• Khả năng cạnh tranh của các khu kinh tế, khu công nghiệp: Nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và các nước ASEAN

  Khả năng cạnh tranh của các khu kinh tế, khu công nghiệp: Nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và các nước ASEAN

  Khả năng cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả khi đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN). Nghiên cứu này được thực hiện nhằm so sánh khả năng cạnh tranh của các KKT, KCN ở Việt Nam với các nước thuộc ASEAN,từ đó chỉ ra các điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu...

   11 p thuvienbrvt 28/09/2021 4 0

 • Phát triển công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ khía cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ xúc tiến thương mại

  Phát triển công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ khía cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ xúc tiến thương mại

  Bài viết phân tích thực trạng hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đề xuất kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ này, thúc đẩy tăng trưởng cho ngành công nghiệp chế biến, tăng thu ngân sách cho địa phương.

   11 p thuvienbrvt 28/09/2021 4 0

 • Thực trạng kênh phân phối sản phẩm chè của các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

  Thực trạng kênh phân phối sản phẩm chè của các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

  Bài viết này đi sâu phân tích thực trạng phát triển kênh phân phối sản phẩm chè, tìm ra những nguyên nhân, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong phân phối, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp chè tỉnh Thái Nguyên.

   11 p thuvienbrvt 28/09/2021 3 0

 • Giải pháp phát triển kênh phân phối hàng nông sản của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  Giải pháp phát triển kênh phân phối hàng nông sản của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm và chức năng của kênh phân phối hàng nông sản; Thực trạng kênh phân phối hàng nông sản ở Việt Nam hiện nay; Giải pháp phát triển kênh phân phối hàng nông sản.

   9 p thuvienbrvt 28/09/2021 3 0

 • Đánh giá kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại các trường đại học theo hướng tiếp cận năng lực trong công cuộc chuyển đổi số

  Đánh giá kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại các trường đại học theo hướng tiếp cận năng lực trong công cuộc chuyển đổi số

  Bài viết trình bày ngắn gọn các lý thuyết về phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại các trường đại học. Từ đó, đề xuất một số giải pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế theo hướng tiếp cận năng lực để phù hợp với công cuộc chuyển đổi số.

   12 p thuvienbrvt 28/09/2021 4 0

 • Chuỗi cung ứng cà phê ở Tây Nguyên – thực trạng và giải pháp

  Chuỗi cung ứng cà phê ở Tây Nguyên – thực trạng và giải pháp

  Từ việc nghiên cứu thực trạng cà phê ở Tây Nguyên nói chung và chuỗi cung ứng cà phê Tây Nguyên nói riêng, bài viết đánh giá được những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển chuỗi cung ứng và từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng cà phê Tây Nguyên.

   9 p thuvienbrvt 28/09/2021 4 0

 • Cơ cấu kinh tế Việt Nam năm 2025 - Dự báo bằng mô hình ARIMA

  Cơ cấu kinh tế Việt Nam năm 2025 - Dự báo bằng mô hình ARIMA

  Bài viết sử dụng mô hình ARIMA để dự báo cơ cấu kinh tế Việt Nam năm 2025. Số liệu nghiên cứu là giá trị sản xuất các khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; Khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch vụ từ năm 1987 đến năm 2019 không tính đến giá trị của khu vực thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm.

   14 p thuvienbrvt 28/09/2021 3 0

 • “Nhân vị yêu” trong “Đi qua thương nhớ” của Nguyễn Phong Việt

  “Nhân vị yêu” trong “Đi qua thương nhớ” của Nguyễn Phong Việt

  Hướng tiếp cận từ lí thuyết hiện sinh (liên kí hiệu với các mã nghệ thuật khác) sẽ giúp cho việc tìm hiểu, giải mã thấu đáo nhân vị yêu trong thơ Nguyễn Phong Việt. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm được ngôn từ nghệ thuật mang tư duy hiện sinh định vị một nhân vị yêu độc đáo, là một trong những yếu tố “trội” góp phần...

   21 p thuvienbrvt 28/09/2021 5 0

 • Điểm nhìn trần thuật trong sử thi Ramayana của Ấn Độ

  Điểm nhìn trần thuật trong sử thi Ramayana của Ấn Độ

  Điểm nhìn là một vấn đề then chốt của kết cấu. Tác giả không thể miêu tả, trần thuật các sự kiện về đời sống nếu không lựa chọn một điểm nhìn đối với sự vật, hiện tượng. Điểm nhìn nghệ thuật giúp cho người đọc, người nghe có được một cái nhìn sâu hơn về cấu tạo nghệ thuật của tác phẩm để hiểu sâu sắc hơn những giá...

   9 p thuvienbrvt 28/09/2021 5 0

 • Yếu tố thời gian trong người đua diều và ngàn mặt trời rực rỡ của Khaled Hosseini

  Yếu tố thời gian trong người đua diều và ngàn mặt trời rực rỡ của Khaled Hosseini

  Bài viết nghiên cứu cách sử dụng và vai trò của yếu tố thời gian trong Người đua diều và Ngàn mặt trời rực rỡ (hai cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, bán chạy nhất của Khaled Hosseini những năm gần đây). Nhờ đó, hai mạch chuyện kể về lịch sử, chính trị, văn hóa, xã hội và đời tư của đất nước và con người Afghanistan trở nên đa diện, chân...

   9 p thuvienbrvt 28/09/2021 6 0

 • Kịch Samuel Beckett: Hủy diệt thành tố của kết cấu kịch truyền thống

  Kịch Samuel Beckett: Hủy diệt thành tố của kết cấu kịch truyền thống

  Bài viết chỉ ra các thành tố của kết cấu kịch mà Samuel Beckett đã hủy diệt so với kết cấu của kịch truyền thống. Đó là việc ông thủ tiêu lời thoại, nhân vật, cốt truyện (xung đột, kịch tính). Những cách tân về kết cấu trong kịch của Samuel Beckett đã đem đến sự mới lạ cho người tiếp nhận vốn quen với kết cấu của kịch truyền thống.

   9 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • Thơ Nguyễn Vỹ trong tiếp nhận của phê bình văn học ở miền Nam giai đoạn 1954 – 1975

  Thơ Nguyễn Vỹ trong tiếp nhận của phê bình văn học ở miền Nam giai đoạn 1954 – 1975

  Bài viết Thơ Nguyễn Vỹ trong tiếp nhận của phê bình văn học ở miền Nam 1954 - 1975, đề cập đến hai vấn đề mà các nhà phê bình văn học ở miền Nam tập trung luận giải đó là: Nguyễn Vỹ - nhà thơ với những khát khao đổi mới và cách tân và Nguyễn Vỹ - nhà thơ với ý thức phản kháng và một cá tính sáng tạo. Đây cũng là những phẩm tính làm nên...

   7 p thuvienbrvt 28/09/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số