Văn bản quyết định số 26/2013/QĐ-UBND 2013

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế giải thưởng ''ngọn hải đăng'' tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định.