• Nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến môn Đất nước học

  Nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến môn Đất nước học

  Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích hiện trạng giảng dạy môn Đất Nước Học trực tuyến cho sinh viên chính quy tại khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Mở Hà Nội. Những số liệu thu thập được sẽ là cơ sở để đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy, học, và kiểm tra đánh giá môn học trực tuyến.

   12 p thuvienbrvt 25/02/2021 4 0

 • Nghệ thuật gieo vần trong ca dao - dân ca xứ Nghệ

  Nghệ thuật gieo vần trong ca dao - dân ca xứ Nghệ

  Bài viết có thể coi là một đóng góp nhỏ cho sự thiếu hụt đó. Qua việc tìm hiểu cách gieo vần và giá trị biểu đạt của nghệ thuật gieo vần trong ca dao - dân ca xứ Nghệ, có thể thấy các thi sĩ bình dân nơi đây không chỉ thể hiện sự linh hoạt, mềm dẻo, mà còn tỏ ra khá táo bạo, thậm chí còn hơi bất chấp trong việc sáng tạo yếu tố thi luật này.

   9 p thuvienbrvt 25/02/2021 2 0

 • Biểu tượng văn hóa trong văn học Việt Nam về biển đảo từ đầu thế kỷ XX đến nay

  Biểu tượng văn hóa trong văn học Việt Nam về biển đảo từ đầu thế kỷ XX đến nay

  Bài viết phân tích, đánh giá, luận giải một số khía cạnh chủ yếu của cảm thức văn hóa biển đảo trong Văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX đến nay nhìn từ diễn trình và nhìn từ giá trị, biểu tượng văn hóa.

   7 p thuvienbrvt 25/02/2021 5 0

 • Những dấu ấn của tiểu thuyết mới trong văn chương đô thị miền Nam (1954-1975)

  Những dấu ấn của tiểu thuyết mới trong văn chương đô thị miền Nam (1954-1975)

  Bài viết có thể giúp ích trong việc nhận thức các chuyển dịch tương đồng của tiến trình hiện đại hóa văn chương, phản ánh nhu cầu tất yếu của việc cách tân văn xuôi hiện đại thông qua trường hợp văn chương đô thị miền Nam (1954- 1975).

   19 p thuvienbrvt 25/02/2021 3 0

 • Đặc trưng biểu thị tốc độ “dần dần” trong ngữ cố định tiếng Anh

  Đặc trưng biểu thị tốc độ “dần dần” trong ngữ cố định tiếng Anh

  Bài viết này làm sáng tỏ các đặc trưng văn hoá – xã hội biểu thị trong ngữ cố định chỉ tốc độ “dần dần” trong tiếng Anh. Bài báo sử dụng phương pháp chính là phương pháp miêu tả để làm rõ các đặc trưng văn hoá - xã hội của các ngữ cố định chỉ tốc độ “dần dần” trong tiếng Anh với hai tiêu chí, phạm trù biểu trưng và sắc thái...

   9 p thuvienbrvt 25/02/2021 4 0

 • Các yếu tố làm giảm động lực học tiếng Anh

  Các yếu tố làm giảm động lực học tiếng Anh

  Bài viết nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Khoa Kinh tế Trường Đại Học Mở Hà Nội với hai mục tiêu nghiên cứu chính: (i) xác định các yếu tố làm giảm động lực học tiếng Anh của người học, và (ii) đưa ra một số gợi ý nhằm giảm thiểu các yếu tố gây giảm động lực học tiếng Anh của sinh viên. Các yếu tố gây...

   8 p thuvienbrvt 25/02/2021 6 0

 • TEFL tourism - hình thức du lịch kết hợp giảng dạy tiếng Anh

  TEFL tourism - hình thức du lịch kết hợp giảng dạy tiếng Anh

  Bài viết bàn luận cách hiểu về du lịch TEFL, các đặc trưng cơ bản, một số nội dung chủ yếu và sự phát triển của du lịch TEFL trên toàn cầu, cũng như xu thế lựa chọn Việt Nam như một điểm đến.

   8 p thuvienbrvt 25/02/2021 4 0

 • Tổng quan về chiến lược thúc đẩy sự tham gia trong các khóa học tiếng Anh trực tuyến

  Tổng quan về chiến lược thúc đẩy sự tham gia trong các khóa học tiếng Anh trực tuyến

  Tác giả đã tìm hiểu về giáo dục trực tuyến và sự tham gia của sinh viên để tìm ra năm chiến lược hiệu quả để thúc đẩy sự tham gia của sinh viên trong các khóa học tiếng Anh trực tuyến của mình. Giáo dục trực tuyến được định nghĩa là bất kỳ hoạt động giáo dục nào chủ yếu sử dụng internet để cung cấp các tài liệu học, bài đánh giá...

   8 p thuvienbrvt 25/02/2021 4 0

 • Dịch thì và thể ở thức trực chỉ từ tiếng Anh sang tiếng Việt

  Dịch thì và thể ở thức trực chỉ từ tiếng Anh sang tiếng Việt

  Bài viết này nghiên cứu cách dịch thì hiện tại đơn và quá khứ đơn ở thức trực chỉ từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Dữ liệu được lấy từ tiểu thuyết The Great Gatsby của nhà văn Mỹ Francis Scott Fitzgerald và bản dịch tiếng Việt của ba tác giả Mặc Đỗ, Hoàng Cường và Trịnh Lữ. Bằng phương pháp miêu tả, so sánh và đối chiếu, tác giả đã rút ra...

   11 p thuvienbrvt 25/02/2021 3 0

 • Mô hình cấu trúc thể loại và các chiến lược soạn thảo thư tín thương mại tiếng Anh

  Mô hình cấu trúc thể loại và các chiến lược soạn thảo thư tín thương mại tiếng Anh

  Trên cơ sở lý thuyết thể loại và mô hình tiềm năng cấu trúc thể loại của Hasan (1989), bài viết này sẽ khảo sát, nhận diện một số mô hình thể loại thư tín, trên cơ sở đó đúc kết các nguyên tắc, chiến lược viết thư tín thương mại tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy môn học này.

   12 p thuvienbrvt 25/02/2021 4 0

 • Tác động của đề án ngoại ngữ quốc gia đối với nhận thức, kiến thức và kỹ năng của giáo viên tiếng Anh tiểu học

  Tác động của đề án ngoại ngữ quốc gia đối với nhận thức, kiến thức và kỹ năng của giáo viên tiếng Anh tiểu học

  Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát tác động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia lên nhận thức, kiến thức và kỹ năng của giáo viên tiếng Anh tiểu học. Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định lượng và định tính với sự tham gia của 173 giáo viên tiếng Anh tiểu học tại 06 tỉnh Bắc Trung Bộ và 12 chuyên viên tiếng Anh các Sở...

   12 p thuvienbrvt 25/02/2021 4 0

 • Sử dụng sự kết hợp từ để nâng cao khả năng nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành

  Sử dụng sự kết hợp từ để nâng cao khả năng nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành

  Bài báo này tìm hiểu năng lực sử dụng sự kết hợp từ trong khi thực hành nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh năm thứ hai tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng khả năng thực hành nói tiếng Anh của sinh viên, tính hiệu quả của việc sử dụng sự kết hợp từ để...

   6 p thuvienbrvt 25/02/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số