• Ebook Di sản thế giới (Tập 5: Châu Phi - Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Di sản thế giới (Tập 5: Châu Phi - Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  10 tập sách trong bộ "Di sản thế giới" sẽ là một bộ sưu tập khá hoàn chỉnh về các nền văn minh nhân loại thể hiện qua các di sản độc đáo và quý giá nhất còn tồn tại với thời gian. Tập 5 giới thiệu tới người đọc các di sản văn hóa - Thiên nhiên - Hỗn hợp của Châu Phi. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   187 p thuvienbrvt 20/12/2016 8 0

 • Ebook Di sản thế giới (Tập 3: Châu Âu - Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Di sản thế giới (Tập 3: Châu Âu - Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ebook Di sản thế giới (Tập 3: Châu Âu)" do Bùi Đẹp biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc một số di sản tự nhiên - Tổng hợp của Châu Âu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p thuvienbrvt 20/12/2016 6 0

 • Ebook Di sản thế giới (Tập 3: Châu Âu - Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Di sản thế giới (Tập 3: Châu Âu - Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Di sản thế giới là một bộ sách gồm 8 tập bao gồm các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh, các kỳ quan thế giới và cả những tài nguyên thiên nhiên của thế giới đã được tổ chức UNESCO công nhận và xếp loại. Mời các bạn cùng tìm hiểu các di sản văn hóa - Tự nhiên của Châu Âu qua phần 1 cuốn sách.

   172 p thuvienbrvt 20/12/2016 6 0

 • Ebook Di sản thế giới (Tập 5: Châu Phi - Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Di sản thế giới (Tập 5: Châu Phi - Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh, các kỳ quan thế giới và cả những tài nguyên thiên nhiên của Châu phi đã được tổ chức UNESCO công nhận và xếp loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   184 p thuvienbrvt 20/12/2016 2 0

 • Ebook Di sản thế giới (Tập 8: Châu Mỹ (tiếp theo) - Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Di sản thế giới (Tập 8: Châu Mỹ (tiếp theo) - Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  "Di sản thế giới" là một bộ sưu tập khá hoàn chỉnh về các nền văn minh nhân loại thể hiện qua các di sản độc đáo và quý giá nhất còn tồn tại với thời gian. Mời các bạn cùng tìm hiểu các di sản văn hóa - Thiên nhiên - Tổng hợp của Châu Mỹ quan phần 1 cuốn sách.

   180 p thuvienbrvt 20/12/2016 6 0

 • Ebook Di sản thế giới (Tập 8: Châu Mỹ (tiếp theo) - Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Di sản thế giới (Tập 8: Châu Mỹ (tiếp theo) - Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc ác di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh, các kỳ quan thế giới và cả những tài nguyên thiên nhiên của Châu Mỹ đã được tổ chức UNESCO công nhận và xếp loại. Mời các bạn tham khảo.

   197 p thuvienbrvt 20/12/2016 3 0

 • Ebook Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam: Phần 1 - TS. Nguyễn Thế Tưởng

  Ebook Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam: Phần 1 - TS. Nguyễn Thế Tưởng

  Cuốn Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về đặc trưng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam.

   188 p thuvienbrvt 23/11/2016 8 0

 • Ebook Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam: Phần 2 - TS. Nguyễn Thế Tưởng

  Ebook Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam: Phần 2 - TS. Nguyễn Thế Tưởng

  Cuốn Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam: Phần 2 sẽ giới thiệu tới các bạn những kiến thức về đặc trưng khí tượng vùng thềm lục địa Việt Nam. Với các bạn chuyên ngành Địa lý thì đây là tài liệu hữu ích.

   91 p thuvienbrvt 23/11/2016 11 0

 • Ebook Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Mời các bạn tham khảo cuốn ebook Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học: Phần 1 sau đây để nắm bắt những kiến thức về mối liên hệ giữa các quá trình, mô tả cấu trúc các quá trình, phân loại các quá trình trong hải dương học. Với các bạn chuyên ngành Địa lý và Hàng hải thì đây là tài liệu hữu ích.

   127 p thuvienbrvt 23/11/2016 7 0

 • Ebook Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 của cuốn sách Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học sẽ giới thiệu tới các bạn về nội dung dự báo của các phương pháp phân tích thống kê đa chiều; những kết quả chẩn đoán thống kê các quá trình hải dương học; những kết quả dự báo thống kê các quá trình hải dương học. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung...

   153 p thuvienbrvt 23/11/2016 6 0

 • Ebook Địa chí Thanh Hóa (Tập 1: Địa lý và Lịch sử): Phần 1

  Ebook Địa chí Thanh Hóa (Tập 1: Địa lý và Lịch sử): Phần 1

  Cuốn sách được biên soạn nhằm giới thiệu những tri thức chủ yểu, toàn diện về thiên nhiên, con người lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v... của Thanh Hóa. Những tri thức đó đã được hình thành, phát triển và một phần đã được viết thành văn từ ngày thành lập tỉnh xa xưa đến nay. Nêu được những bài học kinh nghiệm lịch sử,...

   165 p thuvienbrvt 23/11/2016 9 1

 • Ebook Địa chí Thanh Hóa (Tập 1: Địa lý và Lịch sử): Phần 2

  Ebook Địa chí Thanh Hóa (Tập 1: Địa lý và Lịch sử): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách sau đây. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc các tri thức về địa lý Thanh Hóa như điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, địa lý hành chính tỉnh Thanh Hóa; các kiến thức về lịch sử Thanh Hóa từ thời Tiền sử đến nay. Phần phụ lục gồm các tranh ảnh, bản đồ về tỉnh.

   120 p thuvienbrvt 23/11/2016 11 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số