• BÀI GIẢNG - LUẬT KINH TẾ Th.S Lữ Lâm Uyên CHƯƠNG II: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

  BÀI GIẢNG - LUẬT KINH TẾ Th.S Lữ Lâm Uyên CHƯƠNG II: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

  Theo các điều kiện chấm dứt hoạt độnTheo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; Chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước quản...

   60 p thuvienbrvt 25/11/2012 357 3

 • Thủ tục hải quan

  Thủ tục hải quan

  Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật HQ đối với hàng hóa, phương tiện vận tải.

   57 p thuvienbrvt 25/11/2012 199 2

 • Luật thương mại quốc tế

  Luật thương mại quốc tế

  Phạm vi và điều kiện áp dụng các nguyên tắc, qui phạm điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế; Phương thức xử lý các tình huống thường gặp trong thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế.

   248 p thuvienbrvt 25/11/2012 293 2

 • Luật thương mại

  Luật thương mại

  Quan hệ thương mại là các quan hệ phát sinh trong các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội, từ sản xuất trao đổi phân phối và tiêu dùng trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Các quan hệ trong lĩnh vực thương mại rất đa dạng : qh sở hữu, qh lao động, quan hệ trao đổi hàng hóa… nhiều ngành luật điều chỉnh.

   48 p thuvienbrvt 25/11/2012 268 2

 • Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương

  Bản chất giai cấp của nhà nước (tính giai cấp) nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền. Giai cấp cầm quyền sử dụng Nhà nước để duy trì sự thống trị của mình đối với toàn xã hội, trên cả 3 mặt: chính trị, kinh tế và tư tưởng. Bản chất xã hội của Nhà nước (Tính xã hội)  Nhà nước phải phục vụ...

   257 p thuvienbrvt 25/11/2012 328 2

 • Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương

  Nhà nước: Là một bộ máy quyền lực đặc biệt, Do giai cấp thống trị lập ra, Nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, Thực hiện chức năng quản lý xã hội theo ý chí của giai cấp thống trị. Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền. Giai cấp cầm quyền sử dụng Nhà nước để duy trì sự thống trị...

   257 p thuvienbrvt 25/11/2012 265 2

 • Pháp chế Trách nhiệm pháp lý

  Pháp chế Trách nhiệm pháp lý

  - Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. + Bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở pháp luật. + Cán bộ viên chức nhà nước phải luôn luôn tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách tự giác, đầy đủ, nghiêm chỉnh thống nhất và đều phải chịu trách nhiệm...

   29 p thuvienbrvt 25/11/2012 266 2

 • Tìm hiểu Luật kinh tế

  Tìm hiểu Luật kinh tế

  Là loại hình công ty gồm không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng tài sản của mình. - Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là 2 và không vượt quá 50 trong suốt quá trình hoạt động; - Chịu trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh

   26 p thuvienbrvt 25/11/2012 250 2

 • ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ

  ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ

  Đạo đức là dạng đặc biệt của nhận thức biểu hiện thành những chuẩn mực, qui tắc trong xử sự và là một trong những công cụ quan trọng dùng điều chỉnh hành vi, lối sống của con người với sự hỗ trợ của những chế tài xã hội. Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin thì đạo đức là tất cả những ứng xử, việc làm của con người mà...

   10 p thuvienbrvt 25/11/2012 231 2

 • Luật kinh doanh

  Luật kinh doanh

  Chuyển giao li-xăng(sở hữu công nghiệp): là việc tổ chức, cá nhân nắm quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp(Bên Bán li-xăng) cho phép tổ chức, cá nhân khác (Bên Mua li-xăng) quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

   22 p thuvienbrvt 25/11/2012 243 2

 • Chương 2: ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ THỐNG KÊ

  Chương 2: ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ THỐNG KÊ

  Ví dụ: Điểm trung bình môn toán của 100 thí sinh dự thi vào ĐHKT là 5 với độ lệch chuẩn mẫu (đã hiệu chỉnh) s = 2,5. 1) Ước lượng điểm trung bình môn toán của toàn thể thí sinh với độ tin cậy là 95% 2) Với độ chính xác 0,25 điểm. Hãy xác định độ (khoảng) tin cậy. ¡ Ví dụ: Tuổi thọ của một loại bóng đèn được biết theo quy luật chuẩn...

   19 p thuvienbrvt 25/11/2012 469 2

 • Luật môi trường

  Luật môi trường

  2. ĐỊNH NGHĨA LUẬT MT LUẬT MT LÀ MỘT LĨNH VỰC PHÁP LUẬT GỒM TỔNG HỢP CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH CÁC QUAN HỆ XÃ HỘI PHÁT SINH TRỰC TIẾP TRONG HỌAT ĐỘNG KHAI THÁC, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ CÁC YẾU TỐ MT. 3. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT MT LÀ NHỮNG HỆ XÃ HỘI PHÁT SINH TRỰC TIẾP TRONG HỌAT ĐỘNG KHAI THÁC,...

   104 p thuvienbrvt 25/11/2012 277 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số