• Nghiên cứu lịch sử ẩm thực qua nhãn quan của học giả nước ngoài và Việt Nam

  Nghiên cứu lịch sử ẩm thực qua nhãn quan của học giả nước ngoài và Việt Nam

  Bài viết Nghiên cứu lịch sử ẩm thực qua nhãn quan của học giả nước ngoài và Việt Nam do ThS. Võ Thị Hoài Thương viết trình bày: Lịch sử ẩm thực của một số vùng và khu vực trên thế giới; Ẩm thực Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; Lịch sử chế biến món ăn và ảnh hưởng, giao lưu của ẩm thực; Lịch sử phát triển giao thương về ẩm thực;...

   8 p thuvienbrvt 28/09/2018 12 0

 • Nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua đánh giá của du khách Quốc Tế

  Nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua đánh giá của du khách Quốc Tế

  Bài viết Nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua đánh giá của du khách Quốc Tế trình bày nội dung về giới thiệu, cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu, né độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua đánh giá của du khách Quốc Tế, kết luân - Một số phương pháp nâng cáo nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p thuvienbrvt 28/09/2018 11 0

 • Một vài nét về xu hướng vận động phát triển của khoa học - công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thế kỷ XXI

  Một vài nét về xu hướng vận động phát triển của khoa học - công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thế kỷ XXI

  Hoạt động khoa học và công nghệ ở Bà Rịa - Vũng Tàu có những bước tiến quan trọng và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận; góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ; đưa Bà Rịa - Vũng Tàu từ một tỉnh nghèo nàn, lạc hậu, thành một điểm sáng trong vùng kinh tế động lực ở phía Nam.

   7 p thuvienbrvt 28/08/2018 13 0

 • Đa dạng loài và đặc điểm phân bố giun đất ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Đa dạng loài và đặc điểm phân bố giun đất ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Bài viết Đa dạng loài và đặc điểm phân bố giun đất ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày trên cơ sở phân tích 1.200 cá thể giun đất được thu định tính ở 58 điểm thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào tháng 10 năm 2016, nghiên cứu này đã tổng kết được 26 loài giun đất xếp trong 10 giống và 5 họ. Trong số các loài trên, có 17 loài lần đầu tiên...

   12 p thuvienbrvt 28/08/2018 11 0

 • Tác động của các yếu tố quản lý đến hiệu suất của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  Tác động của các yếu tố quản lý đến hiệu suất của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  Nghiên cứu nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố quản lý đến hiệu suất doanh nghiệp và mối liên hệ giữa các yếu tố này. Khảo sát 141 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố quản lý, bao gồm cam kết của quản lý cấp cao về tổ chức sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực,...

   13 p thuvienbrvt 28/08/2018 16 0

 • Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Các yếu tố khí tượng, khí hậu đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch. Ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các yếu tố bức xạ, mây, nắng, chế độ gió, độ ẩm không khí… đều ảnh hưởng tốt đối với sức khỏe con người và thuận lợi cho sự phát triển du lịch. Tuy nhiên, khí hậu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với sự phân hóa theo thời gian và...

   10 p thuvienbrvt 28/08/2018 10 0

 • Ứng dụng gis phân tích khoảng trống trong phát triển du lịch tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Ứng dụng gis phân tích khoảng trống trong phát triển du lịch tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Bài viết Ứng dụng gis phân tích khoảng trống trong phát triển du lịch tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày giới thiệu về quy trình ứng dụng GIS phân tích khoảng trống trong phát triển du lịch, vận dụng quy trình vào thực tế tại thành phố Vũng Tàu, bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm sử dụng hợp lý không gian phát triển du...

   10 p thuvienbrvt 28/08/2018 17 1

 • 5 tiêu chuẩn về kiến thức thông tin đối với sinh viên đại học (do Ủy ban Tiêu chuẩn trực thuộc ACRL xây dựng)

  5 tiêu chuẩn về kiến thức thông tin đối với sinh viên đại học (do Ủy ban Tiêu chuẩn trực thuộc ACRL xây dựng)

  Theo quan điểm của ACRL, kiến thức thông tin là tập hợp các yếu tố phản ánh năng lực của mỗi cá nhân trong việc nhận ra được khi nào thì thông tin là cần thiết đồng thời có khả năng xác định được nơi có thông tin đó, đánh giá được thông tin đó và sử dụng có hiệu quả các thông tin mà người đó cần tới. Bài viết trình bày 5 tiêu chuẩn...

   6 p thuvienbrvt 28/08/2018 15 0

 • Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm mã nguồn mở Greenstone sang phần mềm DSpace

  Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm mã nguồn mở Greenstone sang phần mềm DSpace

  Mỗi phần mềm có một lợi thế riêng, song xu hướng hiện nay đối với các đơn vị là chuyển sang sử dụng phần mềm DSpace. Tuy nhiên không ít đơn vị trước đây đã từng sử dụng phần mềm Greenstone để quản lý cá bộ sưu tập số của đơn vị. Vậy làm thế nào để có thể chuyển đổi dữ liệu cũ từ phần mềm Greenstone sang phần mềm mới DSpace...

   6 p thuvienbrvt 28/08/2018 11 0

 • Lý giải sự phổ biến của phần mềm xã hội

  Lý giải sự phổ biến của phần mềm xã hội

  Phần mềm xã hội đang được ứng dụng sâu rộng trong rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau; bên cạnh các ưu điểm mà phần mềm này mang lại, cũng còn có những hoài nghi về hiệu quả ứng dụng của loại phần mềm này; việc ý thức rõ các ưu điểm sẽ giúp người sử dụng (cá nhân, tổ chức) ứng dụng hiệu quả phần mềm xã hội trong cuộc sống...

   5 p thuvienbrvt 28/08/2018 9 0

 • Cán bộ thư viện đại học trong quản lý hệ thống thông tin số hỗ trợ hành vi thông tin của người dùng tin

  Cán bộ thư viện đại học trong quản lý hệ thống thông tin số hỗ trợ hành vi thông tin của người dùng tin

  Bài viết trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu hành vi thông tin của người dùng tin đối vớ thư viện đại học trong môi trường số. Phân tích vai trò của cán bộ thư viện trong quản lý hệ thống thông tin số hỗ trợ hành vi thông tin của người dùng tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p thuvienbrvt 28/08/2018 12 0

 • Sự phát triển của các thư viện, trung tâm thông tin tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước

  Sự phát triển của các thư viện, trung tâm thông tin tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước

  Thông qua việc khảo sát thực tế tại 72 thư viện và trung tâm thông tin, bài viết tập trung phân tích những thay đổi trong hoạt động thông tin - thư viện tại Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại. Nghiên cứu thực trạng một số nội dung của quản lý nhà nước về thông tin thư viện. Luận giải về những vấn đề đặt ra và đề xuất kiến nghị nhằm...

   15 p thuvienbrvt 28/08/2018 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số