• Phát triển nguồn nhân lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  Phát triển nguồn nhân lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  Trên cơ sở phân tích thực trạng và dự báo nguồn nhân lực của Vùng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới.

   8 p thuvienbrvt 25/05/2020 41 1

 • Lợi ích kinh tế phân bổ của các bên trong đàm phán kinh tế quốc tế

  Lợi ích kinh tế phân bổ của các bên trong đàm phán kinh tế quốc tế

  Bài viết phân tích lợi ích kinh tế phân bổ giữa các bên đàm phán kinh tế quốc tế theo mô hình cung - cầu trong kinh tế học gọi là lợi ích kinh tế trong đàm phán.

   10 p thuvienbrvt 25/05/2020 38 1

 • Bàn về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Bàn về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Bài viết trình bày quan điểm về kinh tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực trạng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và một số khuyến nghị cho Việt Nam.

   5 p thuvienbrvt 25/05/2020 33 1

 • Thách thức từ hội nhập kinh tế đối với khoa học và công nghệ

  Thách thức từ hội nhập kinh tế đối với khoa học và công nghệ

  Hội nhập vào nền kinh tế thế giới sẽ mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận và tranh thủ các thành tựu phát triển của thế giới, phát huy lợi thế riêng trong bối cảnh toàn cầu hóa,... nhưng mặt khác cũng đặt ra nhiều thách thức, bởi đây chính là quá trình mở rộng hợp tác đi đôi với cạnh tranh gay gắt vì lợi ích của mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc...

   9 p thuvienbrvt 25/05/2020 40 1

 • Điểm nhấn kinh tế năm 2019 và triển vọng năm 2020

  Điểm nhấn kinh tế năm 2019 và triển vọng năm 2020

  Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp cả nước đạt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, với ước GDP cả năm tăng 6,8-6,9%. Việt Nam thuộc tốp có mức GDP năm 2019 tăng trưởng cao dẫn đầu khu vực và thế giới, được coi là quốc gia có nền kinh tế ổn định và tăng trưởng nhanh, thế và lực không ngừng được củng...

   10 p thuvienbrvt 25/05/2020 40 1

 • Để tăng cường thu hút FDI chất lượng cao từ EU

  Để tăng cường thu hút FDI chất lượng cao từ EU

  EU cũng là nhà đầu tư lớn vào Việt Nam. Hiện có 24 trong số 28 nước EU đã có dự án đầu tư vào Việt Nam, với trên 2000 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 25 tỷ USD. Các nhà đầu tư EU đã có mặt tại hầu hết các ngành kinh tế và các địa phương quan trọng của Việt Nam, tập trung nhiều nhất vào công nghiệp, xây dựng và một...

   7 p thuvienbrvt 25/05/2020 32 1

 • Kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Bài viết trình bày một số chính sách thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam; Thực trạng mối liên kết giữa DNNVV với doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia như: Thái Lan, Malaysia, Chi Lê; Đề xuất một số khuyến nghị chính sách về...

   16 p thuvienbrvt 26/03/2020 48 1

 • Kinh nghiệm quốc tế trong lựa chọn công nghệ nhập khẩu ngành cơ khí chế tạo và giải pháp cho Việt Nam

  Kinh nghiệm quốc tế trong lựa chọn công nghệ nhập khẩu ngành cơ khí chế tạo và giải pháp cho Việt Nam

  Bài viết tập trung phân tích các kinh nghiệm trong vấn đề nhập khẩu và lựa chọn công nghệ nhập khẩu để phát triển ngành cơ khí chế tạo của một số quốc gia có xuất phát điểm và lịch sử phát triển tương đồng với Việt Nam như Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan.

   21 p thuvienbrvt 26/03/2020 53 1

 • Tác động của FDI đến hiệu quả của một ngành kinh tế

  Tác động của FDI đến hiệu quả của một ngành kinh tế

  Nghiên cứu này tập trung vào khám phá tác động của FDI đến hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp trong ngành chế biến thực phẩm ở Việt Nam bằng sử dụng cách tiếp cận biên ngẫu nhiên. Chúng tôi phát triển một khung phân tích để đánh giá các tác động của FDI đến các doanh nghiệp thuộc ngành chế biến thực phẩm.

   10 p thuvienbrvt 26/03/2020 53 1

 • Ebook Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Mộ chiến lược phát triển nông thôn trong qua trình công nghiệp hóa: Phần 1

  Ebook Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Mộ chiến lược phát triển nông thôn trong qua trình công nghiệp hóa: Phần 1

  Ebook Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Mộ chiến lược phát triển nông thôn trong qua trình công nghiệp hóa: Phần 1 giới thiệu đến bạn một số nội dung về: Khu vực nông thôn trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh nghiệm tiến hành công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn ở một số nước châu Á, một số lý thuyết và khuynh hướng phát...

   58 p thuvienbrvt 27/11/2019 118 1

 • Ebook Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Mộ chiến lược phát triển nông thôn trong qua trình công nghiệp hóa: Phần 2

  Ebook Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Mộ chiến lược phát triển nông thôn trong qua trình công nghiệp hóa: Phần 2

  Phần 2 của ebook Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Mộ chiến lược phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa: Phần 1 được chia sẻ dưới đây sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn các nội dung về phong trào mỗi làng, một sản phẩm ở Nhật Bản, sự lan tỏa của phong trào mỗi làng, một sản phẩm trên thế giới, chương trình mỗi làng, một...

   121 p thuvienbrvt 27/11/2019 112 1

 • Ebook Khoa học về biển và kinh tế miền biển

  Ebook Khoa học về biển và kinh tế miền biển

  Nhằm góp phần bổ sung một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích liên quan tới vấn đề biển, đảo và phát triển kinh tế vùng biển, đồng thời cũng để đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc về những tài liệu liên quan đến khoa học biển đảo, TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn tài liệu Miền Biển: Kinh tế và khoa học, hi vọng sẽ giúp bạn bổ sung thêm...

   49 p thuvienbrvt 27/11/2019 105 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số