• Thư viện Học viện Viễn Đông Bác cổ

  Thư viện Học viện Viễn Đông Bác cổ

  Học viện Viễn Đông Bác cổ (École française d'Extrême-Orient - EFEO) được xây dựng nhằm 3 mục tiêu: Bảo trì và phát triển thư viện và bảo tàng của EFEO. Bài viết khái quát về Thư viện EFEO và giới thiệu đôi nét về khối tư liệu quý giá được lưu giữ tại đây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p thuvienbrvt 19/04/2017 0 0

 • Một số vấn đề trong công tác quản lý và hoạt động của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay

  Một số vấn đề trong công tác quản lý và hoạt động của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay

  Bài viết đánh giá hiện trạng hoạt động thông tin - thư viện trong hệ thống Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam dựa trên những kết quả khảo sát thực tế; đồng thời đưa ra một số kiến nghị và đề xuất nhằm cải thiện hoạt động thư viện trong toàn hệ thống theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của giới dùng...

   9 p thuvienbrvt 19/04/2017 3 0

 • Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tại Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh

  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tại Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài “ Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Trà Vinh”. Trong đó, chúng tôi chú trọng phân tích kết quả khảo sát về công tác lưu trữ và hệ thống kho lưu trữ tài liệu tại Ủy ban Nhân dân Thành phố (UBND TP.) Trà Vinh. Kết quả khảo sát cho thấy, công tác lưu trữ tại UBND TP...

   8 p thuvienbrvt 19/04/2017 5 0

 • Bước đầu tìm hiểu về thuật ngữ báo chí tiếng Việt

  Bước đầu tìm hiểu về thuật ngữ báo chí tiếng Việt

  Bài viết tìm hiểu một số nét khái quát về ngành báo chí và khoa học báo chí, từ đó, chỉ ra những nét đặc thù cơ bản của thuật ngữ báo chí cũng như nêu rõ con đường hình thành và phát triển của thuật ngữ báo chí tiếng Việt, đồng thời gợi mở ra một số vấn đề trong việc nghiên cứu chuyên sâu về hệ thuật ngữ báo chí nhằm góp phần vào...

   8 p thuvienbrvt 20/12/2016 7 0

 • Tìm hiểu lập luận trong một số tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh

  Tìm hiểu lập luận trong một số tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh

  Bài viết nghiên cứu về phương thức lập luận và tác dụng của lập luận trong các tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh - các tác phẩm viết trong thời gian Người sống và hoạt động trên nước Pháp - nhằm mục tiêu luận chiến, chống lại những luận điệu lừa bịp của kẻ thù. Bài viết phân tích lập luận của Nguyễn Ái Quốc dựa trên quy tắc Tam đoạn...

   7 p thuvienbrvt 20/12/2016 8 0

 • Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến môi trường báo chí Việt Nam

  Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến môi trường báo chí Việt Nam

  Tác giả chủ yếu phác thảo lại quá trình thâm nhập của truyền thông xã hội (social media) vào Việt Nam từ đầu những năm 2000, qua đó phân tích những tác động của nó tới môi trường báo chí. Tác giả cho rằng, tuy truyền thông xã hội có nhiều ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của nền báo chí-truyền thông nước nhà, nhưng bản thân nó cũng có...

   8 p thuvienbrvt 20/12/2016 7 0

 • Một số vấn đề của các tạp chí khoa học Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội - Phan Văn Kiền

  Một số vấn đề của các tạp chí khoa học Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội - Phan Văn Kiền

  Bài viết Một số vấn đề của các tạp chí khoa học Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội nhìn nhận tổng quan về hệ thống các tạp chí khoa học tại Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội, đồng thời khảo sát cụ thể trên một số trường hợp, sẽ chỉ ra một số thực trạng phát triển của hệ thống này, cả...

   10 p thuvienbrvt 20/12/2016 10 0

 • Các phương thức thể hiện lời nói trên đài phát thanh

  Các phương thức thể hiện lời nói trên đài phát thanh

  Bài viết của ThS.Trương Thị Kiên cung cấp cho người đọc các phương thức thể hiện lời nói trên đài phát thanh bao gồm: Đọc, đọc kết hợp nói (giả nói), nói ứng khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p thuvienbrvt 20/12/2016 7 0

 • Đi tìm tạp chí phổ biến khoa học đầu tiên ở Việt Nam: "Khoa-học Tập-chí"

  Đi tìm tạp chí phổ biến khoa học đầu tiên ở Việt Nam: "Khoa-học Tập-chí"

  Căn cứ vào nguồn tư liệu báo chí Việt Nam lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Pháp (Bibliothèque Nationale Française-BNF), tác giả xác định được tờ Khoa-học Tập-chí (Revue de Vulgarisation Scientifique) là tờ báo tiếng Việt phổ biến khoa học đầu tiên ở Việt Nam và đã giới thiệu sơ lược về tờ tạp chí này. Theo đó, Khoa-học Tập-chí xuất bản được 156...

   12 p thuvienbrvt 20/12/2016 4 0

 • Sự chuẩn bị tâm lý nghỉ hưu của cán bộ, công nhân viên chức ở Hà Nội - PGS.TS. Hoàng Mộc Lan

  Sự chuẩn bị tâm lý nghỉ hưu của cán bộ, công nhân viên chức ở Hà Nội - PGS.TS. Hoàng Mộc Lan

  Nghiên cứu "Sự chuẩn bị tâm lý nghỉ hưu của cán bộ, công nhân viên chức ở Hà Nội" được tiến hành trên 660 người về hưu và 450 người trước tuổi nghỉ hưu tại Hà Nội đã đề cập tới sự chuẩn bị tâm lý cho việc nghỉ hưu. Kết quả nghiên cứu cho thấy là số người về hưu có sự thiếu thống nhất giữa nhận thức về sự cần thiết nghỉ...

   8 p thuvienbrvt 20/12/2016 8 0

 • Đánh giá mức độ phát triển tâm lý của trẻ ở một số trường mầm non Hà Nội - TS. Nguyễn Đức Sơn

  Đánh giá mức độ phát triển tâm lý của trẻ ở một số trường mầm non Hà Nội - TS. Nguyễn Đức Sơn

  Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tâm lý học có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đánh giá mức độ phát triển tâm lý của trẻ ở một số trường mầm non Hà Nội" dưới đây. Nội dung của bài viết đánh giá mức độ phát triển tâm lý của 80 trẻ có dấu hiệu chậm phát triển tại...

   10 p thuvienbrvt 20/12/2016 8 0

 • Rối nhiễu tâm trí và sự liên hệ đến các hành vi vi phạm nội quy, bạo lực trong trường học của học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng

  Rối nhiễu tâm trí và sự liên hệ đến các hành vi vi phạm nội quy, bạo lực trong trường học của học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng

  Bài viết này phân tích thực trạng rối nhiễu tâm trí của 809 học sinh (HS) trung học ở tỉnh Lâm Đồng về các mặt: rối nhiễu chung, các loại rối nhiễu thành phần, rối nhiễu theo giới tính, bậc học, hoàn cảnh gia đình; đồng thời chỉ ra rối nhiễu tâm trí là một trong những nguyên nhân của tình trạng HS vi phạm nội quy, bạo lực trong trường học....

   13 p thuvienbrvt 20/12/2016 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số