• Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp theo mục tiêu chuyên biệt

    Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp theo mục tiêu chuyên biệt

    Bài viết trình bày những nguyên tắc cơ bản của phương pháp giảng dạy tiếng Pháp theo mục tiêu chuyên biệt với mong muốn sẽ dựa vào lý luận để tổ chức hiệu quả hoạt động dạy và học phân môn này – một hoạt động trên thực tế vẫn còn những hạn chế trong các cơ sở đào tạo đại học ở Việt Nam.

     8 p thuvienbrvt 27/11/2019 274 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số