• Ebook Làm chủ môn Địa trong 30 ngày - Dành cho học sinh THPT ôn luyện kỳ thi THPT quốc gia

  Ebook Làm chủ môn Địa trong 30 ngày - Dành cho học sinh THPT ôn luyện kỳ thi THPT quốc gia

  Tài liệu Làm chủ môn Địa trong 30 ngày được biên soạn theo định hướng thi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm giúp các em học sinh có kế hoạch, phương pháp để nắm vững kiến thức về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên cũng như giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài tập, hệ thống lại khối lượng kiến thức của môn Địa lí một cách...

   339 p thuvienbrvt 28/07/2021 51 0

 • Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam thông qua phát triển du lịch

  Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam thông qua phát triển du lịch

  Bài viết này bàn sâu về cách thức làm du lịch dựa vào di sản và vì di sản, qua đó khẳng định phát triển du lịch là con đường tốt nhất để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

   6 p thuvienbrvt 28/06/2021 35 0

 • Sân khấu thực cảnh với việc xây dựng sản phẩm du lịch

  Sân khấu thực cảnh với việc xây dựng sản phẩm du lịch

  Cuối năm 2017, đầu năm 2018, tại Hà Nội và Đà Nẵng, lần đầu tiên xuất hiện 02 chương trình biểu diễn sân khấu thực cảnh: “Tinh hoa Bắc Bộ” và “Ký ức Hội An” với nỗ lực, tâm huyết của các nhà tổ chức và chính quyền địa phương nhằm mang đến những sản phẩm du lịch mới và tạo dấu ấn với du khách.

   5 p thuvienbrvt 28/06/2021 33 0

 • Sinh kế của cộng đồng địa phương dựa vào điểm du lịch: Những vấn đề đặt ra hiện nay

  Sinh kế của cộng đồng địa phương dựa vào điểm du lịch: Những vấn đề đặt ra hiện nay

  Du lịch được coi là ngành công nghiệp không khói, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cơ cấu kinh tế, cung cấp việc làm và đóng góp vào ngân sách quốc gia, địa phương. Ở một số nơi có điểm du lịch, một bộ phận dân cư của cộng đồng địa phương đã dựa vào sự phát triển du lịch để thay đổi các chiến lược mưu sinh.

   7 p thuvienbrvt 28/06/2021 34 0

 • Du lịch sáng tạo và nghiên cứu áp dụng xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề xứ Thanh

  Du lịch sáng tạo và nghiên cứu áp dụng xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề xứ Thanh

  Du lịch sáng tạo là loại hình du lịch mới dựa trên những yếu tố bản sắc văn hóa của cư dân địa phương. Loại hình du lịch này không yêu cầu nhiều về cơ sở vật chất lại có tính bền vững cao. Bài viết phân tích Swot về du lịch làng nghề xứ Thanh, với mục tiêu áp dụng các đặc điểm du lịch sáng tạo vào việc xây dựng sản phẩm du lịch làng...

   11 p thuvienbrvt 28/06/2021 37 0

 • Phố Đầm - Chợ Đầm

  Phố Đầm - Chợ Đầm

  Đô thị cổ là thành tố quan trọng của kinh tế - xã hội trong lịch sử thời trung - cận đại. Trải qua sự biến thiên của lịch sử, các đô thị cổ dần bị mai một, ít nơi có thể bảo tồn nguyên vẹn. Để phát huy giá trị văn hóa đô thị cổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đẩy mạnh khai thác phát triển du lịch trên địa bàn...

   9 p thuvienbrvt 28/06/2021 35 0

 • Phát triển du lịch cộng đồng tại làng cổ Đường Lâm

  Phát triển du lịch cộng đồng tại làng cổ Đường Lâm

  Bài viết đi sâu phân tích thực trạng phát triển du lịch tại làng cổ Đường Lâm - một di sản cấp quốc gia đặc biệt và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng để du lịch Đường Lâm phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng vốn có của nó.

   6 p thuvienbrvt 28/06/2021 40 0

 • Lễ hội dân gian và sự phát triển du lịch hiện nay

  Lễ hội dân gian và sự phát triển du lịch hiện nay

  Du lịch lễ hội là hình thức du lịch tổng hợp, đáp ứng được cùng lúc nhiều nhu cầu của con người. Ngoài việc đi hội như một nhu cầu tâm linh không thể thiếu được của người Việt Nam, thì đi hội còn là một sự khám phá về di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, đặc sản văn hóa, ẩm thực,... của mỗi địa phương. Do vậy, du lịch lễ...

   6 p thuvienbrvt 28/06/2021 34 0

 • Hàm Rồng ở xứ Thanh trong con mắt của người nước ngoài

  Hàm Rồng ở xứ Thanh trong con mắt của người nước ngoài

  Bài viết đề cập đến hình ảnh Hàm Rồng trong con mắt của người nước ngoài, chủ yếu là vị thế của Hàm Rồng trong bối cảnh chung của văn hóa xứ Thanh và cả nước, sự tích tụ văn hóa qua hàng ngàn năm lịch sử, chiến tích trong công cuộc dựng nước, giữ nước qua các thời kỳ... từ đó khẳng định thêm giá trị độc đáo của không gian văn hóa...

   6 p thuvienbrvt 28/06/2021 35 0

 • Ứng dụng ma trận SWOT xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành du lịch Việt Nam

  Ứng dụng ma trận SWOT xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành du lịch Việt Nam

  Bài viết phân tích các yếu tố trong thị trường lao động trong ngành du lịch nhằm đề xuất một mô hình chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030.

   16 p thuvienbrvt 28/06/2021 40 0

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch thông minh tại tỉnh Lào Cai

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch thông minh tại tỉnh Lào Cai

  Phát triển du lịch thông minh đã trở thành xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi mà công nghệ thông tin phát triển hiện đại được ứng dụng mạnh mẽ vào đời sống xã hội. Bài viết tập trung phân tích vai trò của công nghệ thông tin trong chiến lược phát triển Du lịch thông minh tại Lào Cai.

   13 p thuvienbrvt 28/06/2021 37 0

 • Đánh giá thực hiện vai trò của DMO từ quan điểm của các bên liên quan: Nghiên cứu khám phá tại điểm đến Đà Nẵng

  Đánh giá thực hiện vai trò của DMO từ quan điểm của các bên liên quan: Nghiên cứu khám phá tại điểm đến Đà Nẵng

  Nghiên cứu này khám phá về các vai trò của DMO theo quan điểm của các bên liên quan ở điểm đến Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trong khi các hoạt động thuộc chức năng tiếp thị điểm đến ra bên ngoài được chú trọng thực hiện thì chức năng quản lý nội bộ điểm đến còn nhận chưa đầy đủ và nhiều hoạt động cần thiết chưa...

   11 p thuvienbrvt 28/06/2021 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số