• Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 2): Phần 1

  Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 2): Phần 1

  "Vân đài loại ngữ" được xem như một loại “bách khoa thư”, đồ sộ nhất thời Trung đại Việt Nam, tập hợp các tri thức về triết học, khoa học, văn học… sắp xếp theo thứ tự: Vũ trụ luận, địa lý, điển lệ, chế độ, văn nghệ, ngôn ngữ, văn tự, sản vật tự nhiên, xã hội… Mời các bạn tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách sau đây.

   284 p thuvienbrvt 22/03/2017 68 1

 • Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 1): Phần 1

  Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 1): Phần 1

  Vân Đài Loại Ngữ chia làm chín quyển ,phân loại rành mạch,nghị luận rõ ràng, có thể phát huy được ý nghĩa sâu xa các bậc hiền thánh và bắc cầu chỉ bến cho kẻ hậu học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung 3 quyển đầu của tác phẩm này qua phần 1 cuốn sách.

   220 p thuvienbrvt 22/03/2017 48 1

 • Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 1): Phần 2

  Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 1): Phần 2

  Cuốn sách "Vân đài loại ngữ (Tập 1)" giới thiệu tới người đọc nội dung của 3 cuốn đầu tiên trong bộ sách của :ê Quý Đôn bao gồm: Lý khí, Hình tượng, Khu Vũ. Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách, phần 2 giới thiệu tới người đọc nguyên bản chữ Hán của 3 tác phẩm này.

   234 p thuvienbrvt 22/03/2017 51 1

 • Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 2): Phần 2

  Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 2): Phần 2

  Cuốn sách "Vân đài loại ngữ (Tập 2)" giới thiệu tới người đọc các quyển điển vựng, văn nghệ, âm tự và thư tịch. Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách, phần giới thiệu tới người đọc phần nguyên bản chữ Hán các tác phẩm trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   269 p thuvienbrvt 22/03/2017 65 1

 • Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 3): Phần 1

  Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 3): Phần 1

  "Vân đài loại ngữ" chia làm chín quyển, phân loại rành mạch, nghị luận rõ ràng: Trên từ thiên văn, dưới đến địa lý, giữa là nhân luân, cái học cách vật trí tri, thành ý, chính tâm, cái công tu thân, tề gia, trị nước,bình thiên hạ đều có đủ cả. Mời các bạn tham khảo quyển 8 và 9 bộ sách này qua phần 1 cuốn sách.

   261 p thuvienbrvt 22/03/2017 38 1

 • Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 3): Phần 2

  Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 3): Phần 2

  Cuốn sách "Vân đài loại ngữ (Tập 3)" giới thiệu tới người đọc các nội dung quyển 8 - Sỹ quy, quyển 9 - Phẩm vật. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu nguyên bản chữ Hán 2 quyển trên của Lê Quý Đôn. Mời các bạn tham khảo.

   297 p thuvienbrvt 22/03/2017 43 1

 • Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 1

  Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 1

  Những ai chưa có dịp tìm hiểu, đến nay vẫn đặt một câu hỏi là: Vì sao hai bên Việt Minh và Pháp lại chọn một nơi không hẹn trước, xa xôi hẻo lánh, tít mù cuối trời Tây Bắc, giáp ranh với nước Lào làm trận địa cho một cuộc chiến quyết định sống còn với mỗi bên. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua cuốn sách "Tại sao Điện Biên...

   65 p thuvienbrvt 20/12/2016 67 1

 • Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 2

  Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tại sao Điện Biên Phủ", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần "Mùa xuân thứ 50" bao gồm: Điện Biên vời vợi nghìn trùng, 40 năm sau hầm Đờ Cát, Điện Biên Phủ - Mùa xuân thứ 50, đi chợ Him Lam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p thuvienbrvt 20/12/2016 86 1

 • Ebook Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai: Phần 1

  Ebook Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai" do NXB ĐH Sư Phạm giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Quan hệ quốc tế trong thời kỳ đầu lịch sử cận đại, quan hệ quốc tế ở Châu Âu từ cách mạng Pháp đến hội nghị Viên, quan hệ quốc tế ở Châu Âu từ hội nghị Viên đến...

   93 p thuvienbrvt 20/12/2016 41 1

 • Ebook Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai: Phần 2

  Ebook Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh Pháp - Phổ đến kết thúc thế chiến thứ nhất (1871 - 1918), quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939), quan hệ quốc tế trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).

   99 p thuvienbrvt 20/12/2016 39 1

 • Ebook Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam (thế kỷ XI - đến giữa thế kỷ XIX): Phần 1

  Ebook Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam (thế kỷ XI - đến giữa thế kỷ XIX): Phần 1

  Ebook Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam (thế kỷ XI - đến giữa thế kỷ XIX) trình bày một cách khái quát và khá đầy đủ về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá của các dân tộc ít người trên đất nước ta, đặc biệt là nhấn mạnh vị trí lịch sử của họ, khi mà phần lớn các tộc người này định cư và sinh sống từ lâu...

   38 p thuvienbrvt 22/11/2016 84 0

 • Ebook Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam (thế kỷ XI - đến giữa thế kỷ XIX): Phần 2

  Ebook Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam (thế kỷ XI - đến giữa thế kỷ XIX): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 trình bày khá gọn gàng chính sách của các triều đại phong kiến Việt Nam, từ thời Lý, Trần cho đến Nguyễn. Người đọc có thể thấy được những nét riêng của các triều đại cũng như hình dung được nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các chính sách đó. Mời bạn đọc tham khảo.

   44 p thuvienbrvt 22/11/2016 73 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số