• Cảm hứng nhân văn trong văn xuôi Nguyễn Thị Kim Hòa

  Cảm hứng nhân văn trong văn xuôi Nguyễn Thị Kim Hòa

  Nguyễn Thị Kim Hòa sáng tác nhiều thể loại: Truyện ngắn, truyện dài, tản văn nhưng đều xuất phát từ một nguồn cảm hứng nhân văn. Bài viết dựa trên kết quả nghiên cứu kết hợp với phương pháp phân tích - tổng hợp để giới thiệu những nét độc đáo trong cảm hứng nghệ thuật và văn phong của nhà văn trẻ Nguyễn Thị Kim Hòa.

   11 p thuvienbrvt 28/09/2021 6 0

 • Tâm của Nguyễn Du từ thơ chữ Hán đến văn chiêu hồn

  Tâm của Nguyễn Du từ thơ chữ Hán đến văn chiêu hồn

  Bài viết làm nổi bật sự vận động đó, đồng thời làm rõ dù là Tâm của nhà nho Nguyễn Du hay Tâm của một đệ tử Phật giáo Nguyễn Du thì cũng đều bắt nguồn từ một trái tim nhân hậu, một “tấm lòng nghĩ suốt nghìn đời” của Đại thi hào dân tộc Việt Nam.

   17 p thuvienbrvt 28/09/2021 5 0

 • Mô hình “câu lạc bộ gia đình giáo dục sớm trẻ em từ 0 – 3 tuổi”

  Mô hình “câu lạc bộ gia đình giáo dục sớm trẻ em từ 0 – 3 tuổi”

  Giáo dục sớm cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi, đặc biệt từ 0 - 3 tuổi là “giai đoạn vàng” đã được các nước phát triển (Hoa Kỳ, Nhật, Trung Quốc..) quan tâm từ những năm 60 của thế kỉ trước và đem lại kết quả vô bờ trong sự phát triển của trẻ. Ở nước ta, việc nghiên cứu, tiếp nhận những kết quả đó đã được quan tâm và triển khai từ...

   6 p thuvienbrvt 28/09/2021 5 0

 • Căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông trước khi có thiên tai

  Căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông trước khi có thiên tai

  Bài viết tóm tắt thực trạng biểu hiện và mức độ căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông Huyện Văn Chấn - Yên Bái trước khi có thiên tai; phân tích những nhân tố tác động tới thực trạng này; đồng thời khái quát một số đề xuất nhằm góp phần phòng ngừa và giảm bớt căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông trước khi có...

   7 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • Một số nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hành vi ứng dụng (applied behavior analysis – ABA) trong can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Một số nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hành vi ứng dụng (applied behavior analysis – ABA) trong can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Bài viết xin giới thiệu về phương pháp ABA và những bài báo khoa học của các nhà nghiên cứu trên thế giới khẳng định về hiệu quả của ABA trong quá trình can thiệp trẻ RLPTK về vấn đề giao tiếp, kĩ năng xã hội, kĩ năng thích ứng, hành vi thách thức và các môn học, giúp GV và CM trẻ RLPTK có sơ sở và niềm tin sử dụng ABA trong can thiệp trẻ RLPTK...

   8 p thuvienbrvt 28/09/2021 6 0

 • Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo in của công chúng tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

  Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo in của công chúng tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

  Trong thời đại công nghệ số, công chúng báo in có những thay đổi rõ rệt trong xu hướng tiếp nhận thông tin. Không chỉ tin tức, công chúng còn đòi hỏi các tòa soạn báo in phải thể hiện những quan điểm, góc nhìn riêng biệt, đặc sắc. Bài viết đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp để các tòa soạn báo in có những thay đổi phù hợp với các xu...

   10 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • “Tắt tố” trong các tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

  “Tắt tố” trong các tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

  Bài viết này đề cập đến hiện trạng của việc sử dụng “tắt tố” trong các tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt, và đề xuất một số giải pháp để cải thiện hiệu quả của việc sử dụng “tắt tố” trong các tiêu đề báo tiếng Anh và tiếng Việt.

   6 p thuvienbrvt 28/09/2021 5 0

 • Quan điểm Hồ Chí Minh về báo chí

  Quan điểm Hồ Chí Minh về báo chí

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh là di sản to lớn, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển nền báo chí cách mạng, góp phần làm phong phú nền văn hóa dân tộc. Di sản báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là một bộ phận hữu cơ quan trọng trong...

   10 p thuvienbrvt 28/09/2021 8 0

 • Hiện tượng tin tức giả, một số phương thức nhận biết và ngăn chặn

  Hiện tượng tin tức giả, một số phương thức nhận biết và ngăn chặn

  Bài viết nghiên cứu tổng quan những vấn đề cơ bản liên quan đến tin tức giả như khái niệm, các loại tin giả phổ biến, làm thế nào nhận biết tin giả, tin sai lệch, cách thức lan truyền của tin giả và sau cùng là đề xuất giải pháp xử lý, ngăn chặn

   8 p thuvienbrvt 28/09/2021 6 0

 • Vấn đề chuẩn hóa hệ thuật ngữ Thông tin - thư viện tiếng Việt

  Vấn đề chuẩn hóa hệ thuật ngữ Thông tin - thư viện tiếng Việt

  Bài viết hướng tới chuẩn hóa thuật ngữ Thông tin - Thư viện đang là một trong những nhiệm vụ cấp bách không chỉ của giới ngôn ngữ học. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   8 p thuvienbrvt 28/09/2021 6 0

 • Một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viện đại học ở Việt Nam

  Một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viện đại học ở Việt Nam

  Bài viết trình bày khái niệm về năng lực thông tin, phân tích thực trạng đào tạo năng lực thông tin và đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên đại học ở Việt Nam.

   7 p thuvienbrvt 28/09/2021 8 0

 • Một chương trình đào tạo ngành thư viện thông tin vừa đáp ứng nhu cầu vừa làm thay đổi nhu cầu xã hội

  Một chương trình đào tạo ngành thư viện thông tin vừa đáp ứng nhu cầu vừa làm thay đổi nhu cầu xã hội

  Khoa Thư viện Thông tin Trường Đại học Sài Gòn đã thiết kế một chương trình đào tạo ngành Thư viện Thông tin hoàn toàn đổi mới đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo phê duyệt vào năm 2007. Chương trình đang được đưa vào giảng dạy thành công với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực vừa đáp ứng nhu cầu vừa làm thay đổi nhu cầu Ngành thư viện...

   7 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số