• Quan điểm Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam

  Quan điểm Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội  sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam

  Bài viết tập trung làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội vào Việt Nam.

   8 p thuvienbrvt 29/03/2021 1 0

 • Nâng cao nhận thức của giáo viên phổ thông về sức khoẻ tâm thần

  Nâng cao nhận thức của giáo viên phổ thông về sức khoẻ tâm thần

  Bài viết đi sâu phân tích nhận thức của giáo viên trung học cơ sở về sức khỏe tâm thần. Theo đó, nhận thức về sức khỏe tâm thần của giáo viên trung học cơ sở tại địa bàn Đà Nẵng được nhận định là chưa hoàn toàn đầy đủ và chính xác.

   9 p thuvienbrvt 29/03/2021 3 0

 • Phân tích các vấn đề hành vi của một trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Phân tích các vấn đề hành vi của một trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Trẻ Rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) là nhóm trẻ gặp khó khăn ở nhiều lĩnh vực phát triển. Một trong những khó khăn của trẻ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của các lĩnh vực khác đó là vấn đề hành vi không mong muốn ở trẻ.

   6 p thuvienbrvt 29/03/2021 3 0

 • Những hướng nghiên cứu chính của tâm lý học phát triển ở thế kỷ XXI

  Những hướng nghiên cứu chính của tâm lý học phát triển ở thế kỷ XXI

  Tâm lý học phát triển là một lĩnh vực nghiên cứu giúp chúng ta hiểu được tính bất biến và tính hay thay đổi của một đời người. Quá trình phát triển tâm lý học phát triển chia thành ba giai đoạn chính. Để nắm chi tiết ba giai đoạn này mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   8 p thuvienbrvt 29/03/2021 2 0

 • Kết quả nghiên cứu mức độ sẵn sàng học hòa nhập ở trường mầm non của trẻ tự kỉ

  Kết quả nghiên cứu mức độ sẵn sàng học hòa nhập ở trường mầm non của trẻ tự kỉ

  Bài viết khẳng định tầm quan trọng của việc trang bị những kĩ năng cần thiết giúp trẻ tự kỉ sẵn sàng tham gia vào môi trường giáo dục hòa nhập. “Bảng đánh giá mức độ sẵn sàng hòa nhập” là một trong những căn cứ quan trọng giúp gia đình và nhà trường có thể đưa ra quyết định có nên cho trẻ học hòa nhập chưa?.

   6 p thuvienbrvt 29/03/2021 2 0

 • Một vài nét về tâm lý học tộc người

  Một vài nét về tâm lý học tộc người

  Bài viết làm rõ khái niệm tâm lý học tộc người, khái quát các hướng tiếp cận nghiên cứu tâm lý tộc người, như phân tâm học (của Sigmund Freud), tâm bệnh học (của George Devereux, Abram Kardiner), văn hóa và nhân cách (của Ruth Benedict, Margaret Mead) cùng các phương pháp nghiên cứu, đồng thời chỉ ra tính khả quan của việc ứng dụng các mô hình nghiên cứu...

   10 p thuvienbrvt 29/03/2021 3 0

 • Đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ

  Đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ

  Bài viết này tập trung bàn về vấn đề mối quan hệ giữa đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ RLPTK, trong đó đề cập đến quy trình từ đánh giá chính thức, đến đánh giá không chính thức, thiết lập mục tiêu, can thiệp và đánh giá lại.

   10 p thuvienbrvt 29/03/2021 2 0

 • Thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển kĩ năng bắt chước cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3-4 tuổi

  Thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển kĩ năng bắt chước cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3-4 tuổi

  Việc sử dụng các trò chơi nhằm phát triển kĩ năng bắt chước cho trẻ RLPTK là rất cần thiết. Bài viết này nghiên cứu về thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển kĩ năng bắt chước cho trẻ RLPTK 3-4 tuổi tại 2 trung tâm can thiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   10 p thuvienbrvt 29/03/2021 2 0

 • Tổ chức hoạt động điều hoà cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Tổ chức hoạt động điều hoà cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Nội dung bài viết đề cập đến tầm quan trọng của các giác quan và điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Bài viết cũng đề cập đến những hoạt động giúp điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ cũng như các hình thức tổ chức hoạt động điều hòa cảm giác cho trẻ tự kỉ bao gồm: Luyện tập, trò chơi, ngoại khóa và tích...

   8 p thuvienbrvt 29/03/2021 1 0

 • Thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non về đặc điểm tâm lý trẻ phổ tự kỷ

  Thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non về đặc điểm tâm lý trẻ phổ tự kỷ

  Rối loạn phổ tự kỷ là một khuyết tật phát triển gây ra bởi những khác biệt trong não bộ. Rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ thể hiện tương đối rõ trong giai đoạn trẻ từ 2 đến 6 tuổi - chủ yếu thuộc giai đoạn tuổi mầm non. Việc nhận biết các đặc điểm, biểu hiện của trẻ phổ tự kỷ có thể giúp đưa ra được những dự báo và tìm cách can...

   7 p thuvienbrvt 29/03/2021 2 0

 • Nghiên cứu đặc điểm nhân cách học sinh phổ thông trung học bị bắt nạt học đường ở thành phố Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu đặc điểm nhân cách học sinh phổ thông trung học bị bắt nạt học đường ở thành phố Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu này khảo sát nhân cách của học sinh bị bắt nạt học đường trên khía cạnh tâm lí lâm sàng, từ đó tìm hiểu những vấn đề sức khỏe tâm thần bên dưới những đặc điểm tâm lí lâm sàng nổi trội ở học sinh bị bắt nạt học đường.

   9 p thuvienbrvt 29/03/2021 2 0

 • Cấu trúc tâm lý tính tích cực học tập của sinh viên

  Cấu trúc tâm lý tính tích cực học tập của sinh viên

  Kết quả học tập của sinh viên chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó, tính tích cực học tập đóng vai trò quyết định. Bài viết giới thiệu cấu trúc tâm lý tính tích cực học tập của sinh viên, từ đó, có những tác động sư phạm thích hợp góp phần nâng cao kết quả học tập của họ.

   6 p thuvienbrvt 29/03/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số