• Đặc điểm của văn miêu tả và việc đổi mới nội dung dạy học văn miêu tả trong trường phổ thông

  Đặc điểm của văn miêu tả và việc đổi mới nội dung dạy học văn miêu tả trong trường phổ thông

  Bài viết này nghiên cứu đặc điểm của văn miêu tả và nội dung dạy học văn miêu tả (MT) trong nhà trường phổ thông theo chương trình sau 2015. Sử dụng phương pháp tổng thể (Tiếng Anh: Wholedynamic), đề tài đã xác định được mười đặc điểm của văn miêu tả, từ đó đề xuất các nội dung dạy học văn miêu tả trong trường phổ thông theo định...

   6 p thuvienbrvt 25/05/2020 1 0

 • Chuyển loại - một phương thức cấu tạo từ trong tiếng Việt

  Chuyển loại - một phương thức cấu tạo từ trong tiếng Việt

  Bài viết khái quát các ý kiến đi trước về hiện tượng chuyển loại của từ trong tiếng Việt. Trên cơ sở đó, tác giả tập trung phân tích các đặc trưng về mặt ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa của từ chuyển loại. So sánh từ chuyển loại với từ đồng âm, từ đa nghĩa và đưa ra một số quy tắc chuyển loại cơ bản trong tiếng Việt.

   9 p thuvienbrvt 25/05/2020 3 0

 • Những khác biệt của hiện tượng nhấn mạnh trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Những khác biệt của hiện tượng nhấn mạnh trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Bài viết này nhằm chỉ ra những khác biệt ngôn ngữ của hiện tượng nhấn mạnh, đồng thời đưa ra một vài ứng dụng trong việc dạy-học tiếng Anh nói chung và trong việc dạy-học dịch nói riêng.

   10 p thuvienbrvt 25/05/2020 2 0

 • Phê bình văn học - điểm nhìn từ hôm nay

  Phê bình văn học - điểm nhìn từ hôm nay

  Bài viết này dựa trên những thành tựu lí luận của các nhà nghiên cứu, đặc biệt là nhà nghiên cứu Trương Đăng Dung để hệ thống, khái quát lại những thành tựu và giới hạn của phê bình văn học, để thấy được bức tranh tổng thể của ngành khoa học này từ điểm nhìn hôm nay.

   10 p thuvienbrvt 25/05/2020 2 0

 • Tạo lập bảng tra thuật ngữ trong các tác phẩm phi hư cấu: Thực trạng và các yếu tố tác động

  Tạo lập bảng tra thuật ngữ trong các tác phẩm phi hư cấu: Thực trạng và các yếu tố tác động

  Bài viết này làm rõ thực trạng xây dựng và sử dụng index trong các sách phi hư cấu xuất bản tại Việt Nam. Trên cơ sở nhận diện và đánh giá các yếu tố tác động đến hoạt động tạo lập và sử dụng index, nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động biên soạn, xuất bản và sử dụng index tại Việt Nam.

   9 p thuvienbrvt 25/05/2020 0 0

 • Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học, công nghệ số

  Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học, công nghệ số

  Giới thiệu khái niệm chuyển đổi số và một số khía cạnh chuyển đổi số trong phát triển, chia sẻ tài nguyên thông tin số khoa học và công nghệ.

   15 p thuvienbrvt 25/05/2020 2 0

 • Những điểm mới cơ bản của Luật Thư viện năm 2019

  Những điểm mới cơ bản của Luật Thư viện năm 2019

  Giới thiệu khái quát một số điểm mới của Luật Thư viện vừa được Quốc hội thông qua. Nêu một số kiến nghị, đề xuất để Luật Thư viện được thực thi hiệu quả trong thực tiễn, góp phần phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam.

   5 p thuvienbrvt 25/05/2020 0 0

 • Làm gì để tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Thư viện - Doanh nghiệp?

  Làm gì để tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Thư viện - Doanh nghiệp?

  Bài viết đề xuất một số nội dung và giải pháp cơ bản đối với các thư viện Việt Nam với 3 đối tượng chính: Chính phủ - Thư viện - Doanh nghiệp, nhằm từng bước tối ưu hóa quản trị tri thức số trong các cơ quan thông tin - thư viện, phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn Cách...

   6 p thuvienbrvt 25/05/2020 0 0

 • Mối quan hệ giữa vốn tâm lý và sự hài lòng công việc của nhân viên

  Mối quan hệ giữa vốn tâm lý và sự hài lòng công việc của nhân viên

  Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra mối quan hệ giữa vốn tâm lý của nhân viên và sự hài lòng công việc của nhân viên. Vốn tâm lý là khái niệm được phát triển nhằm nắm bắt năng lực tâm lý của một cá nhân (Newman và cộng sự, 2014) và còn khá mới ở Việt Nam.

   12 p thuvienbrvt 25/05/2020 3 0

 • Vai trò của tri thức khoa học trong đời sống xã hội – quan điểm của Francis Bacon

  Vai trò của tri thức khoa học trong đời sống xã hội – quan điểm của Francis Bacon

  Francis Bacon (1561 – 1626), nhà triết học duy vật Anh, người sáng lập chủ nghĩa duy vật kinh nghiệm Anh và ông tổ của khoa học thực nghiệm tự nhiên hiện đại, là người sáng lập tinh thần triết học mới. Ông là người đầu tiên lên tiếng đòi trả lại phẩm giá cho khoa học đã bị chìm lấp trong đêm trường trung cổ bởi thần học.

   6 p thuvienbrvt 25/05/2020 1 0

 • Đặc điểm về hoạt động chứng minh của luật sư trong tố tụng hình sự Việt Nam

  Đặc điểm về hoạt động chứng minh của luật sư trong tố tụng hình sự Việt Nam

  Bài viết phân tích một số đặc điểm về hoạt động chứng minh của luật sư trong tố tụng hình sự, qua đó đặt ra một số vấn đề cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả bào chữa, góp phần làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án.

   13 p thuvienbrvt 25/05/2020 2 0

 • Khái niệm, tiêu chuẩn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân - từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng

  Khái niệm, tiêu chuẩn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân - từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng

  Bài viết chỉ ra một số bất cập và nhận thức chưa thống nhất trong áp dụng pháp luật, từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về Kiểm sát viên.

   7 p thuvienbrvt 25/05/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số