• Ebook Cộng đồng ASEAN 2015: Quản lý hội nhập hướng tới thịnh vượng chung và việc làm tốt hơn

  Ebook Cộng đồng ASEAN 2015: Quản lý hội nhập hướng tới thịnh vượng chung và việc làm tốt hơn

  Ấn phẩm này, dựa trên các nguồn số liệu chính thức trong nước và quốc tế, cung cấp đánh giá tổng quan về xu hướng kinh tế và thị trường lao động gần đây trong khối ASEAN.Ấn phẩm nhấn mạnh các ưu tiên chính để giải quyết những cơ hội và thách thức của AEC về tăng cường cơ chế hợp tác khu vực, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu và nâng cao...

   148 p thuvienbrvt 30/06/2018 32 0

 • Ebook Từ điển lịch sử chế độ chính trị Trung Quốc: Phần 1

  Ebook Từ điển lịch sử chế độ chính trị Trung Quốc: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Từ điển lịch sử chế độ chính trị Trung Quốc" cung cấp cho người đọc các kiến thức về chế độ quan lại, khoa cử, luật hình, khu vực hành chính, chế độ ruộng đất, sưu thuế của chế độ chính trị Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   476 p thuvienbrvt 22/11/2016 113 1

 • Ebook Từ điển lịch sử chế độ chính trị Trung Quốc: Phần 2

  Ebook Từ điển lịch sử chế độ chính trị Trung Quốc: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách Từ điển lịch sử chế độ chính trị Trung Quốc", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức về chính sách muối, tiền tệ, giáo dục, tôn giáo của chế độ chính trị Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   435 p thuvienbrvt 22/11/2016 112 1

 • Ebook Trung Quốc thế kỷ XXI: Phần 1

  Ebook Trung Quốc thế kỷ XXI: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Trung Quốc thế kỷ XXI" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hộ chiếu đi đến 1 châu lục, từ vương quốc bị giằng xé đến Trung Quốc hồi sinh, nước sông Hoàng Hà, gió tây trên đồng ruộng Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   157 p thuvienbrvt 22/11/2016 104 2

 • Ebook Trung Quốc thế kỷ XXI: Phần 2

  Ebook Trung Quốc thế kỷ XXI: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Trung Quốc tế kỷ XXI", phần 2 giới thiệu các nội dung: Hãy tự làm giàu, con đường Trung Quốc, Cô Trường Phương ở Côn Minh chơi chứng khoán, mở cửa thì ruồi muỗi vào, con đường vạn dặm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p thuvienbrvt 22/11/2016 104 2

 • Ebook Lịch sử lưu manh: Phần 1

  Ebook Lịch sử lưu manh: Phần 1

  Việc nghiên cứu một cách nghiêm túc và thấu đáo về nhóm xã hội này từ góc độ cấu trúc xã hội là vấn đề cần thiết và cấp bách đối với hoạt động ngăn chặn, bài trừ, đẩy lùi và tiêu diệt tệ nạn lưu manh côn đồ, giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ văn hóa dân tộc hiện nay. Lịch sử lưu manh của Lục Đức Dương là một công trình nghiên...

   148 p thuvienbrvt 29/06/2016 152 1

 • Ebook Khổng Minh Gia Cát Lượng: Phần 1

  Ebook Khổng Minh Gia Cát Lượng: Phần 1

  Khổng Minh hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời Tam Quốc. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc tiểu sử Gia Cát Lượng, thơ cảm tác của các danh gia về võ hầu, thi văn của Gia Cát Khổng Minh. Mời các bạn tham khảo.

   168 p thuvienbrvt 29/06/2016 95 1

 • Ebook Khổng Minh Gia Cát Lượng: Phần 2

  Ebook Khổng Minh Gia Cát Lượng: Phần 2

  Trong lĩnh vực quân sự, Gia Cát Lượng đã tạo ra các chiến thuật như: Bát Quái trận đồ, Liên nỏ, Mộc ngưu lưu mã. Tương truyền ông còn là người chế ra đèn trời và món màn thầu. Mời các bạn cùng tìm hiểu binh pháp và bát trận của Khổng Minh Gia Cát Lượng qua phần 2 cuốn sách.

   326 p thuvienbrvt 29/06/2016 104 1

 • Ebook Lịch sử phát triển Đông Nam Á: Phần 2

  Ebook Lịch sử phát triển Đông Nam Á: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu các nội dung: Đông Nam Á như một ngã tư quốc tế, những hướng mới, những nhóm thế lực, bạo lực và thời kỳ quá độ, sự phát triển và nền dân chủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p thuvienbrvt 29/06/2016 106 2

 • Ebook Lịch sử phát triển Đông Nam Á: Phần 1

  Ebook Lịch sử phát triển Đông Nam Á: Phần 1

  Cuốn sách "Lịch sử phát triển Đông Nam Á" được biên soạn nhằm đưa ra một nét khái quát chung về lịch sử Đông Nam Á và đặc biệt là Indonesia hiện đại. Phần 1 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các thủy lộ, các ngôi đền và lúa, đa dạng tín ngưỡng. Mời các bạn tham khảo.

   111 p thuvienbrvt 29/06/2016 172 2

 • Ebook Lịch sử lưu manh: Phần 2

  Ebook Lịch sử lưu manh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Lịch sử lưu manh", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, lưu manh và sự tha hóa của tam giáo cửu lưu, văn hóa thói quen của lưu manh, lưu manh hoành hành không dứt, phân tích nguyên nhân hình thành lưu manh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   172 p thuvienbrvt 29/06/2016 148 1

 • Ebook Khơ-me: Đấu tranh cho hòa bình trung lập: Phần 2 – Văn Quân

  Ebook Khơ-me: Đấu tranh cho hòa bình trung lập: Phần 2 – Văn Quân

  Phần 2 của cuốn sách “Khơ-me: Đấu tranh cho hòa bình trung lập” giới thiệu đến bạn đọc các nội dung: Khơ-me đi vào con đường hòa bình trung lập; sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của Đế quốc, giữ vững chính sách hòa bình trung lập. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu nội dung chi tiết.

   23 p thuvienbrvt 28/03/2016 75 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số