• Ứng dụng hệ thống tiếp thị ngang trong giao nhận hàng hóa

  Ứng dụng hệ thống tiếp thị ngang trong giao nhận hàng hóa

  Bài nghiên cứu được hình thành từ phân tích về những bất cập trong hệ thống giao nhận hàng của các sàn giao dịch thương mại điện tử. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính tại bàn giấy, nhóm tác giả đã đi sâu tìm hiểu thực trạng của dịch vụ giao nhận trong thương mại điện tử cũng như tổng quan về sự phân bổ các cửa hàng tiện lợi cùng...

   9 p thuvienbrvt 28/09/2021 6 0

 • Nền công nghiệp gia công: Thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế

  Nền công nghiệp gia công: Thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế

  Bài viết trình bày việc đề xuất hai khuyến nghị cơ bản để thúc đẩy chuyển từ nền công nghiệp mang nặng tính chất gia công/lắp ráp sang nền công nghiệp chế tạo có giá trị gia tăng cao, tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị và mạng sản xuất toàn cầu.

   14 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • Nhìn lại sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam từ khi gia nhập WTO

  Nhìn lại sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam từ khi gia nhập WTO

  Bài viết này góp phần tìm hiểu những quy định của WTO trong lĩnh vực nông nghiệp; những cam kết, quá trình thực hiện các cam kết của Việt Nam; đánh giá thực trạng và sự chuyển biến của nền nông nghiệp Việt Nam từ khi gia nhập WTO đền nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

   13 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • Cơ hội và thách thức đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh mới

  Cơ hội và thách thức đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh mới

  Việc hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu mối quan hệ thương mại với các nước, các tổ chức là một cơ hội để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển. Có thể thấy, trong thời gian qua, việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước...

   10 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • Tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đến tăng trưởng năng suất tại Việt Nam

  Tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động đến tăng trưởng năng suất tại Việt Nam

  Bài viết sử dụng phương pháp phân tích chuyển dịch tỉ trọng (SSA) để nghiên cứu về vấn đề chuyển dịch cơ cấu lao động trong mối liên hệ với tăng trưởng năng suất lao động tại Việt Nam. Dựa trên kết quả phân tích định lượng, nghiên cứu đề xuất một số định hướng chính sách trong đầu tư và phát triển ngành trong bối cảnh hiện nay.

   17 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • Những thay đổi của các nhà phân phối siêu thị với cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Những thay đổi của các nhà phân phối siêu thị với cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn thông qua các tài liệu giấy và tài liệu trên internet cùng với phương pháp quan sát, trải nghiệm thực tế của cá nhân tác giả để tìm hiểu về những thay đổi của các nhà phân phối siêu thị trước những tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

   10 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • Hải quan Việt Nam và những ảnh hưởng khi gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

  Hải quan Việt Nam và những ảnh hưởng khi gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

  Trong bài viết, tác giả đưa ra một số nhận định về tác động của TPP tới nền kinh tế Việt Nam, áp lực cải cách cho ngành hải quan và một số kiến nghị với ngành Hải quan có những chuẩn bị tốt nhất khi TPP đi vào thực tiễn.

   8 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • Phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập kinh tế quốc tế

  Phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập kinh tế quốc tế

  Nghiên cứu này phân tích tác động của bối cảnh mới của hội nhập kinh tế quốc tế bao gồm sự tham gia các cơ chế liên kết kinh tế quốc tế kiểu mới của Việt Nam như TPP, AEC cùng nhiều cơ chế đã và đăng ký kết khác đến phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cung cấp nền tảng lý luận và thực tiễn quan trọng cho các bên...

   19 p thuvienbrvt 28/09/2021 6 0

 • Kinh nghiệm phát triển kinh tế biển của một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

  Kinh nghiệm phát triển kinh tế biển của một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

  Bài viết này tìm hiểu, phân tích những kinh nghiệm thành công trong phát triển kinh tế biển của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra những bài học thiết thực cho việc phát triển kinh tế biển bền vững ở Việt Nam.

   10 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho nông sản Việt Nam

  Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho nông sản Việt Nam

  Từ việc cung cấp bức tranh toàn cảnh về kết quả tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của một số mặt hàng nông sản, đánh giá những cơ hội và thách thức, bài viết đưa ra những giải pháp về khoa học – công nghệ, về tổ chức sản xuất, về tổ chức kinh doanh nông sản, về xây dựng và quảng bá thương hiệu nhằm thúc đẩy sự tham gia chuỗi giá trị...

   9 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • Tổng quan lý thuyết về ảnh hưởng của thực tiễn quản trị chuỗi cung ứng đến lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của tổ chức

  Tổng quan lý thuyết về ảnh hưởng của thực tiễn quản trị chuỗi cung ứng đến lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của tổ chức

  Mục đích của nghiên cứu này là: (1) Tổng quan lý thuyết các nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng của thực tiễn quản trị chuỗi cung ứng đến lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của tổ chức; (2) Phát hiện khe hổng nghiên cứu liên quan đến mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị chuỗi cung ứng, lợi thế cạnh tranh trong doanh nghiệp và hiệu...

   14 p thuvienbrvt 28/09/2021 8 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội tới hợp tác trong chuỗi cung ứng

  Nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội tới hợp tác trong chuỗi cung ứng

  Nghiên cứu này tập trung vào mối quan hệ của ba khía cạnh của vốn xã hội và ba khía cạnh của hợp tác chuỗi cung ứng (chia sẻ thông tin, phối hợp ra quyết định và chia sẻ lợi ích/ rủi ro) nhằm xem xét kỹ hơn sự khác biệt về tác động của các khía cạnh vốn xã hội đối với các hoạt động hợp tác.

   6 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số