• Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông

  Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông

  Bậc học phổ thông bao gồm các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tổ chức thư viện trường phổ thông (TVTPT) được hiểu là tổ hợp các thành phần (cán bộ thư viện và các cộng tác viên trong nhà trường cùng với phương thức, phương tiện họ làm việc và ngân sách cấp cho hoạt động thư viện) có quan hệ chặt chẽ với nhau,...

   6 p thuvienbrvt 29/12/2020 6 0

 • Nhận thức tổng thể về hệ thống cung cấp thông tin trong trường đại học

  Nhận thức tổng thể về hệ thống cung cấp thông tin trong trường đại học

  Nhận thức tổng thể về hệ thống cung cấp thông tin chuyên ngành phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học như là một cơ cấu đồng bộ, luôn vận động và phát triển là hết sức cần thiết. Hệ thống này có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng trong suốt tiến trình vận động. Để hệ thống này hoạt động hiệu quả và có đóng góp thiết thực đối với...

   7 p thuvienbrvt 29/12/2020 6 0

 • Mạng xã hội Facebook với việc tiếp cận và quảng bá các hoạt động dịch vụ thư viện

  Mạng xã hội Facebook với việc tiếp cận và quảng bá các hoạt động dịch vụ thư viện

  Nghiên cứu hiệu quả của mạng xã hội Facebook với việc tiếp cận và quảng bá dịch vụ thông tin - thư viện trong môi trường đại học. Khảo sát cách thức tổ chức, nội dung, tần suất đăng tải thông tin trên trang Facebook của 30 thư viện đại học ở Việt Nam.

   6 p thuvienbrvt 29/12/2020 5 0

 • Xây dựng công cụ hỗ trợ đọc xuất bản phẩm lưu chiểu dựa trên phương pháp đối sánh ảnh tài liệu

  Xây dựng công cụ hỗ trợ đọc xuất bản phẩm lưu chiểu dựa trên phương pháp đối sánh ảnh tài liệu

  Nghiên cứu được thực hiện qua nhiều công đoạn như rút trích đặc trưng cục bộ cho ảnh, sau đó thực hiện phân vùng ảnh với thuật toán DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise), gom cụm các đặc trưng cục bộ và đối sánh từng vùng ảnh tài liệu với giải thuật đối sánh các đặc trưng cục bộ SIFT, SURF.

   13 p thuvienbrvt 29/12/2020 3 0

 • Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học và công nghệ số

  Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học và công nghệ số

  Bài viết giới thiệu khái niệm chuyển đổi số và một số khía cạnh chuyển đổi số trong phát triển, chia sẻ tài nguyên thông tin số khoa học và công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   15 p thuvienbrvt 29/12/2020 3 0

 • Làm gì để tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Thư viện - Doanh nghiệp

  Làm gì để tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Thư viện - Doanh nghiệp

  Trên cơ sở nhận biết/nhận thức và nhận diện về vai trò, giá trị to lớn của việc quản trị tri thức số ở Việt Nam hướng tới phục vụ Cách mạng công nghiệp 4.0; cùng với cái nhìn tổng quan, thực tiễn về việc quản trị và phục vụ tri thức (trong đó có tri thức số) ở các thư viện Việt Nam thời gian qua; tác giả bài viết đề xuất một số...

   6 p thuvienbrvt 29/12/2020 4 0

 • Những điểm mới cơ bản của Luật Thư viện 2019

  Những điểm mới cơ bản của Luật Thư viện 2019

  Giới thiệu khái quát một số điểm mới của Luật Thư viện vừa được Quốc hội thông qua. Nêu một số kiến nghị, đề xuất để Luật Thư viện được thực thi hiệu quả trong thực tiễn, góp phần phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam.

   5 p thuvienbrvt 29/12/2020 4 0

 • Triết lý phát triển sự nghiệp thư viện ở Việt Nam - một tiếp cận từ quyền tiếp cận thông tin

  Triết lý phát triển sự nghiệp thư viện ở Việt Nam - một tiếp cận từ quyền tiếp cận thông tin

  Nghiên cứu triết lý phát triển thư viện, là nghiên cứu cái gốc để xây dựng một sự nghiệp thư viện bền vững, tiếp cận từ quyền tiếp cận thông tin, có thể nhận diện thư viện được tồn tại với ba nhóm triết lý cơ bản đó là triết lý mục tiêu, triết lý phương tiện, và triết lý về mối quan hệ giữa phát triển thư viện với nhu cầu và...

   9 p thuvienbrvt 29/12/2020 3 0

 • Quản lý nhà nước về hoạt động thông tin - thư viện bằng luật thư viện

  Quản lý nhà nước về hoạt động thông tin - thư viện bằng luật thư viện

  Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất về hoạt động thông tin - thư viện nước ta trước đây là Pháp lệnh Thư viện do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/12/2000. Đến nay cùng với sự phát triển của xã hội, một số điều khoản của Pháp lệnh không còn phù hợp và chưa cập nhật được những thay đổi của xã hội.

   6 p thuvienbrvt 29/12/2020 4 0

 • Tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị mô tả đặc trưng thị giác

  Tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị mô tả đặc trưng thị giác

  Nghiên cứu này xây dựng hệ truy vấn ảnh theo nội dung và nâng cao hiệu quả tìm kiếm bằng việc đề xuất cấu trúc đồ thị mô tả đặc trưng thị giác của hình ảnh.

   11 p thuvienbrvt 29/12/2020 7 0

 • Những phương pháp tiếp cận về kỹ thuật giám định ảnh số

  Những phương pháp tiếp cận về kỹ thuật giám định ảnh số

  Bài viết này là một tổng quan về phương pháp giám định ảnh số, chú trọng vào phương pháp phát hiện mù từ công trình khởi đầu của Fridrich năm 2003 đến các công trình mới trong nửa đầu năm 2016.

   11 p thuvienbrvt 29/12/2020 6 0

 • Chiếu sáng trong ảnh và ứng dụng

  Chiếu sáng trong ảnh và ứng dụng

  Bài viết này nghiên cứu một số kỹ thuật chiếu sáng trong ảnh, đồng thời giới thiệu chương trình cài đặt để tạo ra được các bức ảnh với màu sắc tùy ý.

   5 p thuvienbrvt 29/12/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số