Quyết định số 1339/QĐ-UBND 2013

Quyết định số 1339/QĐ-UBND 2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của sở y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.