• Thiết kế kế bài giảng tâm lý học theo kỹ thuật dạy học hợp đồng

  Thiết kế kế bài giảng tâm lý học theo kỹ thuật dạy học hợp đồng

  Chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ hệ thống hướng đến mục tiêu trung tâm là nâng cao chất lượng cho nền giáo dục đại học. Bài viết giới thiệu kỹ thuật dạy học theo hợp đồng trong dạy học Tâm lý học.

   8 p thuvienbrvt 29/03/2021 1 0

 • Ứng dụng các thuật toán học máy để đánh giá bộ cơ sở dữ liệu trong phân loại rối loạn phổ tự kỷ

  Ứng dụng các thuật toán học máy để đánh giá bộ cơ sở dữ liệu trong phân loại rối loạn phổ tự kỷ

  Bài viết trình bày kết quả đánh giá bộ cơ sở dữ liệu trong phân loại rối loạn phổ tự kỷ (ASD) trẻ em trên kho dữ liệu UCI. Chúng tôi tiến hành đánh giá bộ dữ liệu với các thuật toán SVM và Random Forest, đồng thời khảo sát thêm các thuật toán Decision Trees, Logistic Regression, K-Nearest-Neighbors, Naïve Bayes, và mạng nơ-ron Multi Layer Perceptron (MLP).

   13 p thuvienbrvt 29/03/2021 1 0

 • Bản đồ hành vi xã hội - hướng tiếp cận mới trong giáo dục hành vi thích ứng của trẻ khuyết tật trí tuệ

  Bản đồ hành vi xã hội - hướng tiếp cận mới trong giáo dục hành vi thích ứng của trẻ khuyết tật trí tuệ

  Nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở định hướng lí thuyết bản đồ hành vi xã hội – một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới trong giáo dục hành vi thích ứng cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Xác định rõ hành vi mong đợi và hành vi không mong đợi được liệt kê và sơ đồ hóa một cách chi tiết, kết hợp với các mẫu bản đồ hành vi xã hội...

   13 p thuvienbrvt 29/03/2021 3 0

 • Đo lường mức độ căng thẳng đối với công việc của viên chức trong các trường đại học

  Đo lường mức độ căng thẳng đối với công việc của viên chức trong các trường đại học

  Nội dung của bài viết trình bày nghiên cứu thực hiện đo lường mức độ căng thẳng đối với công việc, sử dụng mô hình phương trình cấu trúc (SEM) và dựa trên mẫu khảo sát từ 279 viên chức trong một số trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

   8 p thuvienbrvt 29/03/2021 1 0

 • Thuyết phân tâm học và vận dụng vào hoạt động công tác xã hội với trẻ em

  Thuyết phân tâm học và vận dụng vào hoạt động công tác xã hội với trẻ em

  Phân tâm học là học thuyết nghiên cứu về thế giới bên trong con người, thông qua các hành vi được biểu hiện ra bên ngoài, từ đó có thể tìm ra giải pháp để điều chỉnh những hành vi “lệch chuẩn”. Ngày nay, trước những biến động trong cuộc sống hiện đại, nhiều vấn đề cần đặt ra để giải quyết về mặt tâm lý - xã hội, đặc biệt là...

   8 p thuvienbrvt 29/03/2021 2 0

 • Một vài ý kiến đề xuất xây dựng hệ thống thư viện số thông tin khoa học xã hội

  Một vài ý kiến đề xuất xây dựng hệ thống thư viện số thông tin khoa học xã hội

  Bài viết với mục đích tham góp thêm một số ý kiến trong việc triển khai hệ thống thư viện số nguồn tài nguyên thông tin khoa học xã hội thông qua việc tổng hợp và phân tích một số tư liệu, phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực thông tin thư viện để làm cơ sở đưa ra ý kiến đề xuất.

   11 p thuvienbrvt 29/03/2021 7 0

 • Số hóa và chuyển đổi số trong hoạt động thư viện

  Số hóa và chuyển đổi số trong hoạt động thư viện

  Chuyển đổi số (Digital Transformation) là khái niệm ra đời trong thời đại internet bùng nổ, đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công nghệ số (digitalize) vào tất cả các khía cạnh của các tổ chức, doanh nghiệp.

   10 p thuvienbrvt 29/03/2021 8 0

 • Thư viện số đại học trong môi trường điện toán đám mây - các vấn đề an toàn thông tin và toàn vẹn dữ liệu số

  Thư viện số đại học trong môi trường điện toán đám mây - các vấn đề an toàn thông tin và toàn vẹn dữ liệu số

  Chuyển đổi số (digital transformation) đang trở thành chiến lược tại các doanh nghiệp, tổ chức, các trường đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở nước ta hiện nay. Các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud computing) giúp mọi người tiếp cận thông tin nhanh hơn, tổng hợp hơn, làm...

   14 p thuvienbrvt 29/03/2021 6 0

 • Liên thông thư viện Việt Nam trong sứ mệnh quản trị tri thức số

  Liên thông thư viện Việt Nam trong sứ mệnh quản trị tri thức số

  Bài viết luận giải về sự cần thiết phải kết nối liên thông các thư viện trong bối cảnh thực hiện sứ mệnh quản trị tri thức số. Thông qua kết quả khảo sát thực trạng kết nối liên thông các thư viện tại Việt Nam, bài viết nhận định về những tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục.

   12 p thuvienbrvt 29/03/2021 6 0

 • Xây dựng kho dữ liệu thư viện trong kỷ nguyên khoa học dữ liệu

  Xây dựng kho dữ liệu thư viện trong kỷ nguyên khoa học dữ liệu

  Khoa học dữ liệu là lĩnh vực không thể thiếu cho nhu cầu phát triển của xã hội trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, được sử dụng nhằm mục đích hỗ trợ việc đưa ra quyết định hoặc dự đoán. Kho dữ liệu cho phép tích hợp các siêu dữ liệu từ các nguồn mang lại tiềm năng khai thác thông tin cho người sử dụng.

   10 p thuvienbrvt 29/03/2021 7 0

 • Chính sách tài chính với việc đào tạo nguồn nhân lực thư viện số tại Việt Nam

  Chính sách tài chính với việc đào tạo nguồn nhân lực thư viện số tại Việt Nam

  Bài viết tập trung phân tích các chính sách tài chính cho đào tạo nói chung và đào tạo nhân lực thư viện số nói riêng. Qua đó, rút ra một số khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động này.

   16 p thuvienbrvt 29/03/2021 6 0

 • Xây dựng và phát triển các bộ sưu tập số tại Thư viện quốc gia Việt Nam

  Xây dựng và phát triển các bộ sưu tập số tại Thư viện quốc gia Việt Nam

  Bài viết giới thiệu về quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ sử dụng trong công tác số hóa tại Thư viện Quốc gia Việt Nam; Một số bộ sưu tập số đang xây dựng, phát triển và các yếu tố tác động đến quá trình xây dựng bộ sưu tập số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

   17 p thuvienbrvt 29/03/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số