• Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác

  Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác

  Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp là một trong những nội dung cơ bản, chủ yếu của chủ nghĩa Mác. Sự vận dụng học thuyết này trong thực tiễn cách mạng đòi hỏi phải có sự trung thành và sáng tạo. Trong thời đại ngày nay, đang có những ý kiến khác nhau về học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác.

   13 p thuvienbrvt 29/12/2020 6 0

 • Quan niệm của William James về chân lí

  Quan niệm của William James về chân lí

  Trong các nhà triết học thực dụng Mĩ, William James là người đã phát triển lí thuyết chân lí thành một hệ thống lí luận nền tảng của chủ nghĩa thực dụng. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến quan niệm và những đóng góp hết sức độc đáo của W.James về chân lí.

   7 p thuvienbrvt 29/12/2020 5 0

 • Một số quan điểm cơ bản của Krishnamurti về nhận thức

  Một số quan điểm cơ bản của Krishnamurti về nhận thức

  Bài viết này xem xét một số quan điểm cơ bản của Krishnamurti về nhận thức. Ông cho rằng điều kiện để có được một tâm trí tự do là chính khả năng của tâm trí có thoát khỏi được tri kiến thức của chính mình hay không. Chính con người bị điều kiện hóa bởi tri thức đã tự loại bỏ điều kiện tồn tại của tâm trí tự do.

   6 p thuvienbrvt 29/12/2020 5 0

 • Một số quan điểm về thế giới quan của chủ nghĩa hậu hiện đại

  Một số quan điểm về thế giới quan của chủ nghĩa hậu hiện đại

  Những người theo chủ nghĩa hậu hiện đại tỏ ra nghi ngờ về sự tồn tại của thế giới khách quan tuyệt đối trong nhận thức của con người. Họ cho rằng ngôn ngữ và sự nhận thức của cộng đồng văn hóa đã sáng tạo ra thế giới và tạo nên cảm giác về thế giới này.

   8 p thuvienbrvt 29/12/2020 6 0

 • Đạo đức học thực tiễn của Xô-Crát

  Đạo đức học thực tiễn của Xô-Crát

  Bài viết sẽ trình bày những nội dung cơ bản nhất của đạo đức học Xô-crát và làm rõ tính thực tiễn của đạo đức học Xô-crát trên các phương diện: Nguồn gốc thực tiễn của đạo đức học Xô-crát; tính thực tiễn của đạo đức học Xô-crát thể hiện trên những nội dung cơ bản trong học thuyết của ông; cuộc đời Xô-crát là minh chứng thực...

   5 p thuvienbrvt 29/12/2020 4 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên trung học cơ sở

  Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên trung học cơ sở

  Bài viết dưới đây phản ánh kết quả thực trạng năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên Trung học cơ sở hiện nay. Đặc biệt, bài viết tập trung làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên Trung học cơ sở, bao gồm: Các yếu tố chủ quan (Về phía giáo viên) và các yếu tố khách quan (Về phía phía học sinh và phụ huynh,...

   9 p thuvienbrvt 29/12/2020 7 0

 • Thực trạng lựa chọn phương pháp điều trị của phụ huynh cho con có rối loạn phổ tự kỉ

  Thực trạng lựa chọn phương pháp điều trị của phụ huynh cho con có rối loạn phổ tự kỉ

  Tự kỉ là một dạng rối loạn phát triển nghiêm trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của cá nhân bị mắc phải. Do chưa có phương thức chữa khỏi, rất nhiều phương pháp điều trị và can thiệp cho trẻ tự kỉ đã được phát triển. Điều này đã dẫn tới nhiều vấn đề trong quá trình các phụ huynh có con tự kỷ lựa chọn phương pháp điều...

   8 p thuvienbrvt 29/12/2020 5 0

 • Hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Bài viết, trên cơ sở đối chiếu các thành tựu nghiên cứu lý luận và thực tiễn phong phú của HTSKTTHĐ trên thế giới với thực tiễn phát triển lĩnh vực này ở Việt Nam, xác định hệ thống các vấn đề cốt lõi cần tập trung nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực này.

   6 p thuvienbrvt 29/12/2020 5 0

 • Vai trò, đặc điểm và ý nghĩa của kĩ năng quan sát đối với trẻ 5-6 tuổi

  Vai trò, đặc điểm và ý nghĩa của kĩ năng quan sát đối với trẻ 5-6 tuổi

  Bài viết trình bày khái quát cơ sở lí luận về kĩ năng quan sát của trẻ 5-6 tuổi: Khái niệm kĩ năng quan sát; biểu hiện kĩ năng quan sát; đặc điểm kĩ năng quan sát của trẻ 5-6 tuổi; cơ sở tâm lí của kĩ năng quan sát ở trẻ 5-6 tuổi; vai trò của quan sát đối với sự phát triển nhận thức của trẻ 5-6 tuổi. Đây sẽ là cơ sở để nghiên cứu đánh...

   6 p thuvienbrvt 29/12/2020 6 0

 • Hành vi tự gây tổn thương ở trẻ vị thành niên: Thực trạng, các mô hình lý giải, các chiến lược phòng ngừa và can thiệp trong trường học

  Hành vi tự gây tổn thương ở trẻ vị thành niên: Thực trạng, các mô hình lý giải, các chiến lược phòng ngừa và can thiệp trong trường học

  Các hành vi tự làm tổn thương (HVTLTT) là sự phá hủy một cách có chủ đích các phần của cơ thể mà không kèm theo ý định tự sát. Bài viết này tổng hợp các nghiên cứu về HVTLTT ở trẻ vị thành niên (VTN), bao gồm định nghĩa, thực trạng, các mô hình lý giải, các chiến lược phòng ngừa và can thiệp dựa trên trường học. HVTLTT có tỉ lệ cao hơn và...

   7 p thuvienbrvt 29/12/2020 5 0

 • Nhận thức của giáo viên phổ thông về giáo dục hòa nhập cho học sinh rối loạn tăng động giảm chú ý

  Nhận thức của giáo viên phổ thông về giáo dục hòa nhập cho học sinh rối loạn tăng động giảm chú ý

  Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu nhận thức của giáo viên phổ thông về giáo dục hòa nhập cho trẻ RLTĐGCY, được thực hiện trên 194 giáo viên từ tiểu học cho đến trung học phổ thông từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nam Định và Hà Nam.

   7 p thuvienbrvt 29/12/2020 5 0

 • Rối loạn stress sau sang chấn và các hình thức can thiệp của công tác xã hội

  Rối loạn stress sau sang chấn và các hình thức can thiệp của công tác xã hội

  Bài viết này là tài liệu hữu ích cho những người làm công tác chuyên môn như nhân viên CTXH, nhân viên tham vấn,... cũng như cộng đồng để tăng thêm nhận thức, từ đó hỗ trợ hiệu quả đối những người bị mắc chứng rối loạn này.

   7 p thuvienbrvt 29/12/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số