• Vai trò của công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi thư viện học thuật

  Vai trò của công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi thư viện học thuật

  Bài viết này trình bày đánh giá về vai trò của các tiện ích công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi các dịch vụ thư viện học thuật. Bắt đầu với một cái nhìn tổng quan về sự phát triển lịch sử của các thư viện học thuật, bài báo cũng thảo luận sự phát triển công nghệ đổi mới trong học tập, quản lý dữ liệu và tác động của chúng...

   9 p thuvienbrvt 29/03/2021 6 0

 • Khai thác tài liệu xám trong các thư viện đại học Việt Nam góp phần xây dựng trung tâm tri thức số

  Khai thác tài liệu xám trong các thư viện đại học Việt Nam góp phần xây dựng trung tâm tri thức số

  Bài viết trình bày việc tìm hiểu định nghĩa về tài liệu xám, các khó khăn, thách thức trong việc tổ chức và truy cập tài liệu xám, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị mang tính khả thi đối với các thư viện đại học Việt Nam trong việc khai thác nguồn tài liệu giá trị này nhằm làm phong phú thêm các nguồn lực của Trung tâm Tri thức...

   9 p thuvienbrvt 29/03/2021 7 0

 • Đạo văn trong quản trị tri thức số tại Việt Nam

  Đạo văn trong quản trị tri thức số tại Việt Nam

  Bài viết Đề cập đến các khái niệm liên quan đến quản trị tri thức số và vấn đề quản lý chất lượng nguồn tri thức được tạo mới trong chu trình quản trị tri thức số. Phân tích các yếu tố có tác động tích cực và tiêu cực tới vấn đề đạo văn và kiểm soát đạo văn trong môi trường tri thức số. Đưa ra một số giải pháp tăng cường...

   12 p thuvienbrvt 29/03/2021 5 0

 • Mô hình trung tâm tri thức số tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra về nhân lực

  Mô hình trung tâm tri thức số tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra về nhân lực

  Bài viết này tập trung vào các nội dung sau: Phân tích đặc điểm của Trung tâm Tri thức số (TTTTS), yêu cầu về nhân lực trong TTTTS; luận giải đánh giá thực trạng nhân lực trong các thư viện (TV) và trung tâm thông tin (TTTT) ở Việt Nam; Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực thông tin thư viện nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả các TTTTS.

   19 p thuvienbrvt 29/03/2021 7 0

 • Thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện đại học ở Việt Nam - kiến nghị và giải pháp

  Thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện đại học ở Việt Nam - kiến nghị và giải pháp

  Nội dung của bài viết này tập trung vào việc khảo sát, đánh giá thực trạng việc ứng dụng KHCN tại các thư viện đại học nói chung và thư viện TQB nói riêng. Đồng thời, bài nghiên cứu cũng đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao việc ứng dụng KHCN trong các hoạt động của thư viện.

   14 p thuvienbrvt 29/03/2021 8 0

 • Phát triển trung tâm tri thức – thư viện trong trường đại học

  Phát triển trung tâm tri thức – thư viện trong trường đại học

  Bài viết nghiên cứu sự cần thiết phát triển thư viện số thành Trung tâm Tri thức số; nghiên cứu các mô hình Trung tâm Tri thức số trên thế giới; phân tích đặc điểm, chức năng và đề xuất tên gọi Trung tâm tri thức – Thư viện trong trường đại học.

   25 p thuvienbrvt 29/03/2021 3 0

 • Xây dựng cơ sở tri thức cho thư viện các trường đại học - một yêu cầu cấp thiết

  Xây dựng cơ sở tri thức cho thư viện các trường đại học - một yêu cầu cấp thiết

  Bài viết giới thiệu những khái niệm cơ bản về cơ sở tri thức, lợi ích của cơ sở tri thức, những thuộc tính của cơ sở tri thức và quá trình xây dựng cơ sở tri thức cho thư viện các trường đại học, một yêu cầu cấp thiết và khả thi đối với thư viện các trường đại học ở nước ta hiện nay.

   16 p thuvienbrvt 29/03/2021 4 0

 • Quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số và vai trò của quản trị tri thức

  Quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số và vai trò của quản trị tri thức

  Nghiên cứu này phân tích những mô hình, xu hướng và yêu cầu của quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số, đồng thời xem xét vai trò của quản trị tri thức đối với các chức năng cơ bản của quản trị nhân lực như thu hút, đào tạo và phát triển, duy trì nguồn nhân lực.

   19 p thuvienbrvt 29/03/2021 1 0

 • Nền tảng internet kết nối vạn vật (IoT), ứng dụng trong các cơ quan thông tin - thư viện hiện đại

  Nền tảng internet kết nối vạn vật (IoT), ứng dụng trong các cơ quan thông tin - thư viện hiện đại

  Mục đích chung của bài báo là cung cấp cái nhìn tổng quát với những đặc tính nổi bật về một số nền tảng công nghệ Internet kết nối vạn vật (Internet of Things: IoT) có thể phát triển cho các cơ quan thông tin (Information Agencies: IA) như thư viện, kho lưu trữ, viện bảo tàng, v.v.

   14 p thuvienbrvt 29/03/2021 1 0

 • Dữ liệu 3D, thực tại ảo trong phát triển mô hình trung tâm tri thức số cho các thư viện Việt Nam

  Dữ liệu 3D, thực tại ảo trong phát triển mô hình trung tâm tri thức số cho các thư viện Việt Nam

  Sự phát triển của công nghệ thông tin, kể cả phần cứng và phần mềm đã đẩy mạnh nhiều lĩnh vực phát triển, trong đó có công nghệ 3D và thực tại ảo. Bài viết này đề cập đến quy trình xây dựng dữ liệu 3D, thực tại ảo một số vấn đề cơ bản trong trong công nghệ 3D, thực tại ảo tại Trung tâm Thông tin thư viện – ĐHQG Hà Nội.

   11 p thuvienbrvt 29/03/2021 3 0

 • Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong thư viện

  Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong thư viện

  Điện toán đám mây đã trở thành một trong những công nghệ được sử dụng nhiều nhất bởi rất nhiều các tổ chức trên toàn thế giới. Bài viết này sẽ cung cấp những hiểu biết về cách để các thư viện có thể tối ưu hóa các dịch vụ của mình với điện toán đám mây

   14 p thuvienbrvt 29/03/2021 3 0

 • Tác động của chuyển đổi số trong quản trị tri thức - xu thế phát triển của trung tâm tri thức số

  Tác động của chuyển đổi số trong quản trị tri thức - xu thế phát triển của trung tâm tri thức số

  Quản trị tri thức là quản lý hệ thống tài sản trí tuệ của một tổ chức, là sự phối hợp có chủ đích và có hệ thống của con người với công nghệ và những quy trình quản lý nhằm thúc đẩy việc nắm bắt, sáng tạo, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả các tri thức cá nhân cũng như tri thức của tổ chức.

   14 p thuvienbrvt 29/03/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số