sổ của Kuroyanagi Tetsuko

  Triết lí giáo dục trẻ thơ trong tác phẩm Tôt Tô Chan - cô bé bên cửa sổ của Kuroyanagi Tetsuko

  “Tôt Tô Chan cô bé bên cửa sổ” là tác phẩm nổi tiếng của nữ văn sĩ Nhật Bản Kuroyanagi Tetsuko. Từ khi ra đời đến nay, tác phẩm này đã nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ độc giả khắp thế giới. Đến với “Tôt Tô Chan cô bé bên cửa sổ”, chúng ta được trở về một thế giới tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên.

   7 p thuvienbrvt 29/12/2020 8 0

 • Đời sống thẩm mỹ của người Việt thời kỳ Hùng Vương

  Đời sống thẩm mỹ của người Việt thời kỳ Hùng Vương

  Đời sống thẩm mỹ của người Việt thời kỳ Hùng Vương được đan hòa trong chính những giá trị vật chất và tinh thần của con người thời kỳ này. Bài viết tập trung phân tích một số biểu hiện trong đời sống thẩm mỹ thông qua đời sống vật chất của người Việt thời kỳ Hùng Vương.

   10 p thuvienbrvt 29/12/2020 9 0

 • Quan điểm về con người trong triết học của Khổng Tử

  Quan điểm về con người trong triết học của Khổng Tử

  Tư tưởng con người trong triết học của Khổng Tử được hình thành và phát triển trong một giai đoạn lịch sử Trung Quốc thời cổ đại mang tính bước ngoặt. Sự chuyển đổi toàn diện của đất nước Trung Quốc lúc bấy giờ đã làm cho xã hội loạn lạc. Trước thực trạng đó các nhà tư tưởng đua nhau tìm kiếm phương pháp để ổn định xã hội.

   7 p thuvienbrvt 29/12/2020 10 0

 • Đạo đức sinh thái trong triết học Phật giáo

  Đạo đức sinh thái trong triết học Phật giáo

  Dựa trên các học thuyết triết học căn bản như: Thuyết duyên khởi, Thuyết vạn vật bình đẳng, Thuyết nhân quả báo ứng, v.v.. mà Phật giáo đã xây dựng nên các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức sinh thái căn bản như thực hiện lối sống thân thiện với môi trường, khơi dậy Phật tính, tránh xa sân hận, tạo dựng nghiệp thiện, tránh xa nghiệp ác và...

   8 p thuvienbrvt 29/12/2020 5 0

 • Ngô Thì Nhậm - Người trí thức Nho học chân chính, nhà tư tưởng lỗi lạc

  Ngô Thì Nhậm - Người trí thức Nho học chân chính, nhà tư tưởng lỗi lạc

  Cuộc đời và sự nghiệp của Ngô Thì Nhậm xứng đáng được các thế hệ người Việt Nam mãi mãi ghi công, tự hào và quan tâm nghiên cứu, học tập. Bài viết phác thảo chân dung và thành tựu tư tưởng triết học, giáo dục học của người trí thức Nho học chân chính Ngô Thì Nhậm.

   12 p thuvienbrvt 29/12/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số