• Giáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế

  Giáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế

  Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ thương mại quốc tế. Hợp đồng thương mại quốc tế có rất nhiều loại, chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng chuyển giao công nghệ…

   352 p thuvienbrvt 25/11/2012 232 2

 • ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ

  ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ

  Đạo đức là dạng đặc biệt của nhận thức biểu hiện thành những chuẩn mực, qui tắc trong xử sự và là một trong những công cụ quan trọng dùng điều chỉnh hành vi, lối sống của con người với sự hỗ trợ của những chế tài xã hội. Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin thì đạo đức là tất cả những ứng xử, việc làm của con người mà...

   10 p thuvienbrvt 25/11/2012 231 2

 • Luật kinh doanh

  Luật kinh doanh

  Chuyển giao li-xăng(sở hữu công nghiệp): là việc tổ chức, cá nhân nắm quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp(Bên Bán li-xăng) cho phép tổ chức, cá nhân khác (Bên Mua li-xăng) quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

   22 p thuvienbrvt 25/11/2012 243 2

 • PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - Luật sư Th.S BÙI NGỌC TUYỀN & Luật sư TRẦN ANH THỤC ĐOAN

  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - Luật sư Th.S BÙI NGỌC TUYỀN & Luật sư TRẦN ANH THỤC ĐOAN

  Pháp luật có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Pháp luật được áp dụng để giải quyết hầu hết các mối quan hệ xã hội. Biết và hiểu được Pháp luật sẽ giúp mọi người ứng xử, chấp hành tốt các quy định Pháp luật, kỷ cương xã hội được bảo đảm. Bộ Giáo dục (Đào tạo quy định Pháp luật đại cương là môn...

   158 p thuvienbrvt 25/11/2012 326 2

 • Chương 2: ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ THỐNG KÊ

  Chương 2: ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ THỐNG KÊ

  Ví dụ: Điểm trung bình môn toán của 100 thí sinh dự thi vào ĐHKT là 5 với độ lệch chuẩn mẫu (đã hiệu chỉnh) s = 2,5. 1) Ước lượng điểm trung bình môn toán của toàn thể thí sinh với độ tin cậy là 95% 2) Với độ chính xác 0,25 điểm. Hãy xác định độ (khoảng) tin cậy. ¡ Ví dụ: Tuổi thọ của một loại bóng đèn được biết theo quy luật chuẩn...

   19 p thuvienbrvt 25/11/2012 468 2

 • Luật môi trường

  Luật môi trường

  2. ĐỊNH NGHĨA LUẬT MT LUẬT MT LÀ MỘT LĨNH VỰC PHÁP LUẬT GỒM TỔNG HỢP CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH CÁC QUAN HỆ XÃ HỘI PHÁT SINH TRỰC TIẾP TRONG HỌAT ĐỘNG KHAI THÁC, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ CÁC YẾU TỐ MT. 3. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT MT LÀ NHỮNG HỆ XÃ HỘI PHÁT SINH TRỰC TIẾP TRONG HỌAT ĐỘNG KHAI THÁC,...

   104 p thuvienbrvt 25/11/2012 277 2

 • LUẬT CÁN BỘ,CÔNG CHỨC

  LUẬT CÁN BỘ,CÔNG CHỨC

  Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là...

   141 p thuvienbrvt 25/11/2012 249 2

 • Luật thương mại quốc tế

  Luật thương mại quốc tế

  Phạm vi và điều kiện áp dụng các nguyên tắc, qui phạm điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế; Phương thức xử lý các tình huống thường gặp trong thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế.

   248 p thuvienbrvt 25/11/2012 270 2

 • Luật pháp, luật quốc tê và các thỏa thuận đa phương về môi trường

  Luật pháp, luật quốc tê và các thỏa thuận đa phương về môi trường

  Luật pháp: tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.Luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các qu ốc gia và chủ thể khác...

   11 p thuvienbrvt 25/11/2012 264 2

 • LUẬT THƯƠNG MẠI

  LUẬT THƯƠNG MẠI

  Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy...

   151 p thuvienbrvt 25/11/2012 224 2

 • PHÁP LuẬT PHONG KiẾN

  PHÁP LuẬT PHONG KiẾN

  hình thành của nhà nước phong kiến.Tồn tại với một quá trình lâu dài của lịch sử với hàng nghìn năm lịch sử cùng những biến đổi chậm chạp.Pháp luật phong kiến còn là kiểu pháp luật đầu tiên của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có VN.Bài thuyết trình của chúng tôi sẽ trình bày về:

   17 p thuvienbrvt 25/11/2012 57 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số