• Đặc trưng giới trong thơ nữ Việt Nam từ sau đổi mới

  Đặc trưng giới trong thơ nữ Việt Nam từ sau đổi mới

  Bài viết tập trung tìm hiểu sự biểu hiện của giới trong thơ nữ Việt Nam từ sau năm 1986 trên hai phương diện quan niệm sáng tác và ngôn ngữ nghệ thuật để bước đầu thâm nhập vào thế giới thơ nữ Việt Nam một cách hệ thống, khoa học.

   11 p thuvienbrvt 28/05/2022 9 0

 • Những hàng giậu xanh và tư tưởng mĩ học sinh thái trong thơ ca trung đại Việt Nam

  Những hàng giậu xanh và tư tưởng mĩ học sinh thái trong thơ ca trung đại Việt Nam

  Bài viết tiếp cận hình ảnh hàng giậu từ một góc nhìn khác: Góc nhìn mĩ học sinh thái. Từ góc nhìn này, bài viết tập trung phân tích ý nghĩa của hình ảnh những hàng giậu xanh trong việc thể hiện mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, xây dựng nên một thế giới cộng sinh mang nét đẹp riêng của văn học trung đại Việt Nam.

   8 p thuvienbrvt 28/05/2022 8 0

 • Không gian đô thị và cảm quan hiện thực trong truyện ngắn trào phúng của Nguyễn Công Hoan

  Không gian đô thị và cảm quan hiện thực trong truyện ngắn trào phúng của Nguyễn Công Hoan

  Nguyễn Công Hoan là cây bút truyện ngắn bậc thầy của giai đoạn văn học 1930 – 1945 ở nước ta. Một trong các yếu tố góp phần làm nên đặc sắc bút pháp tự sự của ông là việc khai thác triệt để tác dụng của tình huống truyện, đặt nhân vật trong không gian khác nhau để nhân vật tự bộc lộ phẩm chất của mình một cách chân thực nhất. Nhà văn...

   9 p thuvienbrvt 28/05/2022 5 0

 • Sắc thái tiếng cười trong thơ Nôm trào phúng Học Lạc

  Sắc thái tiếng cười trong thơ Nôm trào phúng Học Lạc

  Bài viết hướng đến mục đích trọng tâm là làm rõ một đặc trưng nổi bật trong phong cách trào phúng bộc trực, sâu cay của nhà thơ. Ngoài ra, bài viết còn đóng góp về mặt tư liệu, sưu tầm các sáng tác thơ Nôm trào phúng của Học Lạc đang có xu hướng bị thất truyền hoặc bị dân gian hóa từ trước đến nay.

   12 p thuvienbrvt 28/05/2022 5 0

 • Truyền thông xã hội trong hoạt động chia sẻ và kết nối học thuật số trên thế giới và tại Việt Nam

  Truyền thông xã hội trong hoạt động chia sẻ và kết nối học thuật số trên thế giới và tại Việt Nam

  Bài viết trình bày tổng quan về truyền thông xã hội trong học thuật số trên thế giới và thực trạng vận dụng tại Việt Nam, từ đó đưa ra nhận định chung về xu hướng phát triển của học thuật số nhằm đưa ra phương hướng hình thành cộng đồng chia sẻ và kết nối các nhà khoa học Việt Nam.

   9 p thuvienbrvt 28/05/2022 7 0

 • Tác động của kênh Facebook trong việc xây dựng trang thông tin điện tử

  Tác động của kênh Facebook trong việc xây dựng trang thông tin điện tử

  Facebook đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong văn hóa tinh thần của mọi người. Facebook là một dịch vụ cho phép kết nối các thành viên có cùng sở thích trên mạng internet với nhau. Mục tiêu cho việc lập ra Fanpage là cung cấp thêm điểm tiếp cận các sản phẩm-dịch vụ thư viện, toàn bộ thông tin, dữ liệu, hình ảnh, sự kiện và các hoạt...

   7 p thuvienbrvt 28/05/2022 5 0

 • Bộ sưu tập tài liệu môn học đối với chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong môi trường giáo dục đại học ở Việt Nam

  Bộ sưu tập tài liệu môn học đối với chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong môi trường giáo dục đại học ở Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu về khái niệm, vai trò, thực trạng xây dựng bộ sưu tập tài liệu môn học tại các trường đại học ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp thiết thực xây dựng và phát triển bộ sưu tập tài liệu môn học tại các trường đại học, hình thành mạng lưới liên kết dữ liệu giữa các trường đại học cùng khối ngành và hướng tới xây...

   8 p thuvienbrvt 28/05/2022 8 0

 • Thực tiễn cung cấp dịch vụ học thuật số tại các thư viện đại học trên thế giới

  Thực tiễn cung cấp dịch vụ học thuật số tại các thư viện đại học trên thế giới

  Bài viết phân tích nội dung website của 9 thư viện đại học (TVĐH) trên thế giới hiện đang cung cấp hệ thống dịch vụ học thuật số, kết quả nghiên cứu cho thấy các đặc điểm của dịch vụ học thuật số thông qua bốn khía cạnh (1) cơ cấu tổ chức, (2) chức năng, (3) phương thức và nội dung phục vụ, (4) các nguồn lực của dịch vụ học thuật số.

   12 p thuvienbrvt 28/05/2022 5 0

 • Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và vấn đề đặt ra đối với các thư viện trường đại học ở Việt Nam

  Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và vấn đề đặt ra đối với các thư viện trường đại học ở Việt Nam

  Bài viết tổng quan về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học và vấn đề đặt ra đối với các thư viện trường đại học ở Việt Nam trong việc đảm bảo các điều kiện đáp ứng các yêu cầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và kiểm định chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải...

   7 p thuvienbrvt 28/05/2022 5 0

 • Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSPACE 5.4 trong xây dựng và quản lý tài nguyên số

  Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSPACE 5.4 trong xây dựng và quản lý tài nguyên số

  Nghiên cứu này phân tích những ưu điểm và hạn chế của phần mềm nhằm khai thác và ứng dụng vào việc quản lý tài nguyên số tại Trung tâm Học liệu và truyền thông. Đồng thời đề xuất phương pháp chuyển đổi kho dữ liệu số từ các hệ thống cũ sang hệ thống mới và chính sách cập nhật dữ liệu dàng cho từng đối tượng, từng đơn vị.

   6 p thuvienbrvt 28/05/2022 5 0

 • Chỉ dẫn trích dẫn - một sản phẩm của trắc lượng thư mục

  Chỉ dẫn trích dẫn - một sản phẩm của trắc lượng thư mục

  Bài viết giới thiệu khái niệm trắc lượng thư mục, khái niệm chỉ dẫn trích dẫn, ý nghĩa của chỉ dẫn trích dẫn. Giới thiệu mô hình thiết kế một chỉ dẫn trích dẫn dưới góc độ lịch sử, cách tiếp cận hiện đại và mô tả mô hình thực tế thông qua cơ sở dữ liệu trích dẫn Scopus. Trên cơ sở xem xét hiện trạng, đề xuất xây dựng CSDL chỉ...

   9 p thuvienbrvt 28/05/2022 6 0

 • Những kỹ năng số cần thiết giúp người sử dụng tương tác hiệu quả trong môi trường số

  Những kỹ năng số cần thiết giúp người sử dụng tương tác hiệu quả trong môi trường số

  Bài viết giới thiệu hai nhóm kỹ năng số (cơ bản và nâng cao) cho người sử dụng, mục đích giúp người sử dụng nhận thức được các kỹ năng số cần có, từ đó có ý thức trong việc tích lũy, học tập để trang bị các kỹ năng góp phần nâng cao hiệu quả tương tác trong môi trường số.

   7 p thuvienbrvt 28/05/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số